Zo gaat de molen | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 26, Issue 2-3
 • ISSN: 1384-5829
 • E-ISSN: 2352-118X

Abstract

Abstract

In recent decades the study of stereotypes, mostly on a national level, has witnessed a substantial popularity in the field of Dutch Studies. This article sketches the rise of this type of research and its connection to globalization and commercialization. It then reflects on the disadvantages of this kind of research in that it propels the persistence of patterns simply through repetition while its national focus can easily become a matter of tunnel vision. We propose to take serious what any ‘cultural archive’ demands in terms of reflection, epistemological delinking, and renewing, and to consider a much larger realm of representation in which stereotyping has a restricted role. We then come with a proposal for new directions of research in this field, in focusing on a so-called icon of Dutch identity: the windmill. This example serves to illustrate how the research we propose, aims to systematically link mentalities to materiality, ecology and economy; to chart the affective household that surrounds any kind of representation by giving materiality and bodies a central place in this context; and to come to a more integral analysis of the cultural techniques that propel and vectorize processes of representation.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/NEDLET.2021.2-3.012.KORS
2021-12-01
2024-02-27
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/13845829/26/2-3/NEDLET.2021.2-3.012.KORS.html?itemId=/content/journals/10.5117/NEDLET.2021.2-3.012.KORS&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. Adams, Sarah, ‘Democratizing Abolitionism: Anti-Slavery Discourses and Sentiments in August von Kotzebue’s Die Negersklaven (1796)’,Cultural History, 9:1, 2020, 26–45; doi:10.3366/cult.2020.0207.
  [Google Scholar]
 2. Ahmed, Sara, On Being Included. Racism and Diversity in Institutional Life. Durham, Duke University Press, 2012.
  [Google Scholar]
 3. Baar, Mirjam de, ‘Jan Swammerdam in de ban van Antoinette Bourignon. Historische beeldvorming ter discussie’, Tijdschr. Vrouwenstudies16, 1995, 3, 316-333, 387.
  [Google Scholar]
 4. Bel, Jacqueline, Bloed en rozen: Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1900-1945. Amsterdam, Prometheus, 2015
  [Google Scholar]
 5. Beller, Manfred, en JoepLeerssen (red.), Imagology. The Cultural Construction and Literary Representation of National Characters. A Critical Survey. Leiden, Brill, 2007
  [Google Scholar]
 6. Berg, Wim van den, ‘De uitvinding van de negentiende eeuw. Beeldvorming rond de letterkunde’, in: De Negentiende Eeuw16, 1992, 25-36.
  [Google Scholar]
 7. Berkel, K. van (red.), Amerika in Europese ogen. Facetten van de Europese beeldvorming van het moderne Amerika.’s-Gravenhage, Sdu, 1990
  [Google Scholar]
 8. Boxhorn, M.Z. van, Toneel ofte beschryvinge der steden van Hollandt. Amsterdam [1634], 28.
  [Google Scholar]
 9. Chaunu, Pierre, Imagologie. La légende noire antihispanique. Des Marranes aux Lumières: de la Méditérranée à l’Amérique. Le Havre, Institut de sociologie économique et de psychologie des peuples, 1964.
  [Google Scholar]
 10. Ciriacono, Salvatore, ‘Land Reclamation: Dutch Windmills, Private Enterprises, and State Intervention,’ in: Review (Fernand Braudel Center)18:2, 1995), 281-304.
  [Google Scholar]
 11. Cottaar, Annemarie en WimWillems, Indische Nederlanders. Een onderzoek naar beeldvorming. Den Haag, Moesson, 1984
  [Google Scholar]
 12. Davids, C.A., The Rise and Decline of Dutch Technological Leadership. Leiden, 2008
  [Google Scholar]
 13. Davids, C.A.‘Innovation in Windmill Technology’, NEHA Jaarboek voor economische, bedrijfs- en techniekgeschiedenis66, 2003, 43-63.
