Vogelvrij’ of ‘vrij als een vogel’? Een kwalitatieve studie naar het psychologisch contract van jonge basisschooldocenten die bemiddeld worden via een intermediair | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 35 Number 4
 • ISSN: 0921-5077
 • E-ISSN: 1875-7235

Abstract

Samenvatting

De vraagstelling in deze kwalitatieve studie luidt: Hoe ziet het meervoudig psychologisch contract van jonge flexwerkers met een intermediair en hun opdrachtgever(s) eruit, hoe verhoudt zich dat tot hun onderliggende werkwaarden, en hoe draagt de driehoeksrelatie tussen de flexwerker, de intermediair en opdrachtgever bij aan het vervullen van het psychologisch contract? Op basis van 25 semigestructureerde interviews met jonge flexwerkers die via een arbeids- of freelance-overeenkomst met een intermediair in het basisonderwijs werken, wordt aangetoond dat hun meervoudig psychologisch vooral gevormd wordt door de psychologisch contractdimensies ‘inhoud van het werk’ (met de onderliggende werkwaarden passie, autonomie en zingeving) en ‘organisatiebeleid’ (met de onderliggende werkwaarden flexibiliteit, werkprivébalans, communicatie en maatschappelijke verantwoordelijkheid). Loopbaanontwikkeling, sociale contacten en beloning blijken minder belangrijke psychologisch-contracttermen. Doordat de aard van de arbeidsrelatie met de intermediair en de school en de arbeidscondities aansluiten bij de waarden en verwachtingen van de jonge flexwerkers wordt hun meervoudig psychologisch contract vervuld. Contractschendingen kunnen veelal worden voorkomen of gerepareerd. Contractbreuk met een school heeft doorgaans geen effect op de vervulling van het meervoudige psychologisch contract, omdat een andere opdrachtgever gemakkelijk kan worden gevonden. Paradoxaal genoeg faciliteert de flexibiliteit van het meervoudig psychologisch contract zo een langdurige relationele band met de intermediair.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/GO2022.4.003.MERW
2022-12-01
2024-05-29
Loading full text...

Full text loading...

