Van historiserend paradigma naar maatschappelijke reflectie | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 26, Issue 2-3
 • ISSN: 1384-5829
 • E-ISSN: 2352-118X

Abstract

Abstract

In this contribution the last twenty-five years of research concerning early modern Dutch theatre are discussed. Jan Konst argued that research of early modern Dutch theatre up to the year 2000 can be characterised as belonging to a historic paradigm. In this article it is argued that Dutch theatre research of the past two decades has been changing to include more critical reflections of society. It is maintained that this is needed so that theatre-historical research remains relevant in the twenty-first century.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/NEDLET.2021.2-3.009.VERG
2021-12-01
2024-05-24
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/13845829/26/2-3/NEDLET.2021.2-3.009.VERG.html?itemId=/content/journals/10.5117/NEDLET.2021.2-3.009.VERG&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. Abrahamse, Wouter, ‘“Gekabaste cierselen”: Bronnen van Theodore Rodenburgh’, in: Nederlandse letterkunde1, 1996, 367-375.
  [Google Scholar]
 2. Abrahamse, Wouter, Het toneel van Theodore Rodenburgh (1574-1644). Amsterdam, AD&L, 1997.
  [Google Scholar]
 3. Adams, Sarah, Repertoires of Slavery: Dutch Theater between Abolitionism and Colonial Subjection, 1770-1810. Proefschrift Universiteit Gent, 2020.
  [Google Scholar]
 4. Albach, Ben, Langs kermissen en hoven. Ontstaan en kroniek van een Nederlands toneelgezelschap in de 17de eeuw. Zutphen, De Walburg Pers, 1977.
  [Google Scholar]
 5. Blom ,Frans, Podium van Europa. Creativiteit en ondernemen in de Amsterdamse Schouwburg van de zeventiende eeuw. Amsterdam, Querido, 2021.
  [Google Scholar]
 6. Blom ,Frans en Olgavan Marion, Spaans toneel voor Nederlands publiek. Zeven provinciën reeks. Hilversum, Verloren, 2021.
  [Google Scholar]
 7. Deinsen ,Lieke van en ImreBesanger, ‘Dichter bij Lucretia van Merken’, YouTube, 2021. https://youtu.be/4QfTShKptUg, laatst geraadpleegd op 02/09/2021.
  [Google Scholar]
 8. De Paepe, Timothy. ‘Une place pour les commedies…’ De relatie tussen inrichting, repertoire en gebruik van de Antwerpse theatergebouwen tussen 1610 en 1762. Proefschrift Universiteit Antwerpen, 2011.
  [Google Scholar]
 9. Duits ,Henk, ‘Nawoord’, in: P.C.Hooft, Geeraerdt van Velsen. Baeto. Bezorgd door Henk Duits. Amsterdam, Bert Bakker, 2005, 203-253
  [Google Scholar]
 10. Erenstein, R.L., ‘Inleiding’, in: Erenstein, R.L., e.a. (red.), Een theatergeschiedenis der Nederlanden. Tien eeuwen drama en theater in Nederland en Vlaanderen. Amsterdam, Amsterdam University Press, 1996, xx-xxiv.
  [Google Scholar]
 11. Ferket ,Johanna, Hekelen met humor. Maatschappijkritiek in het zeventiende-eeuwse komische toneel in de Nederlanden. Hilversum, Verloren, 2021.
  [Google Scholar]
 12. Geerdink ,Nina, ‘Politics and Aesthetics – Decoding Allegory in Palamedes (1625)’, in: JanBloemendal en Frans-WillemKorsten (red.), Joost van den Vondel (1587-1679). Dutch Playwright in the Golden Age. Leiden, Brill, 2012, 225-248.
  [Google Scholar]
 13. Haas ,Anna de, ‘De lotgevallen van een vaderlandslievende zelfmoordenaar: Cato Uticensis in de achttiende eeuw’, in: Nederlandse letterkunde1, 1996, 179-190.
