Burnout: trends, internationale verschillen, determinanten en effecten | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 29, Issue 3
  • ISSN: 0169-2216
  • E-ISSN: 2468-9424

Abstract

Samenvatting

Het doel van dit artikel is om – op basis van grote en representatieve databestanden – de trends, de internationale verschillen, de determinanten en de risicogroepen rond burnout, alsmede de samenhang met verzuim en arbeidsongeschiktheid, in kaart te brengen. De Nederlandse databestanden zijn van CBS, UWV en TNO. De internationale data zijn afkomstig van de European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions te Dublin.Gevonden werd dat het percentage burnoutklachten bij Nederlandse werknemers in de periode 2007-2009 steeg van 11 naar 13%. In de daaropvolgende periode 2009-2012 is het percentage vrijwel constant gebleven. Rond de eeuwwisseling lag het percentage tussen 8 en 10%.Europees gezien behoren Nederlandse werknemers tot degenen met de laagste vermoeidheidscijfers. Mogelijk heeft dit te maken met de relatief korte gemiddelde werkweek in ons land. Duidelijk blijkt dat docenten, zowel in het basis- als het voortgezet en hoger onderwijs, de hoogste percentages burnoutklachten vertonen. Gemiddeld overschrijdt één op de vijf docenten de grenswaarde van een serieus burnoutrisico.Longitudinale analyses op de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2007-2009 tonen aan dat de belangrijkste determinanten van burnout zijn: emotionele werkbelasting, werkdruk, lange werktijden, arborisico’s (zoals lawaai en zwaar en gevaarlijk werk), werkonzekerheid, gebrek aan creatief-lerend werk en gebrek aan steun van de leiding. Verder blijken alleenstaanden, allochtonen en thuiswerkers risicogroepen voor burnout te zijn. Sekse- en leeftijdsverschillen in burnout verdwijnen indien gecontroleerd wordt voor werkkenmerken.Ten slotte blijkt dat hoge scores op de burnoutschaal samengaan met verzuimpercentages van boven de 10%. Binnen de arbeidsongeschiktheid (WIA) maken de diagnoses burnout en overspannenheid de laatste jaren samen 4 à 5% van alle diagnoses uit. Het betreft verhoudingsgewijs in omvang dus een kleine diagnosegroep.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/2013.029.003.258
2013-09-01
2024-05-26
Loading full text...

Full text loading...

http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/2013.029.003.258
Loading
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error