References

 1. Arthur, M. B., & Rousseau, D. M. (Eds.). (2001). The boundaryless career: A new employment principle for a new organizational era. Oxford University Press on Demand.
  [Google Scholar]
 2. Barhate, B., & Dirani, K. M. (2022). Career aspirations of generation Z: A systematic literature review. European Journal of Training and Development, 46(1/2), 139-157. https://doi.org/10.1108/EJTD-07-2020-0124
  [Google Scholar]
 3. Barley, S. R., & Kunda, G. (2006). Contracting: A new form of professional practice. Academy of Management Perspectives, 20(1), 45-66. https://doi.org/10.5465/amp.2006.19873409
  [Google Scholar]
 4. Baruch, Y., & Rousseau, D. M. (2019). Integrating psychological contracts and ecosystems in career studies and management. Academy of Management Annals, 13(1), 84-111. https://doi.org/10.5465/annals.2016.0103
  [Google Scholar]
 5. Berkup, S. B. (2014). Working with generations X and Y in generation Z period: Management of different generations in business life. Mediterranean Journal of Social Sciences, 5(19), 218-218. https://doi.org/10.5901/mjss.2014.v5n19p218
  [Google Scholar]
 6. Blom, M. (2018, november). Platformen kunnen arbeidsmarkt drastisch veranderen. ING. https://www.ing.nl/media/pdf-EBZPlatformen%20kunnen%20arbeids-markt%20drastisch%20veranderen_tcm162-159443.pdf18
  [Google Scholar]
 7. Boenders, A. (2016). Generatie Z En de Vierde (Industriële) Revolutie. Bertram en De Leeuw.
  [Google Scholar]
 8. Bowen, G. A. (2006). Grounded theory and sensitizing concepts. International Journal of Qualitative Methods, 5(3), 12-23. https://doi.org/10.1177/160940690600500304.
  [Google Scholar]
 9. Cappelli, P., & Keller, J. R. (2013). Classifying work in the new economy. Academy of Management Review, 38(4), 575-596. http://dx.doi.org/10.5465/amr.2011.0302
  [Google Scholar]
 10. Centraal Bureau voor de Statistiek. (2019, 14februari). Aantal flexwerkers in 15 jaar met drie kwart gegroeid. Geraadpleegd op 21april2020, van https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/07/aantal-flexwerkers-in-15-jaar-met-drie-kwart-gegroeid
  [Google Scholar]
 11. De Cuyper, N., Rigotti, T., De Witte, H., & Mohr, G. (2008). Balancing psychological contracts: Validation of a typology. The International Journal of Human Resource Management, 19(4), 543-561. https://doi.org/10.1080/09585190801953590
  [Google Scholar]
 12. Deloitte. (2014). Big demands and high expectations: The Deloitte millennial survey. https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/About-Deloitte/gx-dttl-2014-millennial-survey-report.pdf
  [Google Scholar]
 13. Fraser, J., & Gold, M. (2001). ‘Portfolio workers’: Autonomy and control amongst freelance translators. Work, Employment and Society, 15(4), 679-697. https://doi.org/10.1177%2F095001701400438152
  [Google Scholar]
 14. Freese, C. (2007). Organizational change and the dynamics of psychological contracts: A longitudinal study [thesis]. Tilburg University. https://pure.uvt.nl/ws/portalfiles/portal/925419/357973.pdf
  [Google Scholar]
 15. Freese, C., Schalk, R., & Croon, M. (2008). De Tilburgse psychologisch contract vragenlijst. Gedrag & Organisatie, 21(3), 278-294.
  [Google Scholar]
 16. Freese, C., & Van den Groenendaal, S. M. (2020). Het ervaren en reduceren van onzekerheid door zzp’ers. In Dynamiek op de Nederlandse arbeidsmarkt: De focus op zekerheid (pp. 147-174). CBS/TNO.
  [Google Scholar]
 17. Gelderblom, A., De Hek, P., Gravesteijn, J., Van der Toorn, A. J., & Prince, Y. (2019). Toekomst van Werk. Erasmus School of Economics. https://www.seor.nl/Cms_Media/S1258-Toekomst-van-werk.pdf
  [Google Scholar]
 18. Giunta, C. (2020). Digital marketing platform tools, Generation Z, and cultural considerations. Journal of Marketing Development & Competitiveness, 14(2), 63-75. https://doi.org/10.33423/jmdc.v14i2.2834
  [Google Scholar]
 19. Graham, M., & Shaw, J. (2017). Towards a fairer gig economy. Meatspace Press.
  [Google Scholar]
 20. Grow, J. M., & Yang, S. (2018). Generation-Z enters the advertising workplace: Expectations through a gendered lens. Journal of Advertising Education, 22(1), 7-22. https://doi.org/10.1177%2F1098048218768595
  [Google Scholar]
 21. Guest, D. (2004). Flexible employment contracts, the psychological contract and employee outcomes: An analysis and review of the evidence. International Journal of Management Reviews, 5(1), 1-19. https://doi.org/10.1111/j.1460-8545.2004.00094.x
  [Google Scholar]
