Van blauwdruk naar maatwerkDit artikel is gebaseerd op het proefschrift Heres, L. (2014). One style fits all? A study on the content, origins, and effect of follower expectations of ethical leadership. Nijmegen: Ipskamp. | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 29, Issue 2
  • ISSN: 0921-5077
  • E-ISSN: 1875-7235

Abstract

Wanneer het gaat om het bevorderen van integriteit in organisaties, wordt dikwijls verwezen naar de cruciale rol van leiderschap: leiders zetten immers de toon voor het gedrag van medewerkers. In de kern is leiderschap echter een relationele aangelegenheid en ook medewerkers zelf hebben dus een rol in de totstandkoming van ethisch leiderschap. Aan de hand van een reeks kwalitatieve en kwantitatieve studies laat dit artikel zien dat medewerkers, mede als gevolg van het soort werk dat zij verrichten, uiteenlopende aannames, ideeën en verwachtingen hebben over ethisch leiderschap. Deze verschillende verwachtingen fungeren vervolgens als een soort lens die beïnvloedt hoe medewerkers het ethisch leiderschap van hun manager percipiëren en interpreteren. Effectief ethisch leiderschap hangt daarmee niet alleen af van wat de manager daadwerkelijk aan kenmerken en gedrag vertoont, maar evengoed van de mate waarin de manager voldoet aan de verwachtingen van medewerkers op dit gebied. Implicaties en aanbevelingen voor managers worden behandeld.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/2016.029.002.005
2016-06-01
2023-12-10
Loading full text...

Full text loading...

http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/2016.029.002.005
Loading
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error