  [Google Scholar]
 14. Haas ,Anna de, Theatrale zelfmoord. De eigenhandige dood op het Nederlandse toon 1670-1780. Hilversum, Verloren, 2014.
  [Google Scholar]
 15. Jautze ,Kim, LeonorÁlvarez Francés, en FransR.E. Blom, ‘Spaans theater in de Amsterdamse Schouwburg (1638–1672). Kwantitatieve en kwalitatieve analyse van de creatieve industrie van het vertalen’, in: De Zeventiende Eeuw. Cultuur in de Nederlanden in interdisciplinair perspectief32.1, 2016, 12-39.
  [Google Scholar]
 16. Konst ,Jan W.H., Woedende wraakghierigheidt en vruchtelooze weeklachten. De hartstochten in de Nederlandse tragedie van de zeventiende eeuw. Assen, Van Gorcum, 1993.
  [Google Scholar]
 17. Konst ,Jan W.H., ‘Vadermoord en bloedschande: Visies op Oedipus’ vergrijpen tussen 1600 en 1850’, in: Nederlandse letterkunde1, 1996, 138-154.
  [Google Scholar]
 18. Konst ,Jan W.H., ‘Nederlands toneel 1600-1730. Het onderzoek van de laatste twintig jaar’, in: Tijdschrift voor Nederlandse taal en letterkunde115, 1999, 201-217.
  [Google Scholar]
 19. Konst ,Jan W.H., ‘De motivatie van het offer van Ifis. Een reactie op de Jeptha-interpretatie van F.W. Korsten’, in: Tijdschrift voor Nederlandse taal en letterkunde116.2, 2000, 153-167.
  [Google Scholar]
 20. Korsten ,Frans-Willem, ‘Waartoe hij zijn dochter slachtte. “Enargeia” in een modern retorische benadering van Vondels “Jeptha“’, in: Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde115.4, 1999, 315-333.
  [Google Scholar]
 21. Korsten ,Frans-Willem, ‘Een reactie op ‘De motivatie van het offer van Ifis’ van Jan Konst’, in: Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde116.2, 2000, 168-171.
  [Google Scholar]
 22. Korsten ,Frans-Willem, Cornelisvan der Haven, IngerLeemans, KarelVanhaesebrouck, Michelvan Duijnen, en YanniceDe Bruyn, ‘Imagineering, or What Images Do to People: Violence and the Spectacular in the Seventeenth-Century Dutch Republic’, in: Cultural History. Journal of the International Society for Cultural History10.1, 2020. https://doi.org/10.3366/cult.2021.0229.
  [Google Scholar]
 23. Little Jr., Arthur L., ‘ The Merchant of Venice: The Rites of Queer Marriage in The Merchant of Venice’, in: MadhaviMenon (red.), Shakesqueer. A Queer Companion to the Complete Works of Shakespeare. Durham, Duke University Press, 2011, 216-224. 271
  [Google Scholar]
 24. Marion ,Olga van en TimVergeer, ‘Spain’s Dramatic Conquest of the Dutch Republic. Rodenburgh as a Literary Mediator of Spanish Theatre’, in: De Zeventiende Eeuw. Cultuur in de Nederlanden in Interdisciplinair Perspectief32.1, 2016, 40-60.
  [Google Scholar]
 25. Marion ,Olga van en TimVergeer, ‘Rereading Bredero’s Rodd’rick ende Alphonsus’, YouTube, 2018. https://youtu.be/EGVm3mQlTR8, laatst geraadpleegd op 11juni2021.
  [Google Scholar]
 26. Meijer Drees, Marijke, ‘Vaderlandse heldinnen in belegeringstoneelstukken’, in: De Nieuwe Taalgids85 (1993), 71-82.
  [Google Scholar]
 27. Oomen-Delhaye ,Amber, De Amsterdamse Schouwburg als politiek strijdtoneel. Theater, opinievorming en de (r)evolutie van Romeinse helden (1780-1801). Hilversum, Verloren, 2019.