 22. Guest, D. E. (1998). Is the psychological contract worth taking seriously?Journal of Organizational Behavior, 19(S1), 649-664. https://doi.org/10.1002/(SICI)1099-1379(1998)19:1+<649:AID-JOB970>3.0.CO;2-T
  [Google Scholar]
 23. Håkansson, K., & Isidorsson, T. (2015). Temporary agency workers – precarious workers? Perceived job security and employability for temporary agency workers and client organization employees at a Swedish manufacturing plant. Nordic Journal of Working Life Studies, 5(4), 3-22. https://doi.org/10.19154/njwls.v5i4.4841
  [Google Scholar]
 24. Hall, D. T. (1996). Protean careers of the 21st century. Academy of Management Perspectives, 10(4), 8-16. https://doi.org/10.5465/ame.1996.3145315
  [Google Scholar]
 25. Hall, D. T. (2004). The protean career: A quarter-century journey. Journal of Vocational Behavior, 65(1), 1-13. https://doi.org/10.1016/j.jvb.2003.10.006
  [Google Scholar]
 26. Ichsan, M., Dwidienawati, D., & Pradipto, Y. D. (2021). Does passion matter in career interest in generation Y and Z?Academy of Strategic Management Journal, 20(2), 1-9. https://www.abacademies.org/articles/does-passion-matter-in-career-interest-in-generation-y-and-z.pdf
  [Google Scholar]
 27. Kalleberg, A. L. (2000). Nonstandard employment relations: Part-time, temporary and contract work. Annual Review of Sociology, 26(1), 341-365. https://www.jstor.org/stable/223448
  [Google Scholar]
 28. Klein, H. J., Molloy, J. C., & Brinsfield, C. T. (2012). Reconceptualizing workplace commitment to redress a stretched construct: Revisiting assumptions and removing confounds. Academy of Management Review, 37(1), 130-151. https://doi.org/10.5465/amr.2010.0018
  [Google Scholar]
 29. Knapp, J. R., Diehl, M. R., & Dougan, W. (2020). Towards a social-cognitive theory of multiple psychological contracts. European Journal of Work and Organizational Psychology, 29(2), 200-214. https://doi.org/10.1080/1359432X.2019.1709538
  [Google Scholar]
 30. Lapalme, M.-È., Simard, G., & Tremblay, M. (2011). The influence of psychological contract breach on temporary workers’ commitment and behaviors: A multiple agency perspective. Journal of Business and Psychology, 26(3), 311-324. https://doi.org/10.1007/s10869-010-9190-5
  [Google Scholar]
 31. Loughlin, C., & Barling, J. (2001). Young workers’ work values, attitudes, and behaviours. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 74(4), 543-558. https://doi.org/10.1348/096317901167514
  [Google Scholar]
 32. Lub, X. D., Bal, P. M., Blomme, R. J., & Schalk, R. (2016). One job, one deal… or not: Do generations respond differently to psychological contract fulfillment?The International Journal of Human Resource Management, 27(6), 653-680. https://doi.org/10.1080/09585192.2015.1035304
  [Google Scholar]
 33. Ministerie van Algemene Zaken. (2017, 29november). Kamerbrief over lerarentekort [Kamerbrief]. Geraadpleegd op 22maart2020, van https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/werken-in-het-onderwijs/documenten/kamerstukken/2017/11/28/kamerbrief-over-lerarentekort
  [Google Scholar]
 34. Morrison, E. W., & Robinson, S. L. (1997). When employees feel betrayed: A model of how psychological contract violation develops. Academy of Management Review, 22(1), 226-256. https://psycnet.apa.org/doi/10.2307/259230
  [Google Scholar]
 35. Murgia, A., & Pulignano, V. (2021). Neither precarious nor entrepreneur: The subjective experience of hybrid self-employed workers. Economic and Industrial Democracy, 42(4), 1351-1377. https://doi.org/10.1177/0143831x19873966
  [Google Scholar]
 36. Mussomeli, A., Gish, D., & Laaper, S. (2016). The rise of the digital supply network. Deloitte. https://www2.deloitte.com/content/dam/insights/us/articles/3465_Digital-supply-network/DUP_Digital-supply-network.pdf
  [Google Scholar]
 37. Nieradka, P. (2016). The use of mobile applications in the group of Generation Y. http://www.toknowpress.net/ISBN/978-961-6914-16-1/papers/ML16-154.pdf
  [Google Scholar]
 38. Oosterwaal, L., Wintershoven, A., Xavier, M., Wijk, E. V., & Twuijver, M. (2015). Veilig oversteken: inspiratiegids voor van-werk-naar werktransities: 10 praktijkvoorbeelden. ABU, AWVN en TNO.
  [Google Scholar]
 39. Ozkan, M., & Solmaz, B. (2015). The changing face of the employees–generation Z and their perceptions of work (a study applied to university students). Procedia Economics and Finance, 26(1), 476-483. https://doi.org/10.1016/S2212-5671(15)00876-X
  [Google Scholar]
 40. Parry, E., & Urwin, P. (2021). Generational categories: A broken basis for human resource management research and practice. Human Resource Management Journal, 31(4), 857-869. https://doi.org/10.1111/1748-8583.12353
