Wie van de drie: compilator, kopiist of corrector? | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 26, Issue 2-3
 • ISSN: 1384-5829
 • E-ISSN: 2352-118X

Abstract

Abstract

The first issue of contains two articles in which the famous Middle Dutch manuscript, known as the Compilation (The Hague, Royal Library, ms. 129 A 10) is discussed. The articles are very early examples of the research method that has been known as ‘Material Philology’ since the late nineties. Both authors, W.P. Gerritsen and Soetje Oppenhuis de Jong, touch upon the so-called ‘Velthemprobleem’, the central issue of the debate concerning this manuscript. The question is what roles can be ascribed to Lodewijk van Velthem, the well-known Brabantine priest-author, whose name appears on the last folium of the compilation. Was he the compiler, the corrector or the main scribe of this manuscript? Anno 2021 there is a about Velthem having been both the owner and compiler of the codex. Moreover, much has been discovered about the compilation’s broader literary network and environment and the persons involved in its making. However, there are still a lot of questions, which will undoubtedly keep researchers busy for some time yet.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/NEDLET.2021.2-3.010.HOGE
2021-12-01
2024-05-22
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/13845829/26/2-3/NEDLET.2021.2-3.010.HOGE.html?itemId=/content/journals/10.5117/NEDLET.2021.2-3.010.HOGE&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. Besamusca, Bart (ed.). ‘Lanceloet’. De Middelnederlandse vertaling van de ‘Lancelot en prose’ overgeleverd in de ‘Lancelotcompilatie’, Pars 2 (vs. 5531-10740). Met een inleidende studie over de vertaaltechniek. Middelnederlandse Lancelotromans V. Assen/Maastricht, Van Gorcum, 1991.
  [Google Scholar]
 2. Besamusca, Bart, The Book of Lancelot. The Middle Dutch ‘Lancelot’ Compilation and the Medieval Tradition of Narrative Cycles. Vert. Thea Summerfield. Cambridge, Brewer, 2003.
  [Google Scholar]
 3. Besamusca, Bart, RemcoSleiderink en GeertWarnar (red.), De boeken van Velthem. Auteur, oeuvre en overlevering. Hilversum, Verloren, 2009.
  [Google Scholar]
 4. Besamusca, Bart, Boeken uit Brugge. Over de materiële context van de Middelnederlandse literatuur. Oratie Universiteit Utrecht, 30mei2017. https://issuu.com/humanitiesuu/docs/oratie-bart-besamusca_2017_totaal?e=11895952/65814204, laatst geraadpleegd 28/07/2021.
  [Google Scholar]
 5. Besamusca, Bart en FrankBrandsma (red.), The Arthur of Low Countries. The Arthurian Legend in Dutch and Flemish Literature. Cardiff, University of Wales Press, 2021.
  [Google Scholar]
 6. Biemans, Jos A.A.M., ‘De “corrector” in de Lancelotcodex: een hachelijk avontuur, waarbij aan het eind toch een nieuw perspectief gloort’, in: RemcoSleiderink, VeerleUyttersprot en BartBesamusca (red.), Maar er is meer: avontuurlijk lezen in de epiek van de Lage Landen. Studies voor Jozef D. Janssens. Leuven, Davidsfonds, 2005., 359-75.
  [Google Scholar]
 7. Biemans, Jos A.A.M., ‘No Miniatures, not even Decoration, yet Extraordinarily Fascinating. New Hypotheses Concerning the Lancelot Compilation and Related Manuscripts’, in: Quaerendo39, 2009., 225-56.
  [Google Scholar]
 8. Brandsma, Frank, ‘A Voice in the Margin: The Corrector and the Lancelot Compilation’, in: Geert H.M.Claassens en David F.Johnson (red.), King Arthur in the Medieval Low Countries. Leuven, Leuven University Press, 2000., 69-86.
  [Google Scholar]
 9. Brandsma, Frank, ‘Doing dialogue. The Middle Dutch Lancelot translators and correctors at work’, in CorinneDenoyelle (red.), De l’oral à l’écrit. Le dialogue à travers les genres romanesques et théâtral. Orléans, Editions Paradigme, 2013., 69-84.
