Een leven lang leren, een leven lang onderwijs? | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 34, Issue 3
  • ISSN: 0169-2216
  • E-ISSN: 2468-9424

Abstract

Dit artikel problematiseert institutionele en politieke rituelen rondom een leven lang leren. Een leven lang leren vertoont als beleidsthema een caleidoscopisch beeld en de nodige spraakverwarring. Leren tijdens de beroepsloopbaan varieert van voorwaardelijk leren (voor een bevoegdheid of toegang tot werk) tot innovatieve leerprocessen in organisaties. Het belang van informeel leren wordt steeds meer onderkend, maar concrete beleidsmaatregelen blijken lastig.

Een historisch overzicht van het overheidsbeleid maakt de spraakverwarring zichtbaar. Doelstellingen en verwachte opbrengsten wisselen tussen economische en individuele perspectieven en de beleidslogica pendelt tussen zelfsturing en verplichtingen. Aanbieders van onderwijs en opleidingen hebben moeite om flexibel maatwerk te leveren. Vooral publieke aanbieders raken in een spagaat tussen enerzijds de vraag naar maatwerk en anderzijds stringente eisen aan onderwijskwaliteit.

In het recente debat rond een leven lang ontwikkelen wordt steeds meer de nadruk gelegd op het stimuleren van collectief, informeel leren en de ontwikkeling van leercultuur op de werkvloer. Dit vraagt om aanscherping en heroverweging van ingezet beleid en om ruimte voor samenwerking tussen de spelers in het regionale ecosysteem van leren en ontwikkelen. Dat zien we terug in de afspraken tussen beleid en onderwijsveld, maar we plaatsen daarbij wel enige kanttekeningen op basis van ervaringen met eerdere akkoorden.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/2018.034.003.002
2018-09-01
2024-04-24
Loading full text...

Full text loading...

http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/2018.034.003.002
Loading
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error