Arbeidstevredenheid en prestaties in open kantoren: de rol van afleiding en gepercipieerde controle | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 30, Issue 1
  • ISSN: 0921-5077
  • E-ISSN: 1875-7235

Abstract

Dit artikel onderzoekt de relatie tussen werken in een open kantoor – in vergelijking met het werken in een gesloten kantoor – en de arbeidstevredenheid en werkprestaties van de betreffende werknemers. Tevens wordt de mediërende rol van ervaren afleiding en gepercipieerde controle nagegaan. Er hebben 801 werknemers afkomstig uit verschillende organisaties deelgenomen aan een cross-sectioneel vragenlijstonderzoek. Uit dit onderzoek komt naar voren dat werken in een open kantoor significant negatief samenhangt met arbeidstevredenheid en prestaties. De uitkomsten geven tevens ondersteuning voor een seriële meervoudige mediatie. Het werken in open kantoren hangt via een grotere mate van afleiding samen met een daling in gepercipieerde controle. Een daling in de perceptie van controle hangt op haar beurt samen met lagere arbeidstevredenheid en prestaties. De relevantie van deze studie ligt in het blootleggen van een mechanisme dat de relatie tussen het werken in een open kantoor en het welzijn van werknemers kan verklaren. Op basis van de resultaten worden theoretische en praktische implicaties besproken.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/2017.030.001.002
2017-03-01
2023-09-24
Loading full text...

Full text loading...

http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/2017.030.001.002
Loading
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error