De vogelvrije werkende: Inzichten in de gevolgen van flexwerk vanuit de sociale, arbeids- en organisatiepsychologie | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 35 Number 4
 • ISSN: 0921-5077
 • E-ISSN: 1875-7235

Abstract

Samenvatting

Veel organisaties huren tegenwoordig flexibel werkenden in. Terwijl een dergelijke flexibele schil voor organisaties voordelen biedt, stelt het de flexibel werkenden voor diverse uitdagingen zoals onzekerheid en een kwetsbare arbeidsmarktpositie. In deze introductie van het themanummer beschrijven we de achtergrond van flexwerk, koppelen we dit aan de artikelen in het themanummer en bespreken we de inzichten en praktische implicaties die voortvloeien uit deze artikelen.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/GO2022.4.001.KROO
2022-12-01
2023-12-06
Loading full text...

Full text loading...

References

 1. Akgündüz, Y. E., & Van Huizen, T. (2015). Training in two-tier labor markets: The role of job match quality. Social Science Research, 52, 508-521. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ssresearch.2015.03.005
  [Google Scholar]
 2. Bekker, S., & Pop, I. (2020). Photographs of young generations on the Dutch labour market. International Labour Review, 159(2), 195-215. https://doi.org/10.1111/ilr.12139
  [Google Scholar]
 3. Bernhard-Oettel, C., Leineweber, C., & Westerlund, H. (2019). Staying in or switching between permanent, temporary and self-employment during 2008-2010: Associations with changing job characteristics and emotional exhaustion. Economic and Industrial Democracy, 40(2), 215-237. https://doi.org/10.1177/0143831x18804648
  [Google Scholar]
 4. Blustein, D. L., Olle, C., Connors-Kellgren, A., & Diamonti, A. J. (2016). Decent work: A psychological perspective. Frontiers in Psychology, 7(MAR), 1-10. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2016.00407
  [Google Scholar]
 5. Boelhouwer, I. G., & Van Vuuren, T. (2022). Werkvermogen, burn-outklachten en werkbevlogenheid bij zzp’ers twee tot tien jaar na een kankerdiagnose. Gedrag & Organisatie, 35(4), 397-423. https://doi.org/10.5117/GO2022.4.002.BOEL
  [Google Scholar]
 6. Cappelli, P., & Keller, J. R. (2012). Classifying work in the new economy. Academy of Management Review, 38(4), 575-596. https://doi.org/10.5465/amr.2011.0302
  [Google Scholar]
 7. Cheng, G. H. L., & Chan, D. K. S. (2008). Who suffers more from job insecurity? A meta-analytic review. Applied Psychology: An International Review, 57(2), 272-303. https://doi.org/10.1111/j.1464-0597.2007.00312.x
  [Google Scholar]
 8. Cole, E. R. (2009). Intersectionality and research in psychology. American Psychologist, 64(3), 170-180. https://doi.org/10.1037/a0014564
  [Google Scholar]
 9. Davis-Blake, A., Broschak, J. P., & George, E. (2003). Happy together? How using nonstandard workers affects exit, voice, and loyalty among standard employees. Academy of Management Journal, 46(4), 475-485.
  [Google Scholar]
 10. De Witte, H., & Näswall, K. (2003). ‘Objective’ vs ‘subjective’ job insecurity: Consequences of temporary work for job satisfaction and organizational commitment in four European countries. Economic and Industrial Democracy, 24(2), 149-188. https://doi.org/10.1177/0143831x03024002002
  [Google Scholar]
 11. Duffy, R. D., Blustein, D. L., Diemer, M. A., & Autin, K. L. (2016). The psychology of working theory. Journal of Counseling Psychology, 63(2), 127-148. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1037/cou0000140
  [Google Scholar]
 12. Euwals, R., De Graaf-Zijl, M., & Van Vuuren, D. (2016). Lusten en lasten ongelijk verdeeld: Verklein verschillen vast, flex en zzp. CPB Policy Brief 2016/14. https://www.cpb.nl/sites/default/files/omnidownload/CPB-Policy-Brief-2016-14-Flexibiliteitop-de-arbeidsmarkt.pdf
  [Google Scholar]
 13. Finch, D. J., Peacock,M., Levallet, N., & Foster, W. (2016). A dynamic capabilities view of employability: Exploring the drivers of competitive advantage for university graduates. Education and Training, 58(1), 61-81. https://doi.org/10.1108/ET-02-2015-0013
  [Google Scholar]
 14. Gorodzeisky, A., & Semyonov, M. (2017). Labor force participation, unemployment and occupational attainment among immigrants in West European countries. PLoS ONE, 12(5), 1-22. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0176856
  [Google Scholar]
 15. Hall, D. T. (2004). The protean career: A quarter-century journey. Journal of Vocational Behavior, 65(1), 1-13. https://doi.org/10.1016/j.jvb.2003.10.006
  [Google Scholar]
