Call for papers | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 27, Issue 4
  • ISSN: 0169-2216
  • E-ISSN: 2468-9424

Abstract

Datum: woensdag 10 oktober 2012 Plaats: SER-gebouw in Den HaagHet thema flexibel werken, flexwerk, staat al een aantal jaren hoog op de politieke en beleidsagenda. De verwachting bestaat dat hiermee een bijdrage geleverd kan worden aan het aanpassingsvermogen van het bedrijfsleven. Niettemin is flexwerk niet onomstreden. Naast positieve worden ook negatieve aspecten gesignaleerd. Ondanks het nodige aan onderzoek blijkt er op diverse terreinen nog behoefte te bestaan aan verbreding en verdieping van inzicht. Meer recent staat er ook een nieuwe vorm van flexwerk in de belangstelling: het nieuwe werken (HNW). In essentie lijkt het daarbij te gaan om plaats- en tijdsonafhankelijk, ICT-gestuurd werken met een grotere vrijheid en verantwoordelijkheid voor de individuele werknemer. Onderzoek en evaluatie op dit gebied zijn nog betrekkelijk schaars. Niettemin zijn ook hier naast positieve ook negatieve aspecten aan de orde, met name op het gebied van de gezondheid gerelateerde gevolgen van HNW. Nadere toelichting omtrent mogelijke vragen op deze gebieden is te vinden op de congreswebsite www.nva-tva-conferentie.nl.Beide uitingsvormen van flexibel(er) werken staan centraal tijdens het door NVA en TvA te organiseren congres op woensdag 10 oktober 2012. Onderzoekers en beleidsmakers in Nederland en Vlaanderen worden van harte uitgenodigd om deel te nemen en bij te dragen aan dit congres. Op het programma van de congresdag staan bijdragen van prominente sprekers vanuit wetenschap en beleid, waaronder Alexander Rinnooy Kan (SER), Frank Vandenbroecke (UvA) en Saskia Klosse (UM). Gedurende de tweede helft van de congresdag zullen parallelsessies plaatsvinden waar onderzoekers de gelegenheid hebben een paper te presenteren.Papers over bovengenoemde problematiek zijn zeer welkom en mogen zowel Nederlandstalig als Engelstalig zijn, maar de presentatie op het congres moet in het Nederlands zijn. De samenvatting van het te presenteren paper (300-500 woorden) dient vóór 1 mei 2012 te worden ingestuurd via de congreswebsite. Inzenders ontvangen voor 1 juni 2012 bericht over de acceptatie van het paper. Het volledige paper (max. 8.000 woorden) dient voor 15 september 2012 te worden ingestuurd en zal op de congreswebsite worden gepubliceerd. Een aantal geselecteerde papers zal in later stadium gepubliceerd worden in een speciale congresbundel.Inschrijven voor het congres kan vanaf nu via de website www.nva-tva-conferentie.nl. Tot ziens op 10 oktober 2012!

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/2011.027.004.518
2011-12-01
2024-03-04
Loading full text...

Full text loading...

http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/2011.027.004.518
Loading
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error