2004
Volume 26, Issue 2-3
 • ISSN: 1384-5829
 • E-ISSN: 2352-118X

Abstract

Abstract

In this essay, I consider the past quarter century in (Middle) Dutch studies and the effects of digitization on the field’s development. The increased level of digitization has affected the scholarly practice in multiple ways, most of which positive, including the increased usability and accessibility of source materials, primary and secondary literature and instruments for quantitative analysis. Digitization, however, also presents major challenges which have not always been properly identified, let alone solved, yet, such as the long-term sustainability of publications, cultural biases in digitization policies or the pressure on Dutch as a scientific publication language in a digital, and thus increasingly globalized academic world. Generational theory is a fruitful framework to discuss this situation, drawing a soft distinction between digital natives and earlier generations.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/NEDLET.2021.2-3.008.KEST
2021-12-01
2023-01-28
Loading full text...

Full text loading...

References

 1. Besamusca, B., The Book of Lancelot: The Middle Dutch Lancelot Compilation and the Medieval Tradition of Narrative Cycles. Cambridge, Brewer, 2003.
  [Google Scholar]
 2. Birnbaum,David J., SheilaBonde, Sheila & Kestemont, Mike, ‘The Digital Middle Ages: An Introduction’, in: Speculum92, S1, 2017, 1-38.
  [Google Scholar]
 3. Brinkman,Herman, Als de nachtuil. Auteurschap en overlevering van middeleeuwse teksten. Oratie uitgesproken op 19maart2010, Universiteit van Amsterdam.
  [Google Scholar]
 4. Cardelle de Hartmann, Carmen, ‘Überlieferungsprozesse: Sammeln – Auswählen – Kanonisieren. Eine Einführung’, in: Mittellateinisches Jahrbuch53, 1, 2019, 1-10.
  [Google Scholar]
 5. CD-ROM Middelnederlands. Den Haag, SDU Uitgevers, 1998.
  [Google Scholar]
 6. Crombez,Thomas, ‘Het onbehagen in de digitale cultuur: De opkomst van Digital Humanities’, in: META, tijdschrift voor bibliotheek & archief4, 2013, 8-13.
  [Google Scholar]
 7. Gerritsen, W.P., ‘Van oog tot oor: de Lancelotcompilatie als “voorleesboek”’, in: Nederlandse letterkunde1, 1, 1996, 45-56.
  [Google Scholar]
 8. Green, J.M., ‘Digital manuscripts as sites of touch: using social media for ‘hands-on’ engagement with medieval manuscript materiality’, in: Archive Journal6 (Sept.), 2018. URL: https://www.archivejournal.net/essays/digital-manuscripts-as-sites-of-touch-using-social-media-for-hands-on-engagement-with-medieval-manuscript-materiality/.
  [Google Scholar]
 9. Fraeters,Veerle, ‘Medioneerlandistiek in context. Literair-historici op zoek naar Hermes en Philologia’, in: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde120, 4, 2004, 298-308.
  [Google Scholar]
 10. Fraeters,Veerle & Willaert, Frank (ed.), Hadewijch. Liederen. Uitgegeven, ingeleid, vertaald en toegelicht door Veerle Fraeters en Frank Willaert, met een reconstructie van de melodieën door L.P. Grijp. Groningen, Historische Uitgeverij, 2009.
  [Google Scholar]
 11. Janssens,Jef, ‘Een kwarteeuw Middelneerlandistiek: weifelen tussen algemene literatuurwetenschap en cultuurgeschiedenis. Een subjectieve geschiedenis’, in: M.de Clercq e.a. (red.). Verzoenende veelzijdigheid. Huldebundel opgedragen aan prof. dr. H. van Gorp. Brussel, KUB, 2000, 109-126.
  [Google Scholar]
 12. Kestemont,Mike & Dirkvan Hulle (red.), Theorie en de digitale geesteswetenschappen; speciaal nummer van: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde135, 4, 2019, 301-477.
  [Google Scholar]
 13. Kestemont,Mike, ‘What Can Stylometry Learn From Its Application to Middle Dutch Literature?’, in: Journal of Dutch Literature2, 2, 2011, 46-65.
  [Google Scholar]
 14. Kuiper,Willem. Die riddere metten witten scilde: oorsprong, overlevering en auteurschap van de Middelnederlandse Ferguut, gevolgd door een diplomatische editie en een diplomatisch glossarium. Amsterdam, Schiphouwer en Brinkman, 1989.
  [Google Scholar]