  [Google Scholar]
 28. Prandoni ,Marco, Een mozaïek van stemmen. Verbeeldend lezen in Vondels Gysbreght van Aemstel. Hilversum, Verloren, 2007.
  [Google Scholar]
 29. Rosenwein ,Barbara H., ‘Worrying about Emotions in History’ in: The American Historical Review107.3, 2002, 821-845.
  [Google Scholar]
 30. Scheer ,Monique, ‘Are Emotions a Kind of Practice (and Is That What Makes Them Have a History)? A Bourdieuan Approach to Understanding Emotion’, in: History and Theory51.2, 2012, 193-220.
  [Google Scholar]
 31. Sierhuis ,Freya, ‘The Passions in the Literature of the Dutch Golden Age’, in: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde >132.4, 2016, 333-365.
  [Google Scholar]
 32. Spies ,Marijke, ‘Verbeeldingen van vrijheid: David en Mozes, Burgerhart en Bato, Brutus en Cato’, in: De Zeventiende Eeuw. Cultuur in de Nederlanden in Interdisciplinair Perspectief10.1, 1994, 141-158.
  [Google Scholar]
 33. Steenbergh ,Kristine, ‘Emotions in Jeptha (1659) ’, in: JanBloemendal en Frans-WillemKorsten (red.), Joost van den Vondel (1587-1679). Dutch Playwright in the Golden Age. Leiden, Brill, 2012, 407-426.
  [Google Scholar]
 34. Steenbergh ,Kristine, ‘Compassion and the Creation of an Affective Community in the Theatre. Vondel’s Mary Stuart, or Martyred Majesty (1646) ’ in:BMGN – Low Countries Historical Review129.2, 2014, 90-112.
  [Google Scholar]
 35. Stipriaan ,René van, ‘Bredero laat in zijn komedie Moortje de carnavaleske maskerade herleven. Komisch toneel en vermaakscultuur in de Noordelijke Nederlanden in de zeventiende eeuw’, in: Erenstein, R.L., e.a. (red.), Een theatergeschiedenis der Nederlanden. Tien eeuwen drama en theater in Nederland en Vlaanderen. Amsterdam, Amsterdam University Press, 1996, 162-169.
  [Google Scholar]
 36. Stipriaan ,René van, Leugens en vermaak. Boccaccio’s novellen in de kluchtcultuur van de Nederlandse renaissance. Amsterdam, Amsterdam University Press, 1996b.
  [Google Scholar]
 37. Vanhaesebrouck ,Karel en Cornelisvan der Haven, ‘Imagineering Violence: The Spectacle of Violence in the Early Modern Period’, in: Journal of the Northern Renaissance11, 2020. https://northernrenaissance.org/editorial-imagineering-violence-the-spectacle-of-violence-in-the-early-modern-period/.
  [Google Scholar]
 38. Vergeer ,Timothy, The Theatre of Emotions. The Success of Spanish Drama in the Low Countries (1617–1672). Proefschrift Universiteit Leiden, verwacht 2022.
  [Google Scholar]
 39. Vergeer ,Tim, ‘The Lion, the Witch, and the Monkey: Animal Metamorphosis in the Dutch-Language Adaptations of Calderón’s El mayor encanto, amor, c. 1670’, in: Journal of the LUCAS Graduate Conference8, 2020, 93-115.
  [Google Scholar]
 40. Vergeer ,Tim, ‘“De nasmart van mijn daden”. Rouwverwerking bij een dochteroffer in Vondels Jeptha’, in: RickHonings, Olgavan Marion, TimVergeer (red.), Van Constantijntje tot Tonio. Het dode kind in de Nederlandse literatuur. Hilversum, Verloren, 2018, 43-56.
  [Google Scholar]
 41. Vergeer ,Tim en Cornelisvan der Haven, ‘The Travesty of Egoism: Same-Gender Passion and Homosocial Desire in a Dutch Seventeenth-Century Morality Play’, in: Interdisciplinary Literary Studies19.4, 2017, 529-550.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/NEDLET.2021.2-3.009.VERG
Loading
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error