De vraag ‘wie betaalt voor de kunsten?’ is eeuwig actueel | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 26, Issue 2-3
 • ISSN: 1384-5829
 • E-ISSN: 2352-118X

Abstract

Abstract

This paper explores how an article by Marita Mathijsen on literary subsidies in the nineteenth century (1996, ) has served as a prelude to later research on post-romantic private literary patronage in The Netherlands on the one hand, and Dutch government policy on the other. It provides an overview of research carried out by Dutch researchers since 1996 into practices of and discourses on the public and private support of authors. Over the past two centuries, governments and private citizens have taken care of writers in multiple ways, with varying motives and with varying degrees of success. Since 1996, researchers have researched these practices from a number of angles. One important question they grappled with was whether these forms of public and private support are essentially similar and should be examined as such, or essentially different. Another dilemma: is it more effective to approach and examine writers after 1850 as passive recipients of charitable (emergency) aid, or to emphasize their role as (non)equal partners in the reciprocal relationships they maintained with their public or private benefactors? In the last section of the paper, the author outlines four directions in which (inter)national patronage research could develop over the next 25 years.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/NEDLET.2021.2-3.011.BRAB
2021-12-01
2024-05-23
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/13845829/26/2-3/NEDLET.2021.2-3.011.BRAB.html?itemId=/content/journals/10.5117/NEDLET.2021.2-3.011.BRAB&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. Adam, T., Buying respectability. Philanthropy and Urban Society in Transnational Perspective, 1840 to 1930s. Bloomington, Indiana University Press, 2009.
  [Google Scholar]
 2. Adam, T. (red.), Philanthropy, Patronage, and Civil Society: Experiences from Germany, Great Britain and North America. Bloomington, Indiana University Press, 2004.
  [Google Scholar]
 3. Ape Onderzoek en Advies, Inkomensonderzoek schrijvers en vertalers. Een kwantitatief onderzoek naar de inkomsten van schrijvers en vertalers over de belastingjaren 2013 en 2014. Den Haag, Ape Public Economics, 2016. http://www.letterenfonds.nl/images/2016-05/inkomensonderzoek-schrijvers-en-vertalers_ape_rapport-1421.pdf.
  [Google Scholar]
 4. Bank, J., Stads mecenaat en lokale overheid. Honderd jaar private en publieke kunstbevordering in Amsterdam 1899-1999. Amsterdam, Boekmanstichting, 1999.
  [Google Scholar]
 5. Becker, H., Art worlds. Berkeley, University of California Press, 1982.
  [Google Scholar]
 6. Belfiore, E. en L.Gibson (red.), Histories of Cultural Participation, Values and Governance. New Directions in Cultural Policy Research. London, Palgrave Macmillan, 2019.
  [Google Scholar]
 7. Boekmanstichting, Ongelijk getroffen, ongelijk gesteund. Effecten van de coronacrisis in de culturele sector. Amsterdam, Boekmanstichting, 2021. https://www.boekman.nl/wp-content/uploads/2021/05/Ongelijk-getroffen-ongelijk-gesteund_def.pdf.
  [Google Scholar]
 8. Bourdieu, P., Raisons pratiques. Sur la théorie de l’action. Paris, Seuil, 1994.
  [Google Scholar]
 9. Bourdieu, P., ‘The forms of capital’, in: JohnRichardson, Handbook of theory and research for the sociology of education. Westport, Greenwood, 1986, 241-258.
  [Google Scholar]
 10. Bouwmeester, G., N.Geerdink en L.J.Ham, ‘Een veelstemmig verhaal. Auteurschap in de Geschiedenis van de Nederlandse literatuur’, in: Nederlandse letterkunde20, 3, 2015, 215-236.
  [Google Scholar]
 11. Braber, H.M. van den, Van maker naar mecenas (en weer terug). Over giftuitwisseling in de kunsten. Oratie Universiteit Utrecht. https://www.uu.nl/sites/default/files/2020-01-19_Oratie-Helleke-van-den-Braber-NEDERLANDSTALIG.pdf. Utrecht, Faculteit Geesteswetenschappen, 2021A.
  [Google Scholar]
 12. Braber, H.M. van den, ‘Waar blijft die culture of giving? Over de spagaat van het mecenaat, 10 jaar na Zijlstra’, in: Boekman126, 33, 2021B, 28-31.
  [Google Scholar]
 13. Braber, H.M. van den, ‘Negotiating Authorship and (In)dependence around 1900. The Case of Dutch Literary Magazine De Beweging’, in: Nineteenth-Century Contexts. An Interdisciplinary Journal [special issue ‘The Author exhumed: New Perspectives on Authorship in the Long Nineteenth century’], 41, 4, 2019, 393-407.
  [Google Scholar]
 14. Braber, H.M. van den, ‘Reciprocal Interactions and Complex Negotiations: Three Nineteenth-Century Models of Patronage’, in: European Journal of English Studies [special issue ‘Getting and Spending’], 21, 1, 2017, 43-60.
