Koopvaardijofficieren over stagebegeleiding op innovatieve trainingsschepen: verwachte werkeisen en energiebronnen in de context van veranderingDit onderzoek is mede tot stand gekomen door subsidies van Het Platform BeroepsOnderwijs en Stichting Vaderlandsch Fonds ter Aanmoediging van 's Lands Zeedienst. | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 29, Issue 3
  • ISSN: 0921-5077
  • E-ISSN: 1875-7235

Abstract

Veranderingsprocessen, zoals onderwijsinnovaties, kunnen leiden tot verhoogde werkdruk en weerstand tegen verandering. De invoering van innovatieve werkplekstages in het maritieme onderwijs stelt stagebegeleiders aan boord van trainingsschepen voor de uitdaging om een nieuwe rol als coach te vervullen. Bij innovaties anticiperen betrokkenen op veranderingen in werkeisen en beschikbare energiebronnen, hetgeen kan leiden tot weerstand. Deze studie onderzoekt welke verwachtingen stagebegeleiders hebben over werkplezier, werkbelasting en autonomie en de samenhang hiervan met verwachte tevredenheid. Koopvaardijofficieren (N = 98) vulden een vragenlijst in over hun verwachtingen van het werken op innovatieve trainingsschepen. Dertien van hen hadden tijdens een korte pilot een beeld gekregen van de nieuwe situatie; 85 officieren waren alleen schriftelijk en mondeling geïnformeerd. Resultaten toonden positieve verwachtingen met betrekking tot werkplezier en tevredenheid, maar een verwachte reductie van autonomie en hogere werkbelasting. Verwacht werkplezier en verwachte tevredenheid waren hoger als er al pilot-ervaring was opgedaan. Hoe minder energiebronnen en meer werkeisen verwacht werden, hoe lager de verwachte tevredenheid was bij officieren zonder pilot-ervaring. Met pilot-ervaring werden officieren hier niet ontevredener door. Verwachtingsmanagement en goede voorlichting voorafgaand aan een grote verandering zijn essentieel voor het verminderen van weerstand. Implicaties van strikt gereguleerde werkomgevingen voor de mogelijkheden tot job crafting worden beschreven.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/2016.029.003.003
2016-09-01
2024-04-13
Loading full text...

Full text loading...

http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/2016.029.003.003
Loading
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error