Schrijversgericht vs. lezersgericht | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 26, Issue 2-3
 • ISSN: 1384-5829
 • E-ISSN: 2352-118X

Abstract

Abstract

Nowadays, autobiographical literature is omnipresent and takes many shapes. Despite that combining research methods from different lines of autobiography scholarship would be a welcome practice, so far, explicit methodological dialogues have not been a top priority in Dutch literary studies. This article takes the discussion between the two founders of the main research lines in international autobiography studies, Georges Gusdorf and Philippe Lejeune, as a frame to map the history of Dutch autobiography studies. It suggests that this frame enables us to understand the main research lines in Dutch autobiography studies as an author’s oriented line and a reader’s oriented line and exposes the scarcity of explicit methodological dialogues between them. By mapping a trio of recent research approaches outside of autobiography studies that are equally interested in the literary author, this article in conclusion offers some sources of inspiration for a mixed method-oriented future for the study of autobiographical literature.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/NEDLET.2021.2-3.013.SCHO
2021-12-01
2023-11-28
Loading full text...

Full text loading...

References

 1. Anbeek, T., ‘Aanval en afstandelijkheid: een vergelijking tussen Nederlandse en Amerikaanse romans’, in: De Gids144-1, 1981, 70-76.
  [Google Scholar]
 2. Anderson, L.R., Autobiography. Routledge, New York, 2001.
  [Google Scholar]
 3. Bax, S., De Mulisch mythe. Harry Mulisch: schrijver, intellectueel, icoon. Meulenhoff, Amsterdam, 2015.
  [Google Scholar]
 4. Berlaer-Hellemans, D. van, ‘Twee romans uit de Forum-tijd: Hampton Court en Het land van herkomst. Deel II Het land van herkomst: het wonderlijke fatum van het individualisme’, in: Spiegel der letteren, 21.1, 1979, 3-25.
  [Google Scholar]
 5. Besemeres, M. en M.Perkins, ‘Editorial’, in: Life Writing1-1, 2004, vii-xii.
  [Google Scholar]
 6. Coller, H.P., ‘Lewensverhale van twee veelsydige skrywers’, in: Nederlandse letterkunde5-1, 2000, 293-300.
  [Google Scholar]
 7. Coster, S. De, Nachtouders. Das Mag, Amsterdam, 2019.
  [Google Scholar]
 8. Demeyer, H., ‘“Een liefdevolle liquidatie.” Het autobiografisch proza van Tom Lanoye’, in: Dietsche Warande & Belfort155-4, 2010, 627-635.
  [Google Scholar]
 9. De Taeye, L., ‘Harry Mulisch en het narcistische schrijven. Metafictie bekeken vanuit postmodernisme, modernisme en gnosis’, in: Spiegel der Letteren55-3, 2013, 163-187.
  [Google Scholar]
 10. Dorleijn, G.J., Terug naar de auteur. Over de dichter M. Nijhoff. De Prom, Baarn, 1989.
  [Google Scholar]
 11. Fenoulhet, J., ‘Writing the Living and the Dead. The Dutch Writing Hella S. Haasse as (Auto)Biographer’, in: Journal of Dutch Literature3-2, 2012, 24-38.
  [Google Scholar]
 12. Franssen, G. en RikHonings, ‘Literaire fancultuur in Nederland. Bij wijze van inleiding’, in: Spiegel der Letteren56-3, 2014, 243-247.
  [Google Scholar]
 13. Franssen, G. en S.van Geelen, ‘Inleiding. De taal der ziekte: literaire perspectieven op geneeskunde, psychosomatiek en psychiatrie’, in: Nederlandse letterkunde23-1, 2018a, 1-9.
  [Google Scholar]
 14. Franssen, G. en S.van Geelen, ‘Een wandelende anomalie. Renate Dorresteins Heden ik (1993), ME/CVS, en de onbepaaldheid van de autopathografie’, in: Nederlandse letterkunde23-1, 2018b, 41-70.