  [Google Scholar]
 15. Braber, H.M. van den, ‘De Nieuwe Gids and Its Informal Patronage System’, in: Journal of European Periodical Studies, 1, 1, 2016, 53-69.
  [Google Scholar]
 16. Braber, H.M. van den, ‘“Grootsch als een gulden”. De Tachtigers en het geld’, in: Annevan Buul e.a. (red), Onnoemelijke dingen. Over taboe en verbod in het fin de siècle (Rythmus. Jaarboek voor de studie van het fin de siècle, 3), Hilversum, Verloren, 2014, 75-94.
  [Google Scholar]
 17. Braber, H.M. van den, ‘“Do ut des” rond Multatuli en Jan Kneppelhout. Vormen van interactie tussen weldoeners en kunstenaars in de negentiende eeuw’, in: De Negentiende Eeuw, 36, 3, 2013, 161-182.
  [Google Scholar]
 18. Braber, H.M. van den, ‘Tussen markt en mecenaat. Financiële strategieën van Nederlandse auteurs in de jaren dertig’, in: K.Rymenants en J.Robert (red.), Literatuur en crisis. De Vlaamse en Nederlandse letteren in de jaren dertig. Antwerpen, AMVC, 2009, 57-69.
  [Google Scholar]
 19. Braber, H.M. van den, Geven om te krijgen. Literair mecenaat in Nederland tussen 1900 en 1940. Nijmegen, Vantilt, 2002.
  [Google Scholar]
 20. Braber, H.M. van den, G.Buelens, L.J.Ham, C.Pargentino en T.van den Warenburg, Naar een versterking van de veerkracht van de boekenwereld na COVID-19. Utrecht, Universiteit Utrecht, 2021. https://www.uu.nl/sites/default/files/gw_Rapport%20boekenwereld%20en%20covid-19.pdf.
  [Google Scholar]
 21. Braber, H.M van den, S.Bax, N.Geerdink, J.Oosterman en L.J.Ham, ‘Echte schrijvers zijn niet te koop. Praktijk en beeldvorming van het economisch profijt van de literaire auteur door de eeuwen heen’, in: Nederlandse letterkunde24, 1, 2020, 27-61.
  [Google Scholar]
 22. Broek, A. van den, Wat hebben mensen met cultuur? Culturele betrokkenheid in de jaren 10. Den Haag, SCP, 2020. https://www.scp.nl/publicaties/publicaties/2021/02/26/wat-hebben-mensen-met-cultuur.
  [Google Scholar]
 23. Childress, C., Under the Cover: The Creation, Production, and Reception of a Novel. Princeton, Princeton University Press, 2019.
  [Google Scholar]
 24. Dorleijn, G. en C.van Rees (red.), De productie van literatuur. Het Nederlandse literaire veld 1800-2000. Nijmegen, Vantilt, 2006.
  [Google Scholar]
 25. EENCA (European Expert Network on Culture and Audiovisual), The Status and Working Conditions of Artists and Cultural and Creative Professionals. Zoetermeer/Brussel, Panteia/Vrije Universiteit Brussel, 2020. https://eenca.com/eenca/assets/File/EENCA%20publications/Study%20on%20the%20status%20and%20working%20conditions%20of%20artists%20and%20creative%20professionals%20-%20Final%20report.pdf.
  [Google Scholar]
 26. Frey, M., Macht und Moral des Schenkens. Staat und bürgerliche Mäzene vom späten 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Berlin, B&S Siebenhaar Verlag OHG, 1999.
  [Google Scholar]
 27. Fürst, H., ‘Subordination and Legitimation of Self-Publishing: Shifting the Basis for Evaluation of Cultural Goods’, in: Cultural Sociology13, 4, 2019, 483–502.
  [Google Scholar]
 28. Gaehtgens, T.W., Der Bürger als Mäzen. Berlin, VS Verlag für Sozialwissenschaften, 1998.
  [Google Scholar]
 29. Gaehtgens, T.W. en M.Schieder, Mäzenatisches Handeln. Studien zur Kultur des Bürgersinns in der Gesellschaft. Berlin, Fannei & Walz, 1998.
  [Google Scholar]
 30. Geerdink, N., Dichters en verdiensten: De sociale verankering van het dichterschap van Jan Vos (1610-1667). Hilversum, Verloren, 2012.
  [Google Scholar]
 31. Goede, P. de, E.Schrijvers en M.Visser (red.), Filantropie op de grens van overheid en markt. Den Haag, Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, 2018. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/10/18/tk-bijlage-1-wrr-verkenning-filantropie-op-de-grens-van-overheid-en-markt
  [Google Scholar]
 32. Ham, L.J., ‘Sluit de rijen. Botsende cultuurpolitieke visies tijdens het tweede Schrijversprotest (1970)’, in: G.Debergh, L.De Taeye en N.Janssens (red.), Oproer in de Nederlandse letteren [werktitel]. Gent, Academia Press, nog niet verschenen.
