2004
Volume 27, Issue 3
  • ISSN: 0921-5077
  • E-ISSN: 1875-7235

Abstract

Samenvatting

Het Demand-Induced Strain Compensation (DISC) Model is een theoretisch model voor werkstress en arbeidsmotivatie dat probeert de positieve en negatieve gevolgen van de werkomgeving op de gezondheid en het welbevinden van werknemers te verklaren. Het model richt zich daarbij op twee cruciale componenten van de werkomgeving: taakeisen en werkhulpbronnen. De onderliggende principes van het DISC Model (multidimensionaliteit, drievoudige match, compensatie, balans en functionele zelfregulatie) en hun validiteit en generaliseerbaarheid werden in twee proefschriften onderzocht. Ook mogelijke uitbreidingen op het DISC Model door de invloed van persoonskenmerken (actieve copingstijl en regulatieve focus) werden hierin onderzocht. Deze bijdrage vat beide proefschriften samen en bevat op deze wijze een ‘state of the art’ overzicht van het theoretische en empirische onderzoek naar het DISC Model. Empirische ondersteuning werd gevonden voor het drievoudig matchprincipe dat stelt dat moderatie-effecten het vaakst zullen optreden indien er overeenstemming bestaat tussen het type taakeis, het type werkhulpbron en het type werkuitkomst die bestudeerd worden. Verder werd er ondersteuning gevonden voor het principe van functionele zelfregulatie en was er gedeeltelijke ondersteuning voor de toegevoegde waarde van een actieve copingstijl. Op basis van de resultaten worden theoretische en praktische implicaties weergegeven en worden toekomstige onderzoekslijnen uitgezet.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/2014.027.003.309
2014-09-01
2023-06-05
Loading full text...

Full text loading...

http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/2014.027.003.309
Loading
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error