  [Google Scholar]
 14. Delcour, Jan, ‘De molenaar als dief’, in: Tiecelijn17, 2004, 242-259.
  [Google Scholar]
 15. Dobber, Wladimir en CeesPaul (red.), Cornels Corneliszoon van Uitgeest: Uitvinder aan de basis van de Gouden Eeuw. Zutphen, Walburg Pers, 2004
  [Google Scholar]
 16. Dyserinck, Hugo, ‘Nationale und kulturelle Identitätsprobleme im Belgisch-Niederländischen Raum aus der sicht der komparatistischen Imagologie’, in: H.Berding (red.), Nationales Bewusstsein und kollektive Identität. Frankfurt am Main, Suhrkamp Verlag, 1994, 189-208.
  [Google Scholar]
 17. Franssen, Gaston en JanRock, ‘The Dutch star on the flag of Europe: the personalisation of national identity in Geert Wilders’ celebrity politics’, in: Celebrity studies11.3, 2020, 287-304.
  [Google Scholar]
 18. Frijhoff, Willem, ‘Identiteit en identiteitsbesef: De historicus en de spanning tussen verbeelding, benoeming, en herkenning,’ Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der NederlandenBMGN, CVII, 1992, 4, 614-634.
  [Google Scholar]
 19. Garthoff-Zwaan, Maria, ‘Die veur komt, die veur maelt’: het beeld van de molenaar in de laat- middeleeuwse literatuur, in: J.R.ter Molen (red.), Huisraad van een molenaarsweduwe. Gebruiksvoorwerpen uit een 16de-eeuwse boedelinventaris. Amsterdam, De Bataafse Leeuw, 1986, 84-92.
  [Google Scholar]
 20. Gelderblom, Arie-Jan, ‘Dichter bij een droogmakerij’, in: E.K.Grootes en S.F.Witstein (red.), Visies op Vondel na 300 jaar. Den Haag, Martinus Nijhof, 1979, 104-117.
  [Google Scholar]
 21. Ginzberg, Carlo, De kaas en de wormen: het wereldbeeld van een zestiende-eeuwse molenaar. Amsterdam, 1982
  [Google Scholar]
 22. Haven, Kornee van der, Frans-WillemKorsten, IngerLeemans, Karelvan Haesebrouck, Michelvan Duijnen en Yannicede Bruyn, ‘Imagineering, or what images do to people. Violence and the spectacular in the seventeenth-century Dutch republic’ in: Cultural History10:1, 2021, 1-30.
  [Google Scholar]
 23. Hecker, H., ‘ Imagologie’. Ein neuer Begriff in der Sowjetischen Geschichtswissenschaft. Stuttgart, 1976
  [Google Scholar]
 24. HoekOostende, J. van den, ‘Het windgeld’, Amstelodamum57:5, 1970, 111–117.
  [Google Scholar]
 25. Jolivet, Eric en EvaHeiskanen, ‘Blowing against the wind. An exploratory application of actor network theory to the analysis of local controversies and participation processes in wind energy’, in: Energy Policy38:11, 2010, 6746-6754.
  [Google Scholar]
 26. Kettering, Alison, ‘Landscape with Sails: The Windmill in Netherlandish Prints’ in: Simiolus: Netherlands Quarterly for the History of Art33:1/2, 2007/2008, 67-80.
  [Google Scholar]
 27. Korsten, Frans-Willem, ‘Logic of Personhood vs Logic of Self: Threat of Packs in Vondel’s ‘Water-wolf’ and the Shift of Commons into Property,’ in: Art as an Interface of Law and Justice. Bloomsbury, Hart, 2021, 84-111.
  [Google Scholar]
 28. Latour, Bruno, Science in Action. How to Follow Scientists and Engineers through Society. Milton Keynes, Harvard University Press, 1987
  [Google Scholar]
 29. Leemans, Inger, en Wouterde Vries, ‘Wind Trade. How the Concept of Wind Trade Came to Embody Speculation in the Dutch Republic’, in: Journal of Modern History (ter perse).