  [Google Scholar]
 33. Hermsen, T., Kunstförderung zwischen Passion und Kommerz. Vom bürgerlichen Mäzen zum Sponsor der Moderne. Frankfurt/New York, Campus Verlag, 1997.
  [Google Scholar]
 34. Hitters, E., Patronen van patronage. Mecenaat, protectoraat en markt in de kunstwereld. Utrecht, Uitgeverij Jan van Arkel, 1996.
  [Google Scholar]
 35. Jansen, J. en N.Laan (red.), Van hof tot overheid. Geschiedenis van literaire instituties in Nederland en Vlaanderen. Hilversum, Verloren, 2015.
  [Google Scholar]
 36. Klerk, L. de, Particuliere plannen. Denkbeelden en initiatieven van de stedelijke elite inzake de volkswoningbouw en de stedebouw in Rotterdam, 1860-1950. Rotterdam, NaI Uitgevers, 1998.
  [Google Scholar]
 37. Kocka, J. en M.Frey, Burgerkultur und Mäzenatentum im 19. Jahrhundert. Berlin, Fannei & Walz, 1998.
  [Google Scholar]
 38. Krul, W., ‘De burger als kunstenaar: Nederland in de jaren 1960’, in: R.Aerts en H.te Velde, De stijl van de burger. Over Nederlandse burgerlijke cultuur vanaf de Middeleeuwen. Kampen, Kok Agora, 1998, 246-271.
  [Google Scholar]
 39. Laan, N., Medemakers. Sociologie van literatuur en andere kunsten. Hilversum, Verloren, 2018.
  [Google Scholar]
 40. Mathijsen, M., ‘Literaire subsidies in de negentiende eeuw?’, in: Nederlandse letterkunde1, 1, 1996, 84-101.
  [Google Scholar]
 41. McRobbie, A., Be Creative: Making a Living in the New Culture Industries. Cambridge, Polity Press, 2016.
  [Google Scholar]
 42. Meerkerk, E. van en Q.L.van den Hoogen (red.), Cultural policy in the polder. 25 years Dutch Cultural Policy Act. Amsterdam, Amsterdam University Press en Boekmanstichting, 2018.
  [Google Scholar]
 43. Moor, T. de, Homo cooperans. Instituties voor collectieve actie en de solidaire samenleving. Oratie Universiteit Utrecht. Utrecht, Faculteit Geesteswetenschappen, 2013.
  [Google Scholar]
 44. Nelson, J.K. en R.J.Zeckhauser, The Patron’s Payoff. Conspicuous Commissions in Italian Renaissance Art. Princeton, Princeton University Press, 2009.
  [Google Scholar]
 45. Newsinger, J. en P.Serafina, ‘Performative Resilience: How the Arts and Culture Support Austerity in Post-Crisis Capitalism’, in: European Journal of Cultural Studies, 24, 2, 2021, 89–605
  [Google Scholar]
 46. Oosterbaan Martinius, W., Schoonheid, welzijn, kwaliteit. Kunstbeleid en verantwoording na 1945. Den Haag, Gary Schwartz/SDU, 1990.
  [Google Scholar]
 47. Oosterman, J., H. M.van den Braber, N.Geerdink en L.J.Ham (gastredactie), ‘Literaire auteurs en hun verdiensten: een diachrone blik’ in: Nederlandse letterkunde, 25, 1, 2020, 1-131.
  [Google Scholar]
 48. Pang, L., ‘Art and Cultural Industries: Autonomy and community’, in: K.Oakley en J.O’Connor (red.), The Routledge Companion to the Cultural Industries. Abingdon, Routledge, 2015, 45–55306
  [Google Scholar]
 49. Poel, D.E. van der, ‘Mijn lieve joncfrouwe heeft mi gebeden iet te dichtene’. Der vrouwen heimelijkheid en de geadresseerde opdrachtgeefster’, in: Nederlandse letterkunde1, 1, 1996, 249-257.
  [Google Scholar]
 50. Pots, R., Cultuur, koningen en democraten. Overheid en cultuur in Nederland. Nijmegen, SUN, 2000.
  [Google Scholar]
 51. Sleiderink, R., H.Mvan den Braber, N.Geerdink en L.J.Ham, ‘Naar een diachrone blik op de verdienmogelijkheden van Nederlandstalige auteurs’, in: Nederlandse letterkunde, 25, 1, 2020, 7-26.
  [Google Scholar]
 52. Swords, J., ‘Crowd Patronage – Intermediaries, Geographies and Relationships in Patronage Networks’, in: Poetics64, 2017, 63-73.
  [Google Scholar]
 53. Voordekunst en Van Dooren Advies, Leve het geven: een onderzoek naar particulier geven aan creatieve professionals. (S.l.), (s.n.), 2020. https://levehetgeven.nl/Leve-het-geven.pdf.
  [Google Scholar]
 54. Weijermars, J., Stiefbroeders. Zuid-Nederlandse letteren en natievorming onder Willem I, 1814-1834. Hilversum, Verloren, 2012.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/NEDLET.2021.2-3.011.BRAB
Loading
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error