Zijn hervormingen van arbeidsmarktinstituties hét antwoord op de arbeidsmarktproblematiek? | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 28, Issue 4
  • ISSN: 0169-2216
  • E-ISSN: 2468-9424

Abstract

Samenvatting

Door de ontgroening en de vergrijzing dreigen personeelstekorten te ontstaan. Verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd tot 66 of zelfs 67 jaar lost het probleem maar voor een beperkt deel op. Een tweede verschijnsel dat om een oplossing vraagt, is de toenemende volatiliteit van de economie, wat vereist dat arbeid flexibeler wordt. In dit artikel worden drie hervormingen tegen het licht gehouden, waarvan vaak wordt aangenomen dat zij een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de oplossing van deze problemen. De eerste hervorming is versobering van het uitkeringssysteem, en meer concreet verkorting van de maximale uitkeringsduur. De tweede hervorming is de vergaande bezuiniging op het actief arbeidsmarktbeleid en het grotendeels vervangen hiervan door een systeem van gerichte loonkostensubsidies om laag productieven aan een baan in het bedrijfsleven te helpen. De derde hervorming is versoepeling van het ontslagrecht. Aan de hand van bestaande studies komen we tot de conclusie dat de effecten van deze hervormingen op de werkgelegenheid zeer beperkt zullen zijn. Wat nodig is, is een breed pakket aan specifieke maatregelen. De problemen doen zich namelijk hoofdzakelijk voor bij bepaalde groepen: laag opgeleiden, mensen met gezondheidsproblemen of een beperking, vrouwen, ouderen en allochtonen. Opleiding is hierbij de dominante factor, omdat deze medebepalend is voor de gezondheid en ook bij de andere groepen een belangrijke rol speelt. Daarom moet stimulering van scholing en onderwijs centraal staan.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/2012.028.004.455
2012-12-01
2024-06-25
Loading full text...

Full text loading...

http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/2012.028.004.455
Loading
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error