Arbeidsmarktdynamiek in Nederland: 2003-2013 | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 30, Issue 1
  • ISSN: 0169-2216
  • E-ISSN: 2468-9424

Abstract

Samenvatting

In dit artikel onderzoeken we of er, los van de conjuncturele ontwikkelingen, sprake is van een structurele verandering in de arbeidsmarktdynamiek in Nederland gedurende de periode 2003-2013. We bekijken verschillende maten voor arbeidsmarktdynamiek: (1) totale reallocatie van werkenden, dat wil zeggen de som van de stromen van werkenden in en uit banen, (2) de afzonderlijke stromen in- en uit banen, (3) stromen in en uit banen verbijzonderd naar stromen van werk naar werk en stromen tussen werk en werkloosheid/inactiviteit. We vinden dat zowel de instroom als de uitstroom uit banen structureel is toegenomen. Deze toename betreft echter vooral stromen tussen werk en geen werk. De baan-baanmobiliteit is niet structureel toegenomen. Mensen vinden na baanverlies minder vaak aansluitend een nieuwe baan en hebben eerst een periode geen werk. De toegenomen flexibilisering komt vooral voor rekening van lager en middelbaar opgeleiden. Zij zien de kans om werkloos te worden structureel toenemen, terwijl de kans om vanuit werkloosheid weer aan de slag te gaan niet is toegenomen.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/2014.030.001.027
2014-03-01
2024-02-29
Loading full text...

Full text loading...

http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/2014.030.001.027
Loading
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error