Meer kans in en uit de bijstand | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 37, Issue 3
 • ISSN: 0169-2216
 • E-ISSN: 2468-9424

Abstract

Samenvatting

Dit essay richt zich op de vraag hoe de bijstand rechtvaardiger kan: hoe kunnen baankansen voor bijstandsgerechtigden vergroot worden en hoe kan het bestaan de bijstand rechtvaardiger? Onder rechtvaardigheid verstaan we, in navolging van politiek filosofe Nancy Fraser: herverdeling, erkenning en vertegenwoordiging. Op basis van recent onderzoek naar de bijstand, gebundeld in het boek (Kampen, Sebrechts, Knijn, & Tonkens, 2020), laten we zien hoe de bijstand op al deze drie aspecten van rechtvaardigheid tekortschiet. Vervolgens bespreken we verschillende opties voor een rechtvaardiger bestaan in en uit de bijstand die elkaar wederzijds aanvullen: basisinkomen, verhogen van de bijstandsuitkering, individualisering van het recht op bijstand, opleidingskansen, meer zekerheid op de arbeidsmarkt, arbeidspools en basisbanen.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/TVA2021.3.006.SEBR
2021-01-01
2023-09-29
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/01692216/37/3/TVA2021.3.006.SEBR.html?itemId=/content/journals/10.5117/TVA2021.3.006.SEBR&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. Arts, J.(2020). Naar een ‘droombaan’ via een ‘broodbaan’. In T.Kampen, M.Sebrechts, T.Knijn, & E.Tonkens (red.), Streng maar onrechtvaardig. De bijstand gewogen (pp. 97-114). Amsterdam: Van Gennep.
  [Google Scholar]
 2. Brink, B., & Vonk, G.(2020). Hoe het verheffingsidee van de bijstand uit beeld verdween. In T.Kampen, M.Sebrechts, T.Knijn, E.Tonkens,(red.), Streng maar onrechtvaardig. De bijstand gewogen (pp. 43-60). Amsterdam: Van Gennep.
  [Google Scholar]
 3. CBS. (2019a). Dynamiek op de Nederlandse arbeidsmarkt. De focus op zekerheid.Den Haag: Centraal Bureau voor de Statistiek.
  [Google Scholar]
 4. CBS. (2019b). Flexwerk in Nederland en de EU.Den Haag: Centraal Bureau voor de Statistiek.
  [Google Scholar]
 5. CBS. (2019c). Welvaart in Nederland. Den Haag: Centraal Bureau voor de Statistiek.
  [Google Scholar]
 6. Commissie Regulering van Werk. (2020). In wat voor land willen wij werken?Den Haag.
  [Google Scholar]
 7. CPB/SCP. (2020). Kansrijk armoedebeleid.Den Haag: Centraal Planbureau en Sociaal Cultureel Planbureau.
  [Google Scholar]
 8. De Beer, P.(2020). Garandeer het recht op economische zelfstandigheid. In T.Kampen, M.Sebrechts, T.Knijn, E.Tonkens,(red.), Streng maar onrechtvaardig. De bijstand gewogen (pp. 212-228). Amsterdam: Van Gennep.
  [Google Scholar]
 9. FNV. (2021). Boeten zonder schuld: praktijk in beeld gebracht. FNV.
  [Google Scholar]
 10. Fraser, N.(1995). Recognition or redistribution? A critical reading of Iris Young’sJustice and the politics of difference. Journal of Political Philosophy, 3(2), 166-180.
  [Google Scholar]
 11. Fraser, N., & Honneth, A.(2003). Redistribution or recognition? A political-philosophical exchange.London: Verso.
  [Google Scholar]
 12. Goderis, B.(2020). De Nederlandse bijstand is niet toereikend. In T.Kampen, M.Sebrechts, T.Knijn, E.Tonkens,(red.), Streng maar onrechtvaardig. De bijstand gewogen (pp. 61-78). Amsterdam: Van Gennep.
  [Google Scholar]
 13. Hiah, J., & Knijn, T.(2020). Rechtvaardigheid en participatie in de sociale bijstand. In T.Kampen, M.Sebrechts, T.Knijn, E.Tonkens,(red.), Streng maar onrechtvaardig. De bijstand gewogen (pp. 145-162). Amsterdam: Van Gennep.
  [Google Scholar]
 14. Kampen, T., Sebrechts, M., Knijn, T., & Tonkens, E. (red.). (2020). Streng maar onrechtvaardig. De bijstand gewogen. Amsterdam: Van Gennep.
  [Google Scholar]
 15. Kremer, M.(2020). Beter een basisbaan dan de bijstand. In T.Kampen, M.Sebrechts, T.Knijn, E.Tonkens,(red.), Streng maar onrechtvaardig. De bijstand gewogen (pp. 229-242). Amsterdam: Van Gennep.
  [Google Scholar]
 16. Oden, P., Beukeveld, M., & Van der Woude, S.(2015). Arbeidspools door ondernemers. Juridische vormgeving en ervaringen in de praktijk.Groningen: Kenniscentrum Arbeid Hanzehogeschool.
  [Google Scholar]
 17. Portielje, M., & Bos, S.(2020). Bijstand onder voorwaarden. In T.Kampen, M.Sebrechts, T.Knijn, E.Tonkens,(red.), Streng maar onrechtvaardig. De bijstand gewogen (pp. 163-176). Amsterdam: Van Gennep.
  [Google Scholar]
 18. Programmaraad. (2014). Werkwijzer Tegenprestatie.Den Haag: Programmaraad.
  [Google Scholar]
 19. SCP. (2019). Eindevaluatie Participatiewet. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
  [Google Scholar]
 20. Van Oorschot, W., & Roosma, F.(2020). Wat vinden Europeanen van een basisinkomen? In T.Kampen, M.Sebrechts, T.Knijn, E.Tonkens,(red.), Streng maar onrechtvaardig. De bijstand gewogen (pp. 199-212). Amsterdam: Van Gennep.
  [Google Scholar]
 21. Sebrechts, M. & Kampen, T.(2020). De bijstand als recht, ruil of gift. In T.Kampen, M.Sebrechts, T.Knijn, E.Tonkens,(Eds.), Streng maar onrechtvaardig. De bijstand gewogen (pp. 177-197). Amsterdam: Van Gennep.
  [Google Scholar]
 22. Verbiest, S., Van der Torre, W., & Van Zetten, M.(2019). Het vergt een boel, zo’n pool. Paper gepresenteerd op de Nederlandse Arbeidsmarktdag.
  [Google Scholar]
 23. Zala, M., Rippon, S., Theuns, T., De Maagt, S., & Van den Brink, B.(2020). From political philosophy to messy empirical reality. In T.KnijnD.Lepianka,(Eds.), Justice and Vulnerability in Europe (pp. 37-53). UK: Edward Elgar Publishing.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/TVA2021.3.006.SEBR
Loading
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error