  [Google Scholar]
 41. Quan-Haase, A., & Wellman, B. (2005). Hyperconnected net work: Computer mediated community in a high-tech organization. In C. C.Heckscher & P. S.Adler (Eds.), The firm as a collaborative community: Reconstructing trust in the knowledge economy (pp. 281-333). Oxford University Press.
  [Google Scholar]
 42. Raines, C. (2003). Connecting generations: The sourcebook for a new workplace. Thomson Crisp Learning.
  [Google Scholar]
 43. Rousseau, D. M. (1989). Psychological and implied contracts in organizations. Employee Responsibilities and Rights Journal, 2(2), 121-139. https://doi.org/10.1007/BF01384942
  [Google Scholar]
 44. Rousseau, D. M. (1990). New hire perceptions of their own and their employer’s obligations: A study of psychological contracts. Journal of Organizational Behavior, 11(5), 389-400. https://doi.org/10.1002/job.4030110506
  [Google Scholar]
 45. Rousseau, D. M. (1995). Psychological contracts in organizations: Understanding written and unwritten agreements. Sage. http://dx.doi.org/10.4135/9781452231594
  [Google Scholar]
 46. Rousseau, D. M. (2004). Psychological contracts in the workplace: Understanding the ties that motivate. Academy of Management Perspectives, 18(1), 120-127. https://doi.org/10.5465/ame.2004.12689213
  [Google Scholar]
 47. Rousseau, D. M., Hansen, S. D., & Tomprou, M. (2018). A dynamic phase model of psychological contract processes. Journal of Organizational Behavior, 39(9), 1081-1098. https://doi.org/10.1002/job.2284
  [Google Scholar]
 48. Schenarts, P. J. (2020). Now arriving: Surgical trainees from generation Z. Journal of Surgical Education, 77(2), 246-253. https://doi.org/10.1016/j.jsurg.2019.09.004
  [Google Scholar]
 49. Seemiller, C., & Grace, M. (2018). Generation Z: A century in the making. Routledge.
  [Google Scholar]
 50. Sengupta, A., Bamel, U., & Singh, P. (2015). Value proposition framework: implications for employer branding. Decision, 42(3), 307-323. https://doi.org/10.1007/s40622-015-0097-x
  [Google Scholar]
 51. Standlee, A. (2016). Technology and making-meaning in college relationships: Understanding hyper-connection. Qualitative Sociology Review, 12(2), 1-8. https://doi.org/10.18778/1733-8077.12.2.01
  [Google Scholar]
 52. Strauss, A., & Corbin, J. M. (1997). Grounded theory in practice. Sage.
  [Google Scholar]
 53. Tracy, S. J. (2010). Qualitative quality: Eight “big-tent” criteria for excellent qualitative research. Qualitative Inquiry, 16(10), 837-851. https://doi.org/10.1177/1077800410383121
  [Google Scholar]
 54. Twenge, J. M. (2017). iGen: Why today’s super-connected kids are growing up less rebellious, more tolerant, less happy – and completely unprepared for adulthood – and what that means for the rest of us. Simon and Schuster.
  [Google Scholar]
 55. Van den Groenendaal, S. M. E., Freese, C., Poell, R. F., & Kooij, D. T. (2022). Inclusive human resource management in freelancers’ employment relationships: The role of organizational needs and freelancers’ psychological contracts. Human Resource Management Journal. https://doi.org/10.1111/1748-8583.12432
  [Google Scholar]
 56. Van Maanen, J., Sørensen, J. B., & Mitchell, T. R. (2007). The interplay between theory and method. Academy of Management Review, 32(4), 1145-1154. https://doi.org/10.5465/amr.2007.26586080
  [Google Scholar]
 57. Weyland, A. (2011). Engagement and talent management of Gen Y. Industrial and Commercial Training. https://doi.org/10.1108/00197851111171863
  [Google Scholar]
 58. Winter, R. P., & Jackson, B. A. (2014). Expanding the younger worker employment relationship: Insights from values-based organizations. Human Resource Management, 53(2), 311-328. https://doi.org/10.1002/hrm.21600
  [Google Scholar]
 59. Woldman, N., Wesselink, R., Runhaar, P., & Mulder, M. (2018). Supporting temporary agency workers’ affective commitments: Exploring the role of opportunities for competence development. Human Resource Development International, 21(3), 254-275. https://doi.org/10.1080/13678868.2017.1416035
  [Google Scholar]
 60. Zhao, H., Wayne, S. J., Glibkowski, B. C., & Bravo, J. (2007). The impact of psychological contract breach on work-related outcomes: A meta-analysis. Personnel Psychology, 60(3), 647-680. https://doi.org/10.1111/j.1744-6570.2007.00087.x
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/GO2022.4.003.MERW
Loading
/content/journals/10.5117/GO2022.4.003.MERW
Loading

Data & Media loading...

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error