Management en levensbeschouwing: Weber revisited | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 27, Issue 4
  • ISSN: 0169-2216
  • E-ISSN: 2468-9424

Abstract

De Weber-these over de relatie tussen de protestantse ethiek en de kapitalistische mentaliteit is ongetwijfeld een van de beroemdste inzichten uit de sociologie. Gek genoeg is er echter maar weinig empirisch onderzoek uitgevoerd naar de invloed van levensbeschouwing en religie op de opvattingen en het doen en laten van managers. Van den Belt en Moret hebben getracht in die leemte te voorzien door een kwantitatief en kwalitatief onderzoek naar de managementopvattingen van protestantse, katholieke en niet-christelijke managers. Daarmee proberen ze ook een bijdrage te leveren aan het maatschappelijk debat over de rol van moraliteit en zingeving in ondernemingen.Op basis van een uitgebreide bespreking van enerzijds organisatie- en managementliteratuur en anderzijds godsdienstsociologische literatuur construeren beide auteurs een theoretisch kader met in totaal 17 hypothesen over de relatie tussen levensbeschouwing, leiderschapsstijl en HRM-beleid. Zij onderscheiden daarbij vijf typen managers: orthodox-protestant, modern protestant, behoudend katholiek, modern katholiek en niet-christelijk. De auteurs veronderstellen in navolging van Weber dat orthodox-protestantse managers op basis van hun religieuze overtuiging, arbeidsethos en mensbeeld meer taakgericht en minder mensgericht zijn dan andere managers. Ook verwachten zij onder orthodox-protestantse managers een sterkere controlegerichtheid, een zwakkere gerichtheid op commitment en een lagere gerichtheid op medezeggenschap aan te treffen. Modern-protestanten zullen daarentegen nauwelijks verschillen van katholieke en niet-christelijke managers en hooguit wat meer mensgericht zijn.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/2011.027.004.515
2011-12-01
2024-06-25
Loading full text...

Full text loading...

http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/2011.027.004.515
Loading
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error