Integraal samenwerken op het snijvlak van Participatiewet en Wmo | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 37, Issue 3
 • ISSN: 0169-2216
 • E-ISSN: 2468-9424

Abstract

Samenvatting

Veel gemeenten zien integrale samenwerking op het snijvlak van zorg & welzijn en werk & inkomen als een oplossing om meer mensen met problemen op verschillende leefgebieden naar betaald of vrijwillig werk toe te leiden. Met integraal samenwerken wordt bedoeld dat problemen op het gebied van bijvoorbeeld wonen, gezondheid of financiën in samenhang aangepakt worden. Hiervoor is goede afstemming tussen professionals nodig.

In drie Nederlandse gemeenten is in de periode 2018-2020 een kwalitatief onderzoek uitgevoerd dat inzicht biedt in knelpunten en oplossingen op het gebied van samenwerking. Er zijn gedurende deze periode bijeenkomsten georganiseerd waaraan in totaal circa 60 uitvoerende professionals (onder anderen sociaal werkers en klantmanagers) en beleidsmedewerkers deelnamen. Ook zijn meer dan 30 verdiepende interviews gehouden met professionals, beleidsmedewerkers en managers in het sociaal domein en circa 40 gesprekken gevoerd met inwoners. De resultaten laten zien dat het mogelijk is integraal werk vorm en inhoud te geven wanneer professionals in de gelegenheid worden gesteld om met elkaar af te stemmen, gebruikmaken van elkaars kennis en expertise, en werken vanuit een gezamenlijke visie op (arbeids)participatie. We concluderen dat dit vraagt om een ‘wendbare’, ‘responsieve’ overheid en een bijpassende sturingsfilosofie.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/TVA2021.3.008.BINK
2021-01-01
2024-06-17
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/01692216/37/3/TVA2021.3.008.BINK.html?itemId=/content/journals/10.5117/TVA2021.3.008.BINK&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. Binkhorst, J.(2021). Eindrapport ‘Lokaal & integraal werken aan participatie’. Utrecht: Kenniscentrum Sociale Innovatie.
  [Google Scholar]
 2. Binkhorst, J., Overkamp, E., Sprinkhuizen, A., & Wilken, J.P.(2019). Integraal werken ontrafeld. Een contextueel professioneel perspectief in vier vensters.Utrecht: Kenniscentrum Sociale Innovatie.
  [Google Scholar]
 3. Bosselaar, J.H., Prins, R., Maurits, E., & Molenaar-Cox, P.(2010). Multiproblematiek bij cliënten. Verslag van een verkenning in relatie tot (arbeids)participatie. Den Haag: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
  [Google Scholar]
 4. Burdorf, A., Robroek, S., Schuring, M., Brouwer, S., Van Holland, B.J., Koolhaas, W., et al. (2016). Kennissynthese werk(en) is gezond. Den Haag: ZonMw.
  [Google Scholar]
 5. Coenders, M.(2012). Community of practice – Etienne Wenger. In M.Ruijters & R.-J.Simons (red.), Canon van het leren: 50 concepten en hun grondleggers. Deventer: Kluwer.
  [Google Scholar]
 6. Commissie Regulering van Werk. (2020). In wat voor land willen wij leven? Naar een nieuw ontwerp voor de regulering van werk.Den Haag: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
  [Google Scholar]
 7. Jager-Vreugdenhil, M.(2012). Nederland Participatieland?Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.
  [Google Scholar]
 8. Jansen, E., & Van Biene, M.(2015). Van dromen naar doen: Actielerend bouwen aan nieuwe sociale infrastructuur. In A.Kooiman, J.P.Wilken, M.Stam, E.Jansen, & M.Van Biene (red.), Leren transformeren: Hoe faciliteer je praktijkinnovatie in tijden van transitie?Utrecht: Movisie.
  [Google Scholar]
 9. Jungmann, N., Wesdorp, P., & Madern, T.(2020). Stress-sensitief werken in het sociaal domein. Inzichten en praktische handvatten voor hulp- en dienstverleners. Bohn Stafleu Van Loghum.
  [Google Scholar]
 10. Kloppenburg, R., De Jonge, E., & GrevenK.(2020). Wat werkt in ontwikkelwerkplaatsen? Een verkennend onderzoek naar werkzame factoren.Utrecht: Kenniscentrum Sociale Innovatie.
  [Google Scholar]
 11. Ploeger, S., & Fukkink, R.(2018). Interprofessionalisering in kinderopvang en onderwijs. Een vergelijkende studie in vier Europese steden. In V.de Waal (red.), Interprofessioneel werken en innoveren in teams. Samenwerking in nieuwe praktijken (pp. 249-265). Bussum: Coutinho.
  [Google Scholar]
 12. Schuring, M.(2010). The role of health and health promotion in labour force participation. Thesis. Rotterdam: Erasmus MC.
  [Google Scholar]
 13. Sociaal Cultureel Planbureau. (2018). Veranderde zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking. Landelijke evaluatie van de Hervorming Langdurige Zorg. Den Haag: Sociaal Cultureel Planbureau.
  [Google Scholar]
 14. Sociaal Cultureel Planbureau. (2019). Eindevaluatie van de Participatiewet. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
  [Google Scholar]
 15. Sociaal Cultureel Planbureau. (2020). Sociaal domein op koers? Verwachtingen en resultaten van vijf jaar decentraal beleid. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
  [Google Scholar]
 16. Van Aken, J., & Andriessen, D.(2011). Handboek ontwerpgericht wetenschappelijk onderzoek. Den Haag: Boom Lemma.
  [Google Scholar]
 17. Van der Steen, M., Scherpenisse, J., & Van Twist, M.(2015). Sedimentatie in sturing. Systeem brengen in netwerkend werken door meervoudig organiseren. NSOB.
  [Google Scholar]
 18. Van der Veer, K., Van Houten, M., & Middelhof, L.(2014). Werk en inkomen in sociale (wijk)teams. Utrecht: Movisie/Divosa.
  [Google Scholar]
 19. WengerE., McDermott, R., & Snyder, W.(2002). Cultivating communities of practice. A guide to managing knowledge.Harvard: Harvard Business School Press.
  [Google Scholar]
 20. Werkgroep Sociale Impact van de Coronacrisis. (2020). Verslag van de Werkgroep Sociale Impact van de Coronacrisis.https://vng.nl/sites/default/files/2020-05/eindverslag-werkgroep-sociale-impact-coronacrisis.pdf
  [Google Scholar]
 21. Wilken, J.P., & Den Hollander, D.(2019). Handboek steunend relationeel handelen. Werken aan herstel en kwaliteit van leven. Amsterdam: SWP.
  [Google Scholar]
 22. Wilken, J.P., Overkamp, E., Binkhorst, J., & Sprinkhuizen, A.(2021). Integraal werken en sociaal werk. Vier perspectieven op een weerbarstige werkelijkheid. In J.Metz, M.Jager-Vreugdenhil, J.P.Wilken, & T.Witte (red.), Sociaal werk doordacht. Amsterdam: SWP.
  [Google Scholar]
 23. Wilken, J.P., Van Slagmaat, C., & Van Gijzel, S.(2013). The Best Practice Unit: A model for learning, research and development. Journal of Social Intervention: Theory and Practice, 22, 131-148.
  [Google Scholar]
 24. WRR. (2020). Het betere werk. De nieuwe maatschappelijke opdracht. Rapport no. 102. Den Haag: Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/TVA2021.3.008.BINK
Loading
/content/journals/10.5117/TVA2021.3.008.BINK
Loading

Data & Media loading...

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error