Aanwezigheid en effecten van medezeggenschap in Nederland | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 32, Issue 2
  • ISSN: 0169-2216
  • E-ISSN: 2468-9424

Abstract

Op basis van data uit de WEA (Werkgevers Enquête Arbeid van TNO met circa 20.000 bedrijven in de periode 2008-2014) en de NEA (Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden van TNO en CBS met circa 150.000 werknemers in de periode 2007-2014) wordt in dit artikel een antwoord gegeven op vragen als in welke mate medezeggenschap in Nederland voorkomt en wat de samenhang is met de kwaliteit van de arbeid, de arbeidsvoorwaarden en de bedrijfsprestaties.

Uit de analyses blijkt dat gemiddeld circa 76% van de middelgrote bedrijven (50-249 werknemers) in de periode 2008-2014 een OR of PVT heeft. Bij de grote bedrijven (met 250 of meer werknemers) lag dit percentage rond 94%. Van de middelgrote bedrijven voldeed dus een kwart niet aan de verplichting volgens de wet. Bij de 500+ bedrijven voldeed 6% niet aan de verplichting. In de periode 2008-2014 is er geen noemenswaardige toe- of afname waar te nemen in formele medezeggenschap (OR/PVT).

Bij oudere bedrijven is een OR of PVT twee tot drie keer zo vaak aanwezig dan bij jongere bedrijven. Blijkbaar spelen traditie bij oudere bedrijven en onbekendheid of het hebben van andere zorgen bij jongere bedrijven een rol. Sectoren die er bovenuit steken qua toepassing van medezeggenschap, zijn de overheid (95%), het onderwijs (80%) en de gezondheidszorg (70%). Aan de andere kant wordt in de horeca (18%), de landbouw (19%), de bouw (31%) en de handel (33%) een OR/PVT relatief weinig aangetroffen.

Werknemers in Nederland zijn – met een score van 6,5 op een schaal van 1 tot 10 – gemiddeld tevreden over hun OR/PVT. Er blijkt verder geen verband te bestaan tussen de aanwezigheid van een OR/PVT en toename of afname van bedrijfsprestaties of tevredenheid over de arbeidvoorwaarden, beide in de visie van de werkgever. Werknemers die in een bedrijf met een OR/PVT werken, zijn wel vaker tevreden over hun werk, hun inkomen en pensioen, hun werktijden en hun arbeidsomstandigheden. Ook rapporteren werknemers in bedrijven met een OR/PVT meer directe participatiemogelijkheden (overleg, autonomie, met meer steun en minder conflict).

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/2016.032.002.003
2016-06-01
2024-02-27
Loading full text...

Full text loading...

http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/2016.032.002.003
Loading
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error