Beloning van flexwerkers | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 35, Issue 1
  • ISSN: 0169-2216
  • E-ISSN: 2468-9424

Abstract

In dit artikel onderzoeken we in hoeverre de lonen van werknemers met een flexibel dienstverband afwijken van de lonen van werknemers met een vast dienstverband. We maken daarbij onderscheid tussen verschillende vormen van flexibele dienstverbanden. Voor het onderzoek maken we gebruik van de Enquête Beroepsbevolking 2014, verrijkt met informatie over lonen en bedrijfskenmerken uit het Stelsel van Sociaal Statistische Bestanden van het CBS. Eerst schatten we de ongecorrigeerde en gecorrigeerde loonkloof ten opzichte van werknemers met een vast dienstverband per type flexwerk. Vervolgens maken we een decompositie van de gecorrigeerde loonkloof naar persoons-, baan- en bedrijfskenmerken. Uit de resultaten blijkt dat de loonkloof voor flexwerkers ten opzichte van vaste werknemers sterk verschilt tussen diverse soorten flexibele werknemers. Deze verschillen zijn echter voor een groot deel te wijten aan de achtergrondkenmerken van verschillende groepen flexibele werknemers. Met name leeftijd speelt een grote rol. Na correctie voor achtergrondkenmerken resteert vooral voor uitzendkrachten een grote loonkloof ten opzichte van vaste werknemers.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/2019.035.001.003
2019-03-01
2024-03-04
Loading full text...

Full text loading...

http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/2019.035.001.003
Loading
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error