  [Google Scholar]
 30. Leerssen, Joep, Mere Irish & Fíor-Ghael. Studies in the idea of Irish nationality, its development and literary expression prior to the nineteenth century. Amsterdam, John Benjamins Publishing Company, 1986
  [Google Scholar]
 31. Leerssen, Joep, Nationaal denken in Europa. Een cultuurhistorische schets. Amsterdam, AUP, 1999
  [Google Scholar]
 32. Leerssen, Joep, De bronnen van het vaderland. Taal, literatuur en de afbakening van Nederland, 1806-1890. Nijmegen, Vantilt, 2006
  [Google Scholar]
 33. Leerssen, Joep, ‘Nationalism and the Cultivation of Culture,’ in: Nations and Nationalism12:4, 2006, 559-578.
  [Google Scholar]
 34. Leerssen, Joep, ‘Recensie van Lotte Jensen, Vieren van vrede. Het ontstaan van de Nederlandse identiteit, 1648-1815. Nijmegen, Vantilt, 2016,’ TNTL, 133, 2017, iii-v.
  [Google Scholar]
 35. Mathijsen, Marita, ‘De minachting voor de negentiende eeuw’, Ons erfdeel37, 1994, 3, 345-360.
  [Google Scholar]
 36. Mak, Geertje (red.) ‘Child Separation: (Post)Colonial Policies and Practices in the Netherlands and Belgium’, special issue BMGN135: 3-4, 2020
  [Google Scholar]
 37. Meije Drees, Marijke, ‘Holland en de Hollanders in de zeventiende-eeuwse beeldvorming’, in: Nederlandse letterkunde, 1, 1992, 57-70.
  [Google Scholar]
 38. Meijer Drees, Marijke, ‘Op reis met Jacob Cats. Beeldvorming over vreemdelingen in het zeventiende-eeuwse Holland’, in: HaraldHendrix en TonHoenselaars (red.), Vreemd volk. Beeldvorming over buitenlanders in de vroegmoderne tijd. Amsterdam, AUP, 1998, 77-92.
  [Google Scholar]
 39. Müller, Brigitte, Op de wipstoel. De niet-gewettigde inheemse vrouw van de blanke Europeaan in Nederlands-Indië (1890 tot 1940). Een literatuuronderzoek naar beeldvorming en werkelijkheid. Amsterdam, VU, 1995
  [Google Scholar]
 40. Niermeijer, Saar, ‘Aardappelen met een “brave Nederlandse gehaktbal” en spruitjeslucht. Over het Nederlandse negatieve, nationale zelfbeeld als distinctiestrategie in de culinaire teksten van Wina Born in Avenue, 1965-1980’, in: Volkskunde119, 2018, 3, 325-341.
  [Google Scholar]
 41. Notten, Willem, ‘Ze begonnen ‘Turki’, ‘Turki’ te roepe’. De beeldvorming over de gastarbeider d.m.v. jeugdliteratuur’. Nijmegen, 1978
  [Google Scholar]
 42. Onstenk, Annemiek, Van brede schouders tot hoge hakken. Veranderende beeldvorming over lesbische vrouwen in de periode 1939-1965. Amsterdam, Sua, 1983
  [Google Scholar]
 43. Overmeyer, H., ‘Voor mij iedereen mens, de beeldvorming van de gastarbeider d.m.v. jeugdboeken’, in: Zozo, 2, Antwerpen, 1978, 9-30.
  [Google Scholar]
 44. Pels, Peter, ‘Introduction. The Mycrophysics of Colonial Contact’, in: Ibid, A Politics of Presence: Contacts between Missionaries and Waluguru in Late Colonial Tanganyika. Amsterdam, Harwood Academic Publishers, 1999
  [Google Scholar]
 45. Poel, Ieme van der, ‘Ape! Nut! Kitty!’, in: Armada3, 1997-1998, 108-110.
  [Google Scholar]
 46. Pott, P.H., ‘De Nederlander en de vreemde medemens in de 18e eeuw, beeldvorming en beeldvastlegging’, in: De Achttiende Eeuw41, 1979, 17-32.
