De zorgen voor morgen zijn vandaag nog niet op te lossen | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 22, Issue 2
  • ISSN: 0169-2216
  • E-ISSN: 2468-9424

Abstract

Het Nederlandse Centraal Planbureau (CPB) luidde onlangs de noodklok over de kosten van de vergrijzing. In het rapport Ageing and the Sustainability of Dutch Public Finances berekende het Planbureau de budgettaire gevolgen van de vergrijzing van de Nederlandse bevolking in de periode tot het jaar 2040. Waar het Planbureau in een studie over hetzelfde onderwerp van zes jaar geleden nog voorzag dat de stijgende kosten met een gering overschot op de begroting zouden zijn op te vangen, meent het nu dat veel drastischer maatregelen nodig zijn. De komende decennia zou een structureel begrotingsoverschot van liefst drie procent moeten worden gecreëerd om te voorkomen dat we op termijn in grote problemen geraken. De belangrijkste redenen dat het CPB nu een ingrijpender beleidswijziging nodig acht dan zes jaar geleden, zijn dat men nu uitgaat van een beduidend lagere rentestand (waardoor de opbrengst van pensioenbesparingen achterblijft), dat de overheidsfinanciën in de achterliggende jaren van economische recessie zijn verslechterd en dat de arbeidsdeelname van vrouwen minder stijgt dan verwacht.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/2006.022.002.005
2006-06-01
2024-07-13
Loading full text...

Full text loading...

http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/2006.022.002.005
Loading
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error