  [Google Scholar]
 10. Brandsma, Frank,: ‘Translations and Adaptations of French Prose Romances, Including The Lancelot Compilation’, in: BartBesamusca en FrankBrandsma (red.), The Arthur of Low Countries. The Arthurian Legend in Dutch and Flemish Literature. Cardiff, University of Wales Press, 2021., 147-193.
  [Google Scholar]
 11. Doesborgh, Daan en StefUijens, ‘ “Miraculen”. Multispectral Imaging and the Recovery of an Unknown Spiegel Historiael Fragment’. Te verschijnen in Quaerendo.
  [Google Scholar]
 12. Gerritsen, W.P., Die Wrake van Ragisel. Onderzoekingen over de Middelnederlandse bewerkingen van de ‘Vengeance Raguidel’, gevolgd door een uitgave van de ‘Wrake’-teksten. 2 dln. Assen, Van Gorcum, 1963.
  [Google Scholar]
 13. Gerritsen, W.P., ‘Corrections and Indications for Oral Delivery in the Middle Dutch Lancelot Manuscript The Hague K.B. 129 A 10’, in: J.P.Gumbert en M.J.M.de Haan (red.), Neerlandica Manuscripta. Essays Presented to G.I. Lieftinck, dl. 3. Amsterdam, Van Gendt, 1976., 33-59.
  [Google Scholar]
 14. Gerritsen, W.P., ‘Van oog tot oor. De Lancelotcompilatie als “voorleesboek”’, in: Nederlandse letterkunde1, 1996., 45-56.
  [Google Scholar]
 15. HogenbirkMarjolein, ‘Is hij het? Lodewijk van Velthem en de compilator’, in: BartBesamusca, RemcoSleiderink en GeertWarnar (red.), De boeken van Velthem. Auteur, oeuvre en overlevering. Hilversum, Verloren, 2009., 47-72.
  [Google Scholar]
 16. Hogenbirk, Marjolein, ‘B. Over twee marginale notities in Arturs doet’, in: MarjoleinHogenbirk en RoelZemel (red.), Want hi verkende dien name wale. Opstellen voor Willem Kuiper. Amsterdam/ Münster, Stichting Neerlandistiek VU, Nodus Publikationen, 2014., 73-79.
  [Google Scholar]
 17. Hogenbirk, Marjolein, ‘ “Wanen Waleweine sine starcheit quam”. Over een marginale notitie in Arturs doet’, in: MarjoleinHogenbirk en LisaKuitert (red.), Schriftgeheimen. Studies over schrift en schriftcultuur. Amsterdam, Amsterdam University Press, 2017., 94-105.
  [Google Scholar]
 18. Hogenbirk, Marjolein, ‘“Ic wille te mire jeesten gaen”. Reworking La Mort le roi Artu in the Low Countries’, in: NicolaMorato en DirkSchoenaers (red.), Medieval Francophone Literary Culture Outside France. Studies in the Moving Word. Turnhout, Brepols, 2018. Medieval Texts and Cultures of Northern Europe, 265-287.
  [Google Scholar]
 19. Hogenbirk, Marjolein en MikeKestemont, ‘Het werk van een klerk. Een stylometrische verkenning van het auteurschap achter Der ystorien bloeme’, in: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, Special Issue Digital Humanities, 129, 2013., 246-273.
  [Google Scholar]
 20. Jonckbloet, W.J.A. (ed.), Roman van Lancelot (XIIIe eeuw). Naar het (eenig-bekende) handschrift der Koninklijke Bibliotheek, op gezag van het Gouvernement uitgegeven. 2 dln. ’s-Gravenhage, Van Stockum, 1846-1849.
  [Google Scholar]
 21. Kestemont, Mike, ‘Arthur’s Authors: A Quantitative Study of Rhyme Words in the Middle Dutch Arthurian Epic’, in: Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur142, 2013a, 1-33.
  [Google Scholar]
 22. Kestemont, Mike, Het gewicht van de auteur. Stylometrische auteursherkenning in de Middelnederlandse literatuur. Gent, Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 2013b.
  [Google Scholar]
 23. Klein, Jan Willem, ‘(Middelnederlandse) handschriften: produktieomstandigheden, soorten, functies’, in: Queeste2, 1995a, 1-30.
  [Google Scholar]
 24. Klein, Jan Willem, ‘“Het getal zijner jaren is onnaspeurlijk”. Een herijking van de dateringen van de handschriften en fragmenten met Middelnederlandse ridderepiek’, in: Tijdschrift voor Nederlandse Taal en Letterkunde111, 1995b, 1-23.