 15. Kuiper,Willem, ‘Op weg naar een lijst van gedigitaliseerde Middelnederlandse handschriften en drukken’, in: Neerlandistiek. Online tijdschrift voor taal- en letterkunde, 2018. URL: https://neerlandistiek.nl/2018/04/op-weg-naar-een-lijst-van-gedigitaliseerde-middelnederlandse-handschriften-en-drukken/.
  [Google Scholar]
 16. Michel,Jean-Baptiste et al., ‘Quantitative Analysis of Culture Using Millions of Digitized Books’, in: Science331, 6014, 2011, 176-182.
  [Google Scholar]
 17. Moretti,Franco, Distant reading. London, Verso, 2013.
  [Google Scholar]
 18. Murk Jansen, Saskia, ‘Hadewijch’s Mengeldichten: an experiment in statistical method’,Dutch Crossing35, 12, 1988, 26-39.
  [Google Scholar]
 19. Neddermeyer,Uwe, Von der Handschrift zum gedruckten Buch. Schriftlichkeit und Leseinteresse im Mittelalter und in der frühen Neuzeit. Quantitative und qualitative Aspekte. Wiesbaden, Harrassowitz Verlag, 1998.
  [Google Scholar]
 20. Oosterman,Johan, ‘Crowdfunding: een Gelders meesterwerk restaureren’, in: Neerlandistiek. Online tijdschrift voor taal- en letterkunde, 2005. URL: https://neerlandistiek.nl/2015/02/crowdfunding-een-gelders-meesterwerk-restaureren.
  [Google Scholar]
 21. Oppenhuis de Jong, Soetje, ‘Agloval en de compilator: de geschiedenis van een verhaaldraad in de Lancelotcompilatie’, in: Nederlandse letterkunde19961, 1, 355-366.
  [Google Scholar]
 22. Pleij, Herman, ‘Vrouwen en kinderen eerst? Over publiek en beleving van de Middelnederlandse ridderepiek’, in: RemcoSleiderink, VeerleUyttersprot, BartBesamusca (red.), Maar er is meer: avontuurlijk lezen in de epiek van de Lage Landen: studies voor Jozef D. Janssens. Leuven, Davidsfonds/Literair, 2005, 377-395.
  [Google Scholar]
 23. Reynaert, Joris, ‘Computertoepassingen in de historische literatuurstudie: een momentopname, in: MarysaDemoor (red.), De kracht van het woord: 100 jaar Germaanse filologie aan de RUG (1890-1990). Gent, Seminarie voor Duitse Taalkunde, 1991, 15-28 [Studia germanica Gandensia, 24].
  [Google Scholar]
 24. Schreibman,Susan, Siemens, Ray and Unsworth, Jogn (red.), A Companion to Digital Humanities. Oxford, Blackwell, 2004.
  [Google Scholar]
 25. Siemens, Ray & Schreibman, Susan (red.). A Companion to Digital Literary Studies. Oxford, Blackwell, 2008.
  [Google Scholar]
 26. Sleiderink, R. & Van der Have, B., ‘Een nieuw fragment van handschrift A van de Roman der Lorreinen (Michigan State University, Criminology Collection, XX’, in: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde137, 2, 2020, 102-121.
  [Google Scholar]
 27. Strauss,William & Howe, Neil. Generations: The History of America’s Future, 1584 to 2069. New York, William Morrow and Company Inc., 1991.
  [Google Scholar]
 28. Van Dalen-Oskam, Karina & Hinskens, Frans, Kwantitatieve benaderingen in de taal- en letterkunde; Speciaal nummer van: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde123, 1, 2007, 1-96.
  [Google Scholar]
 29. Van Dalen-Oskam, Karina & Van Zundert, Joris, ‘Delta for Middle Dutch – Author and Copyist Distinction in Walewein’, in: Literary and Linguistic Computing22, 3, 2007, 345-362.
  [Google Scholar]
 30. Van den Akker, Wiljan & Dorleijn, Gillis, ‘Over de geschiedschrijving van de moderne Nederlandse poëzie. Problemen, getallen en suggesties’, in: Nederlandse letterkunde1, 1, 1996, 2-27.
  [Google Scholar]
 31. Van der Poel, Dieuwke, ‘‘Mijn lieve joncfrouwe heeft mi gebeden iet te dichtene’. Der vrouwen heimelijkheid en de geadresseerde opdrachtgeefster’, in: Nederlandse letterkunde1, 1, 1996, 249-258.
  [Google Scholar]
 32. Van Driel, Joost, Prikkeling der zinnen: de stilistische diversiteit van de Middelnederlandse epische poëzie. Zutphen, Walburg pers, 2007.
  [Google Scholar]
 33. Van Haaren, S., ‘Door een nieuwe lens. De reproductiegeschiedenis van een Der naturen bloeme-handschrift’, in Madoc34, 2, 2020, 77-90.
  [Google Scholar]
 34. Van Oostrom, F.P., Het woord van eer. Literatuur aan het Hollandse hof omstreeks 1400. Amsterdam, Ooievaar, 1987.
  [Google Scholar]
 35. Van Oostrom, F.P., Court and Culture. Dutch Literature, 1350-1450. Berkeley, University of California Press, 1992.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/NEDLET.2021.2-3.008.KEST
Loading
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error