Inleiding: Kwaliteit van de arbeid | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 22, Issue 4
  • ISSN: 0169-2216
  • E-ISSN: 2468-9424

Abstract

In het rapport 'Trends en keuzes in het onderzoek naar de kwaliteit van de arbeid' uit 1994 inventariseerde Maarten van Klaveren – in opdracht van de toenmalige SISWO-Themagroep Kwaliteit van de Arbeid – de belangrijkste thema's die zich in Nederland sinds 1986 hebben afgetekend in het onderzoek naar en beleid ten aanzien van de kwaliteit van de arbeid in bedrijven en instellingen. Tegelijk formuleert de auteur op basis van deze inventarisatiestudie een aantal aanbevelingen en voorstellen voor verder onderzoek op het terrein van de kwaliteit van de arbeid. We zijn inmiddels meer dan tien jaar verder. Nog steeds behoort de kwaliteit van de arbeid tot de klassieke onderzoeksthema's in de arbeidspsychologie en -sociologie. En nog steeds bestaat er bij menige onderzoeker cq. beleidsmaker behoefte aan een terugblik (wat weten we al?), maar meer nog aan een vooruitblik op dit onderzoeksterrein: wat willen/moeten we nog weten? Het onderzoeksterrein Kwaliteit van de arbeid is tegelijk erg breed én versnipperd, zodat het bij tijd en wijle noodzakelijk is de stand van zaken op te maken, om het overzicht te kunnen behouden. Dat is mede een van de redenen waarom in dit nummer van het Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken een themareeks over de kwaliteit van de arbeid wordt opgestart. De redactie wil een forum bieden waarop het recente wetenschappelijke en beleidsgerichte onderzoek naar de kwaliteit van de arbeid gepresenteerd kan worden, en dat tezelfdertijd de aanzet kan geven tot discussies over wenselijke toekomstige ontwikkelingsrichtingen op dit onderzoeksterrein.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/2006.022.004.001
2006-12-01
2024-06-18
Loading full text...

Full text loading...

http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/2006.022.004.001
Loading
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error