  [Google Scholar]
 15. Goedegebuure, J., ‘De schrijver voor de spiegel’, in: Tirade23-248/249, 1979, 469-478.
  [Google Scholar]
 16. Goedegebuure, J., ‘Stand van zaken: Kinderziekten of atavisme? De renaissance van de Nederlandse schrijversbiografie’, in: Nederlandse letterkunde3-1, 1998, 75-82.
  [Google Scholar]
 17. Gunew, S., Framing Marginality: Multicultural Literary Studies. Melbourne University Press, Melbourne, 1994.
  [Google Scholar]
 18. Gusdorf, G., ‘Conditions and Limits of Autobiography’, in: J.Olney (red.), Autobiography. Essays Theoretical and Critical. Princeton University Press, Princeton, 1980, 28-48.
  [Google Scholar]
 19. Gusdorf, G., ‘De l’autobiographie initiatique à l’autobiographie genre littéraire’, in: Revue d’Histoire Littéraire de la France, 75-6, 1975, 975-994.
  [Google Scholar]
 20. Ham, L., Door Prometheus geboeid. De autonomie en autoriteit van de moderne Nederlandse auteur. Verloren, Hilversum, 2015.
  [Google Scholar]
 21. Hendrix, H., ‘Het schrijvershuis als autobiografisch kunstwerk en als lieu de mémoire. Op bezoek bij Goethe in Frankfurt, Rome en Weimar’, in: Spiegel der Letteren52-4, 2010, 391-422.
  [Google Scholar]
 22. Heynders, O., ‘Stand van zaken: De dynamiek van literatuurgeschiedenis in Nederland. Een positiebepaling’, in: Nederlandse letterkunde1, 2010, 193-200.
  [Google Scholar]
 23. Heynders, O., ‘Genoa as Lived and Imagined Social Space in the Work of Ilja Leonard Pfeijffer’, in: Journal of Dutch Literature10-2, 2010, 1-15.
  [Google Scholar]
 24. Hulle, D. van, ‘De autobiograaf en het pentimenti-model. Een verkenning van het Claus-archief’, in: Spiegel der Letteren58-2, 2016, 157-171.
  [Google Scholar]
 25. Ieven, B., ‘Mondriaan als landkaart. Life Writing en mediatheorie als uitgangspunten voor een interdisciplinaire neerlandistiek’, in: Spiegel der Letteren57-4, 2015, 407-429.
  [Google Scholar]
 26. Jongeneel, E. (red.), Over de autobiografie. Hes Uitgevers, Utrecht, 1989.
  [Google Scholar]
 27. Leibovici, S., ‘Listen en strategieën. De autobiografie als waarheid en als leugen’, in: Biografie Bulletin6-1, 1996, 73-83.
  [Google Scholar]
 28. Lejeune, P., Le pacte autobiographique. Éditions du Seuil, Paris, 1975.
  [Google Scholar]
 29. Lejeune, P., ‘The Autobiographical Pact (bis)’, in: JulieRak en JeremyD. Popkin (red.), On Autobiography. University of Minnesota Press, Minneapolis, 1989, 119-137.
  [Google Scholar]
 30. Lindeman, R. Y., Egodocumenten van Nederlanders uit de zestiende eeuw tot begin negentiende eeuw. Repertorium, Amsterdam, 2016.
  [Google Scholar]
 31. Marres, R., ‘Du Perrons Het land van herkomst: een verhuld autobiografisch boek’, in: Cahiers voor een lezer6, 1997, 16-23.
  [Google Scholar]
 32. Mason, M. G., ‘The Other Voice: Autobiographies of Women Writers’, in: J.Olney, Autobiography. Essays Theoretical and Critical. Princeton University Press, Princeton, 1980, 207-235.
  [Google Scholar]
 33. Meer, A.-F. van de, ‘“Ik kan niet genezen van een kwaal die ik niet ken.” Depressie en intertekstualiteit in Kikker gaat fietsen (2008) van Maarten van Buuren’, in: Nederlandse letterkunde23-1, 2018, 11-39.
  [Google Scholar]
 34. Mertens, A., ‘Panoptikum. Het subjektivisties proza van de jaren zeventig’, in: Raster. Tijdschrift in boekvorm9, 1979, 100-108.
  [Google Scholar]
 35. Miller, N.K., ‘Representing Others: Gender and the Subjects of Autobiography’, in: Differences6-1, 1994, 1-27.
