CBS-berichten: Verschuivingen in het arbeidspotentieel van ouderen | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 25, Issue 1
  • ISSN: 0169-2216
  • E-ISSN: 2468-9424

Abstract

In de afgelopen jaren zijn tal van beleidsmaatregelen genomen om de arbeidsparticipatie van ouderen te verhogen. Zo werd in 2006, ter indamming van de voortijdige uitstroom van ouderen uit de arbeidsmarkt, de fiscale bijdrage aan VUT- en prepensioenregelingen afgeschaft en is eerder de fiscale arbeidskorting van werkende ouderen verhoogd. Ook heeft de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) in 2008 voorstellen gedaan voor invoering van een flexibele AOW en beëindiging van het automatisch ontslag met 65 jaar. Dit om de oudere werknemer, op vrijwillige basis, ook na het 65ste levensjaar te kunnen laten doorwerken. Echter, aan het advies van de commissie Bakker (2008) om de pensioengerechtigde leeftijd trapsgewijs te verhogen naar het 67ste levensjaar werd in eerste instantie geen beleidsmatige invulling gegeven. Als gevolg van de kredietcrisis staat deze optie inmiddels wel weer hoog op de politieke agenda.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/2009.025.001.004
2009-03-01
2024-06-15
Loading full text...

Full text loading...

http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/2009.025.001.004
Loading
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error