‘Ook hier zeggen de getallen niet alles’ | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 26, Issue 2-3
 • ISSN: 1384-5829
 • E-ISSN: 2352-118X

Abstract

Abstract

The first issue of the journal (1996) opened with an article about the historiography of modern Dutch poetry by Wiljan van den Akker and Gillis Dorleijn. Due to its prominent place in the new journal, it made a programmatic impression. This article aims at answering the following questions: what scientific intentions formed the basis of this article; how were the empirical findings translated into new hypotheses; and how did it inspire new approaches and practices in the field of literary historiography?

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/NEDLET.2021.2-3.014.SAND
2021-12-01
2024-02-27
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/13845829/26/2-3/NEDLET.2021.2-3.014.SAND.html?itemId=/content/journals/10.5117/NEDLET.2021.2-3.014.SAND&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. Akker, W.J. van den, Een dichter schreit niet. Aspecten van M. Nijhoffs versexterne poetica. Utrecht, Veen, 1985.
  [Google Scholar]
 2. Akker, W.J. van den en G.J.Dorleijn, ‘Satyr en Christofoor of de motieven van een dichter’, in: KeesFens en HugoVerdaasdonk (red.), Op eigen gronden. Utrecht, HES, 1989, 65-82.
  [Google Scholar]
 3. Akker, W.J. van den en G.J.Dorleijn, ‘Poetica en literatuurgeschiedschrijving’, in: De Nieuwe Taalgids84, 1991, 508-526.
  [Google Scholar]
 4. Akker, Wiljan van den en GillisDorleijn, ‘Over de geschiedschrijving van de moderne Nederlandse poëzie. Problemen, getallen en suggesties, in: Nederlandse Letterkunde1, 1996, 2-29.
  [Google Scholar]
 5. Akker, Wiljan van den en GillisDorleijn, ‘Consensus en conflict. Over de literatuurgeschiedschrijving van Nederland en Vlaanderen’, in: Nederlandse letterkunde4, 1999, 191-210.
  [Google Scholar]
 6. Akker, Wiljan van den en GillisDorleijn, ‘Hoe lang duurt tachtig? Reproductie van normen en literatuurgeschiedschrijving’, in: L.Korthals Altes en DickSchram (red.), Literatuurwetenschap tussen betrokkenheid en distantie. Assen, Van Gorcum, 2000, 3-14.
  [Google Scholar]
 7. Akker, Wiljan van den en GillisDorleijn, Dameskoor ‘Het zingend vedertje’ of de geschiedschrijving van de moderne Nederlandse poëzie. Utrecht, Universiteit Utrecht/Vakgroep Nederlands, 1997.
  [Google Scholar]
 8. Akker, Wiljan van den en GillisDorleijn, De Muze: een vrouw met den blik van een man. Opvattingen over ‘mannelijkheid’ en ‘vrouwelijkheid’ in de Nederlandse poëzie tussen 1880 en 1940. Utrecht, Faculteit der Letteren, 2003.
  [Google Scholar]
 9. Alphen, Ernst van en MaaikeMeijer (red.), De canon onder vuur. Nederlandse literatuur tegendraads gelezen. Amsterdam, Van Gennep, 1991.
  [Google Scholar]
 10. Anbeek, Ton, Geschiedenis van de literatuur in Nederland 1885-1985. Amsterdam/Antwerpen, De Arbeiderspers, 1999.
  [Google Scholar]
 11. Anbeek, Ton en JanBank, ‘Verzuilde literatuur. Een verkenning’, in: Nederlandse Letterkunde1, 1996, 125-137.
  [Google Scholar]
 12. Asselbergs, W.J.M.A., Het tijdperk der vernieuwing van de Noordnederlandse letterkunde. ’s-Hertogenbosch/Antwerpen-Brussel, Teuling’sUitgevers-Mij./N.V.Standaard-Boekhandel, z.j. [1951].
  [Google Scholar]
 13. Bod, Rens, Een wereld van patronen. De geschiedenis van kennis. Amsterdam, Prometheus, 2019.
  [Google Scholar]
 14. Boven, Erica van, MathijsSanders en PieterVerstraeten (red.), Echte leesboeken. Publieksliteratuur in de twintigste eeuw. Hilversum, Verloren, 2017.
  [Google Scholar]
 15. Dorleijn, G.J., Terug naar de auteur. Over de dichter M. Nijhoff. Baarn, de Prom, 1989.
  [Google Scholar]
 16. Dorleijn, Gillis J. en Wiljanvan den Akker, ‘Literatuuropvattingen als denkstijl. Over de verbreiding van normen in het literaire veld rond 1900’, in: GillisJ. Dorleijn en Keesvan Rees (red.), De productie van literatuur. Het literaire veld in Nederland 1800-2000. Nijmegen, Vantilt, 2006, 91-122.
  [Google Scholar]
 17. Dorleijn, Gillis J. en Wiljanvan den Akker, ‘De zelfprofilering van Albert Verwey als modern auteur’, in: Spiegel der Letteren50, 2008, 433-461.
  [Google Scholar]
 18. Koolen, C.W., Reading beyond the female. The relationship between perception of author gender and literary quality. Amsterdam, Universiteit van Amsterdam [dissertatie], 2018.
  [Google Scholar]
 19. Sanders, Mathijs, Het spiegelend venster. Katholieken in de Nederlandse literatuur, 1870-1940. Nijmegen, Vantilt, 2002.
  [Google Scholar]
 20. Sanders, Mathijs, Europese papieren. Intellectueel grensverkeer tijdens het interbellum. Nijmegen, Vantilt, 2016.
  [Google Scholar]
 21. Starre, Kila van der, Poëzie buiten het boek: de circulatie en het gebruik van poëzie. Utrecht, Universiteit Utrecht [dissertatie], 2021.
  [Google Scholar]
 22. Wagner, Janka, ‘Sachlichkeit ist tödlich für das Wesen der Kunst’. Funktionen der Debatte um Nieuwe Zakelijkheid im niederländischen Kunstfeld der Zwischenkriegszeit aus feldtheoretischer Perspektive. Münster, Schriften aus dem Haus der Niederlande7, 2020.
  [Google Scholar]
 23. Wilholt, Nanske, ‘Vóór alles artiste’. A.A.M. Stols als uitgever, typograaf en cultureel bemiddelaar in de periode 1922-1942. Utrecht, Universiteit Utrecht [dissertatie], 1999.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/NEDLET.2021.2-3.014.SAND
Loading
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error