Determinanten van arbeidsongevallen in Nederland: verschillen tussen een retrospectieve en prospectieve onderzoeksopzet | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 30, Issue 1
  • ISSN: 0169-2216
  • E-ISSN: 2468-9424

Abstract

Samenvatting

Onderzoek naar de oorzaken van arbeidsongevallen is tot op heden grotendeels cross-sectioneel van aard en heeft de beperking van mogelijk omgekeerde causaliteit, doordat gevolgen van arbeidsongevallen geïnterpreteerd kunnen worden als oorzaken van arbeidsongevallen. Het huidige artikel onderzoekt daarom de voorspellers van arbeidsongevallen in Nederland aan de hand van prospectief onderzoek en vergelijkt deze voorspellers met de determinanten van arbeidsongevallen die uit retrospectief onderzoek naar voren komen. Hiertoe zijn de longitudinale gegevens bestudeerd van 9.889 werknemers die deelnamen aan het cohortonderzoek van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden. De resultaten laten zien dat de verschillen in de determinanten van ongevallen in het verleden (retrospectief) en in de toekomst (prospectief) beperkt zijn. De factoren die ongevallen voorspellen zijn vaak ook de factoren die samenhangen met ongevallen die werknemers in het verleden hebben gehad. Er zijn enkele factoren die hier een uitzondering op zijn en wel retrospectief, maar niet prospectief samenhangen met het meemaken van een arbeidsongeval. Mogelijk is hierbij sprake van omgekeerde causaliteit. De resultaten laten tevens zien welke factoren werkelijke prospectieve voorspellers zijn van arbeidsongevallen en waarop beleidsmakers en bedrijven hun preventiepijlen zouden moeten richten om de arbeidsveiligheid in Nederland te verbeteren.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/2014.030.001.053
2014-03-01
2024-02-27
Loading full text...

Full text loading...

http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/2014.030.001.053
Loading
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error