  [Google Scholar]
 36. Misch, G., Geschichte der Autobiographie. Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main, 1976.
  [Google Scholar]
 37. Missinne, L., Oprecht gelogen. Autobiografische romans en autofictie in de Nederlandse literatuur na 1985. Vantilt, Nijmegen, 2013.
  [Google Scholar]
 38. Moenandar, S.-J., ‘Transmitting Authenticity – Kader Abdolah and Hafid Bouazza as Cultural Mediators’, in: Journal of Dutch Literature5-1, 2014, 55-73.
  [Google Scholar]
 39. Moser, N. en T.Vaessens, ‘Periodiek’, in: Nederlandse letterkunde1, 1996, 116-124.
  [Google Scholar]
 40. Musschoot, A.M.‘Het gekoesterde ego. Autobiografisch schrijven en het einde van het millennium’, in: Ons Erfdeel42-1, 1999, 61-73.
  [Google Scholar]
 41. Oers, D. van, ‘Denken over de autobiografie. Van theorie naar pragmatiek’, in: Spiegel der Letteren46-2, 2004, 161-180.
  [Google Scholar]
 42. Oudhorst, A.F., ‘De fictionaliteit van Het land van herkomst’, in: Spiegel der Letteren33-1/2, 1991, 25-37.
  [Google Scholar]
 43. Pols, G., ‘Men Don’t Tell? Masculinity, Sexual Abuse and Narrative in I, Jan Cremer’, in: Journal of Dutch Literature4-1, 2013, 88-102.
  [Google Scholar]
 44. Praat, E., Verrek, het is geen kunstenaar! Gerard Reve en het schrijverschap. Amsterdam University Press, Amsterdam, 2014.
  [Google Scholar]
 45. Renders, H., ‘The Limits of Repressentativeness. Biography, Life Writing and Microhistory’, in: H.Renders (red.), Theoretical Discussions of Biography. Approaches from History, Microhistory and Life Writing. Brill, Leiden, 2014, 195-210.
  [Google Scholar]
 46. Schoof, K., ‘Alle geloven uitgeprobeerd’, in: De Groene Amsterdammer143-44, 2019, 60-63.
  [Google Scholar]
 47. Severijnen, O., Individuum est ineffabile. De modernistische autobiografie tussen Goethe en Leiris. Rodopi, Amsterdam, 1989.
  [Google Scholar]
 48. Smith, S., en J.Watson, Reading Autobiography: A Guide for Interpreting Life Narrative. 2nd edition. University of Minnesota Press, Minneapolis, 2011.
  [Google Scholar]
 49. Spigt, P., Het ontstaan van de autobiografie in Nederland. Van Oorschot, Amsterdam, 1985.
  [Google Scholar]
 50. Sturgess, S., ‘Subtle Shifts, Sapphic Silences: Queer Approaches to Female Same-Sex Desire in the Netherlands (1912-1940)’, in: Journal of Dutch Literature6-2, 2015, 21-36.
  [Google Scholar]
 51. Thomése, P. F., ‘De narcistische samenzwering’, in: De Revisor25-1, 1998, 23-32.
  [Google Scholar]
 52. Vermeer, L., ‘Stretching the Archives. Ego-documents and Life Writing Research in the Netherlands: State of the Art’, in: BMGN Low Countries Historical Review135-1, 2020, 31-69.
  [Google Scholar]
 53. Vos, M. de, ‘Waar of niet waar. Bezonken rood in discussie’, in: Bzzlletin11-98, 1982, 45-48.
  [Google Scholar]
 54. Vries, J. de, ‘Huisgenoten’, in: Vechtmemoires. Prometheus, Amsterdam, 2014, 205-218.
  [Google Scholar]
 55. Wagner-Egelhaaf, M. (red.), Handbook of Autobiography / Autofiction. De Gruyter, Berlin, 2019.
  [Google Scholar]
 56. Willockx, D., ‘Verander uzelf tot eeuwigheid. Het autobiografische pact van Christine D’haen’, in: Spiegel der Letteren45-3, 2003, 241-266.
  [Google Scholar]
 57. Wispelaere, P.D., En de liefste dingen nog verder. Atlas, Amsterdam/Antwerpen, 1998.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/NEDLET.2021.2-3.013.SCHO
Loading
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error