2004
Volume 29, Issue 2
  • ISSN: 0921-5077
  • E-ISSN: 1875-7235

Abstract

Ondanks de toenemende schaal van onderzoek naar tijd in arbeid en organisatie groeit de kennis over temporele zaken maar nauwelijks. Dit artikel wijdt dit aan de aanhoudende populariteit van het differentiële paradigma en ziet de probleem-methode discrepantie die hier het gevolg van is als bron van tegenstrijdigheden en vaagheden. Het geeft een beknopte samenvatting van de ontologieën, epistemologieën en methodologieën van de differentiële en temporele paradigma's en geeft onderzoekers tips om keuzes die temporeel onderzoek blokkeren of belemmeren te vermijden. Vervolgens introduceert het een eenvoudig onderzoeksinstrument, de tijdscoop, dat het ontwerp van temporeel onderzoek ondersteunt door het tijdvenster te specificeren waardoor fenomenen geobserveerd en gemeten worden. In aanmerking nemend dat de uitdrukking 'over tijd' geen betekenis heeft zonder passende verwijzing naar klok-en-kalendertijd, is het gebruik van de tijdscoop noodzakelijk om de temporele trajecten van fenomenen te bepalen, wat de eerste stap is in temporeel onderzoek. Na introductie van waarachtigheid en betekenisvolheid als eisen waaraan moet worden voldaan, worden de parameters van de tijdscoop beschreven en wordt gedemonstreerd wat hun betekenis is voor de verkregen afbeeldingen van fenomenen. Betoogd wordt dat onderzoekers tot een beter begrip van fenomenen kunnen komen door meervoudige tijdscopen te gebruiken, die gekenmerkt worden door verschillende foci en zoom-niveaus. Aangezien het gebruik van de tijdscoop nog in de kinderschoenen staat, worden enkele heuristieken gegeven die aan zulke exploraties richting kunnen geven.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/2016.029.002.003
2016-06-01
2023-02-01
Loading full text...

Full text loading...

http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/2016.029.002.003
Loading
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error