 16. Hünefeld, L., Gerstenberg, S., & Hüffmeier, J. (2020). Job satisfaction and mental health of temporary agency workers in Europe: A systematic review and research agenda. Work & Stress, 34(1), 82-110. https://doi.org/10.1080/02678373.2019.1567619
  [Google Scholar]
 17. Johns, G. (2018). Advances in the treatment of context in organizational research. Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior, 5, 21-46. https://doi.org/10.1146/annurev-orgpsych-032117-104406
  [Google Scholar]
 18. Kalleberg, A. L., & Vallas, S. P. (2017). Probing precarious work: Theory, research, and politics. Research in the Sociology of Work, 31, 1-30. https://doi.org/10.1108/S0277-283320170000031017
  [Google Scholar]
 19. Kerti, K. A., Kroon, B., Van Engen, M. L., Bleijenbergh, I., & Freese, C. (2022). Referentiekaders van Hongaarse arbeidsmigranten rond de kwaliteit van het werk in Nederlandse distributiecentra: Een narratieve benadering. Gedrag & Organisatie, 35(4), 455-483. https://doi.org/10.5117/GO2022.4.004.KERT
  [Google Scholar]
 20. Kroon, B., & Freese, C. (2013). Can HR practices retain flexworkers with their agency?International Journal of Manpower, 34(8), 899-917. https://doi.org/10.1108/IJM-07-2013-0169
  [Google Scholar]
 21. Langerak, J. B., Koen, J., & Van Hooft, E. A. J. (2022). Hoe (niet) om te gaan met baanonzekerheid bij een tijdelijk contract: De rol van actief en passief copinggedrag. Gedrag & Organisatie, 35(4), 484-512. https://doi.org/10.5117/GO2022.4.005.LANG
  [Google Scholar]
 22. Lepak, D. P., & Snell, S. A. (1999). The human resource architecture: Toward a theory of human capital allocation and development. Academy of Management Review, 24(1), 31-48. https://doi.org/10.5465/amr.1999.1580439
  [Google Scholar]
 23. Marler, J. H., Woodard Barringer, M., & Milkovich, G. T. (2002). Boundaryless and traditional contingent employees: Worlds apart. Journal of Organizational Behavior, 23(4), 425-453. https://doi.org/10.1002/job.148
  [Google Scholar]
 24. Montebovi, S. (2021). Accommodating platform work as a new form of work in Dutch social security law: New work, same rules?International Social Security Review, 74(3-4), 61-83. https://doi.org/https://doi.org/10.1111/issr.12278
  [Google Scholar]
 25. Nieuwsuur. (2021, 3september). Nederland kampioen flexwerken: Werknemers én werkgevers willen er vanaf. NOS. https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2396413-nederland-kampioen-flexwerken-werknemers-en-werkgevers-willen-er-vanaf
  [Google Scholar]
 26. Raad van de Europese Unie. (2022, 12juli). Aanbeveling van de Raad over het economisch beleid van Nederland en met een advies van de Raad over het stabiliteitsprogramma 2022 van Nederland. Publicatieblad van de Europese Unie, 2022/C 334/19. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022H0901(19)&from=EN
  [Google Scholar]
 27. Rouvroye, L., Van Dalen, H. P., Henkens, K., & Schippers, J. J. (2021). Employers’ views on flexible employment contracts for younger workers: Benefits, downsides and societal outlook. Economic and Industrial Democracy. Advance online publication. https://doi.org/10.1177%2F0143831X211053378
  [Google Scholar]
 28. Van Bezouw, M., Koen, J., & Langerak, J. B. (2022). Proactiviteit ten tijde van baanonzekerheid: Over de modererende rol van ‘Future Work Selves’. Gedrag & Organisatie, 35(4), 513-536. https://doi.org/10.5117/GO2022.4.006.BEZO
  [Google Scholar]
 29. Van Merwerland, R., Peters, P., & Jonkers, I. (2022). ‘Vogelvrij’ of ‘vrij als een vogel’? Een kwalitatieve studie naar het psychologisch contract van jonge basisschooldocenten die bemiddeld worden via een intermediair. Gedrag & Organisatie, 35(4), 424-454. https://doi.org/10.5117/GO2022.4.003.MERW
  [Google Scholar]
 30. Versantvoort, M., & Putters, K. (2020). Naar nieuwe scheidslijnen op de Nederlandse arbeidsmarkt? Een pleidooi voor uitvoerbaarheid van beleid. Beleid en Maatschappij, 47(2), 172-182. https://doi.org/10.5553/benm/138900692020047002006
  [Google Scholar]
 31. Wilczyńska, A., Batorski, D., & Sellens, J. T. (2016). Employment flexibility and job security as determinants of job satisfaction: The case of Polish knowledge workers. Social Indicators Research, 126(2), 633-656. https://doi.org/10.1007/s11205-015-0909-6
  [Google Scholar]
 32. Yates, E., & Clark, I. (2021). The strategic economic governance of Greater Manchester’s local labour market by the local state: Implications for young workers. Economic and Industrial Democracy, 42(1), 27-49. https://doi.org/10.1177%2F0143831X17744647
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/GO2022.4.001.KROO
Loading
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error