De impact van COVID-19 op werknemers en organisaties (deel 2) | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 34, Issue 4
 • ISSN: 0921-5077
 • E-ISSN: 1875-7235
Preview this article:

There is no abstract available.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/GO2021.4.001.BREN
2021-11-01
2023-09-29
Loading full text...

Full text loading...

References

 1. Bfp Fbp. (2021). Rapport overzicht. Belgische Expertgroep Psychology & Corona. https://www.bfp-fbp.be/psychology-corona
  [Google Scholar]
 2. Bouziri, H., Smith, D. R. M., Descatha, A., DabW., & Jean, K. (2020). Working from home in the time of COVID-19: How to best preserve occupational health?Occupational Environmental Medicine, 77(7), 509-510. http://dx.doi.org/10.1136/oemed-2020-106599
  [Google Scholar]
 3. Brenninkmeijer, V., Van Vuuren, T., De Cuyper, N., & De Vries, A. (2021). De impact van COVID-19 op werknemers en organisaties (deel 1). Gedrag & Organisatie, 34(3), 297-302. https://doi.org/10.5117/GO2021.3.001.BREN
  [Google Scholar]
 4. CBS. (2021). Mentale gezondheid in eerste helft 2021 op dieptepunt. Nieuwsbericht Centraal Bureau voor de Statistiek. https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2021/35/mentale-gezondheid-in-eerste-helft-2021-op-dieptepunt
  [Google Scholar]
 5. De Vries, R. E., & Thielmann, I. (2021). COVID-19-vermijdingsgedrag: Het belang van persoonlijkheid en de relatie met toename in thuiswerken. Gedrag & Organisatie, 34(4). https://doi.org/10.5117/GO2021.4.003.VRIE
  [Google Scholar]
 6. De Witte, H., Roll, L., & Van Hootegem, A. (2021). Over de gevolgen van de coronacrisis voor beroepsonzekerheid, politieke machteloosheid en het geloof in samenzweringen. Gedrag & Organisatie, 43(3), 380-404. https://doi.org/10.5117/GO2021.3.005.WITT
  [Google Scholar]
 7. Gartner. (2020). Gartner HR survey reveals 41% of employees likely to work remotely at least some of the time post coronavirus pandemic. Newsroom. https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2020-04-14-gartner-hr-survey-reveals-41--of-employees-likely-to-
  [Google Scholar]
 8. Kniffin, K. M., Narayanan, J., Anseel, F., Antonakis, J., Ashford, S. P., Bakker, A. B., Bamberger, P., Bapuji, H., Bhave, D. P., Choi, V. K., Creary, S. J., Demerouti, E., Flynn, F. J., Gelfand, M. J., Greer, L. L., Johns, G., Kesebir, S., Klein, P. G., Lee, S. Y., … Van Vugt, M. (2020). COVID-19 and the Workplace: Implications, issues, and insights for future research and action. American Psychologist, 6(1), 63-77. https://doi.org/10.1037/amp0000716
  [Google Scholar]
 9. Lai, J., Ma, S., Wang, Y., Cai, Z., Hu, J., Wei, N., Wu, J., Du, H., Chen, T., Li, R., Tan, H., Kang, L., Yao, L., Huang, M., Wang, H., Wang, G., Liu, Z., & Hu, S. (2020). Factors associated with mental health outcomes among health care workers exposed to coronavirus disease 2019. JAMA Network Open, 3(3), 1-12. http://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2020.3976
  [Google Scholar]
 10. NIP. (2021). Corona dossier – Een blik op de wetenschap... Nederlands Instituut van Psychologen. https://www.psynip.nl/actueel/themas/thema/coronavirus/coronadossier-wetenschap
  [Google Scholar]
 11. NSVP. (2021). Dossier Innovatief in coronatijd. Nederlandse Stichting voor Psychotechniek. https://www.innovatiefinwerk.nl/dossiers/innovatief-coronatijd
  [Google Scholar]
 12. Ripp, J., Peccoralo, L., & Charney, D. (2020). Attending to the emotional well-being of the health care workforce in a New York city health system during the Covid-19 pandemic. Academic Medicine, 64, 1-4. http://doi.org/10.1097/ACM.0000000000003414
  [Google Scholar]
 13. SCP. (2021). Een jaar met corona: Ontwikkelingen in de maatschappelijke gevolgen van corona. Sociaal en Cultureel Planbureau. https://www.scp.nl/publicaties
  [Google Scholar]
 14. Stalpers, D., Veenstra, M., Lalleman, P., Martini, D., & Schoonhoven, L. (2021). Maken vele handen licht werk? Geleerde lessen uit de eerste COVID-19-golf over verpleegkundige teamsamenstellingen op de Intensive Care. Gedrag & Organisatie, 34(3), 354-379. https://doi.org/10.5117/GO2021.3.004.STAL
  [Google Scholar]
 15. TNO. (2021). Factsheet impact COVID-19 op werknemers. https://wp.monitorarbeid.tno.nl/wp-content/uploads/2021/03/Factsheet-NEA-COVID-19-Stand-van-zaken-eind-2020.pdf
  [Google Scholar]
 16. Van Breukelen, W. (2021). Telewerken en thuiswerken: De stand van zaken vóór het uitbreken van COVID-19. Gedrag & Organisatie, 34(4). https://doi.org/10.5117/GO2021.4.002.BREU
  [Google Scholar]
 17. Van den Heuvel, S., Bouwens, L., Eekhout, I., Zoomer, T., Hooftman, W., & Oude Hengel, K. (2021). Veranderingen in het welbevinden van werknemers tijdens de COVID-19-pandemie: Een studie onder zorgpersoneel, onderwijspersoneel en verkopers. Gedrag & Organisatie, 34(3), 303-325. https://doi.org/10.5117/GO2021.3.002.HEUV
  [Google Scholar]
 18. Van Leeuwen, E. H., & Taris, T. W. (2021). De collateral damage van een wereldwijde crisis: De impact van de COVID-19-pandemie op de werkbeleving van Maag-Darm-Lever-artsen. Gedrag & Organisatie, 34(3), 326-353. https://doi.org/10.5117/GO2021.3.003.LEEU
  [Google Scholar]
 19. Van Ruysseveldt, J., Van Dam, K., & Verboon, P. (2021). Ieder voordeel heeft z’n nadeel en omgekeerd: Verplicht thuiswerken en het welzijn van werkenden tijdens de eerste COVID-19-lockdown. Gedrag & Organisatie, 34(4). https://doi.org/10.5117/GO2021.4.004.RUYS
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/GO2021.4.001.BREN
Loading
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error