  [Google Scholar]
 25. Klein, Jan Willem, ‘De handschriften: beschrijving en reconstructie’, in: BartBesamusca en AdaPostma (ed.), ‘Lanceloet’. De Middelnederlandse vertaling van de ‘Lancelot en prose’ overgeleverd in de ‘Lancelotcompilatie’. Pars 1 (1-5530, voorafgegaan door de verzen van het Brusselse fragment). Hilversum, Verloren, Middelnederlandse Lancelotromans IV, 1997., 51-110.
  [Google Scholar]
 26. Klein, Jan Willem, ‘De status van de Lancelotcompilatie: handschrift, fragmenten en personen’, in: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde114, 1998., 105-124.
  [Google Scholar]
 27. Oostrom, Frits, van,Stemmen op schrift. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur vanaf het begin tot 1300, Amsterdam, Bert Bakker, 2006.
  [Google Scholar]
 28. Oppenhuis de Jong, Soetje, ‘Agloval en de compilator. De geschiedenis van een verhaaldraad in de Lancelotcompilatie’, in: Nederlandse Letterkunde1, 1996., 355-366.
  [Google Scholar]
 29. Oppenhuis de Jong, Soetje, ‘Agloval and the Compiler: the Variant Story of Acglovael in the Lancelot Compilation’, in: Geert H.M.Claassens en David F.Johnson (red.), King Arthur in the Medieval Low Countries. Leuven, Leuven University Press, 2000., 113-124.
  [Google Scholar]
 30. Oppenhuis de Jong, Soetje Ida (ed.), De Middelnederlandse ‘Perceval’-traditie. Inleiding en editie van de bewaarde fragmenten van een Middelnederlandse vertaling van de ‘Perceval’ of ‘Conte du Graal’ van Chrétien de Troyes, en de Perchevael in deLancelotcompilatie. Hilversum, Verloren, 2003. (Middelnederlandse Lancelotromans IX)
  [Google Scholar]
 31. Sleiderink, Remco, ‘Lodewijk van Velthem. De onnoemelijke ambitie van een Brabantse dorpspastoor’, in: RemcoSleiderink, VeerleUyttersprot en BartBesamusca (red.), Maar er is meer: avontuurlijk lezen in de epiek van de Lage Landen. Studies voor Jozef D. Janssens. Leuven, Davidsfonds, 2005., 109-129.
  [Google Scholar]
 32. Smith, Simon, ‘Was kopiist ‘B’ de samensteller van de Lancelotcompilatie? Over verstoord rijm en onjuiste hoofdstuktitels in Die Riddere metter Mouwen’, in: Tijdschrift voor Nederlandse Taal en letterkunde132, 2016a, 29-51.
  [Google Scholar]
 33. Smith, Simon, ‘Moest Miraudijs wijken voor Moriaen? Over de inpassing van Die Riddere metter Mouwen in de Lancelotcompilatie’, in: Queeste23, 2016b, 37-51.
  [Google Scholar]
 34. Summerfield, Thea, ‘Schrijven in Maerlants schaduw. Lodewijk van Velthem, Edward I en koning Artur’, in: BartBesamusca, RemcoSleiderink en GeertWarnar (red.), De boeken van Velthem. Auteur, oeuvre en overlevering. Hilversum, Verloren, 2009., 183-205.
  [Google Scholar]
 35. Summerfield, Thea, ‘The Function of Fiction: King Edward I. King Arthur and Velthem’s Continuation’, in: Journal of the International Arthurian Society3, 2015., 32-54.
  [Google Scholar]
 36. WarnarGeert, ‘Velthem in de Vierde Partie. De verwerking van de geleerdentraditie in het Middelnederlands’, in: BartBesamusca, RemcoSleiderink en GeertWarnar (red.), De boeken van Velthem. Auteur, oeuvre en overlevering. Hilversum, Verloren, 2009., 119-42.
  [Google Scholar]
 37. Te Winkel, J., ‘De Perchevael en het Haagsche Lancelothandschrift’, in: Tijdschrift voor Nederlandsche Taal- en Letterkunde10, 1891., 161-174.
  [Google Scholar]
 38. Koninklijke Bibliotheek, ’s-Gravenhage, ‘Lancelotcompilatie’. https://www.kb.nl/themas/middeleeuwen/lancelotcompilatie, laatst geraadpleegd 12/06/2021.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/NEDLET.2021.2-3.010.HOGE
Loading
/content/journals/10.5117/NEDLET.2021.2-3.010.HOGE
Loading

Data & Media loading...

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error