  [Google Scholar]
 47. Riesz, János, Hans-JürgenLüsebrink en LorenzEllwanger, Literarische Imagologie. Formen und Funktionen nationaler Stereotype in der Literatur. Bayreuth, Lorenz Ellwanger, 1980
  [Google Scholar]
 48. Roholl, M. L., E.Waegemans en CeesWillemsen (red.), De Lage Landen en de Sovjetunie. Beeldvorming en betrekkingen. Amsterdam, Jan Mets, 1989
  [Google Scholar]
 49. Sander, Reinhard W., ‘Review Martin Steins, Das Bild des Schwarzen in der europaischen Kolonial-literatur 1870-1918: Ein Beitrag zur literarischenImagologie. Frankfurt am Main, 1972, in: Research in African Literatures1975, 6:1, 1975, 103-105.
  [Google Scholar]
 50. Schuur, Koos, ‘De beeldvorming in de moderne poëzie’, in: Het Woord1, 1945-1946, 363-367.
  [Google Scholar]
 51. Soenen, Johan, ‘Das “Image des anderen Landes” spielt beim Übersetzen fremder literarischer Werke eine wichtige Rolle’, in: Medium1:2, 1980, 16-32.
  [Google Scholar]
 52. Spivak, Gayatri Chakravorty, The Post-Colonial Critic: Interviews, Strategies, Dialogues. Ed. SarahHarasym. New York, Routledge, 1990
  [Google Scholar]
 53. Stiegler, Bernard, Technics and Time, 1: The Fault of Epimetheus. Redwood City, Cal., Stanford University Press, 1998
  [Google Scholar]
 54. Tanja, Jaap, ‘Brabantsche monsieurs, Vlaemsche yveraers en Hollantsche botticheyt. Het beeld van de Zuidnederlandse immigranten in de Noordelijke Nederlanden, 1580-1630’, in: JaapTanja en JanErik Dubbelman (red.), Vreemd gespuis: De reacties van Nederlanders op de komst van vreemdelingen. Baarn, Ambo/Anthos, 1987, 20-28.
  [Google Scholar]
 55. Tanja, Jaap, en Jan ErikDubbelman (red.), Vreemd gespuis. De reacties van Nederlanders op de komst van vreemdelingen. Baarn, Ambo/Anthos, 1987
  [Google Scholar]
 56. Verschaffel, Tom, BeatrijsVanacker, Liekevan Deinsen, ChristopheMadelein en KorneeVan der Haven, ‘Lezen zonder Verlichting. Over de dode hoek van de canon’, in: De LageLanden4, 2020, 46-52.
  [Google Scholar]
 57. Vries, Hendrik de, ‘Onklare Beelding’, in: Het Woord, 1september1946, 326-328.
  [Google Scholar]
 58. Walle, An Van de, ‘“Soete dieren en stinkende swartinnen”: Beeldvorming en representatie van de Oost-Indische vrouw in de Nederlandse reisliteratuur’, in: JanParmentier en SanderSpanoghe (red.), Orbis in orbem. Liber amicorum John Everaert. Gent, Academia Press, 2001, 475-502.
  [Google Scholar]
 59. Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe; ‘Scope and Design 1: ERNiE’s focus’, https://ernie.uva.nl/viewer.p/21/71/object/388-321484, laatst geraadpleegd 01/08/2021.
  [Google Scholar]
 60. NL-Brand, NBTC, https://www.nbtc.nl/nl/site/bestemming-nederland/nl-brand.htm, laatst geraadpleegd 12/08/2021.
  [Google Scholar]
 61. Nieuwsuur, ‘Verzet tegen windmolens leidde tot meer inspraak, maar het gaat toch weer mis’, https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2376535-verzet-tegen-windmolens-leidde-tot-meer-inspraak-maar-het-gaat-toch-weer-mis, laatst geraadpleegd 12/08/2021.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/NEDLET.2021.2-3.012.KORS
Loading
/content/journals/10.5117/NEDLET.2021.2-3.012.KORS
Loading

Data & Media loading...

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error