Negentiende-eeuwse Nederlandse toneelbewerkingen van Victor Hugo’s Les Misérables | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 23, Issue 2
 • ISSN: 1384-5829
 • E-ISSN: 2352-118X

Abstract

Abstract

In the field of Adaptation Studies, in Anglo-Saxon countries and even more in the Netherlands, filming and not theatrical adaptation is focus of attention. In this article – a case study on Dutch theatrical adaptations of Victor Hugo’s  – is shown what this type of historical research into ‘page-to-stage’ appropriations can yield. In the 1860s adaptations of Hugo’s famous novel received a lot of attention in Dutch newspapers. Most reviewers seem to sympathise with the social criticism, manifested in . The critical debate over this type of theatrical adaptations is enlightening for scholars interested in the grey area between popular and more elitist culture.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/NEDLET2018.2.002.OOST
2018-09-01
2024-06-19
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/13845829/23/2/02_NEDLET2018.2_OOST.html?itemId=/content/journals/10.5117/NEDLET2018.2.002.OOST&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. Aken, Jan van, ‘Het onvermijdelijke en de vergetelheid’, in: VictorHugo, De klokkenluider van de Notre-Dame, Amsterdam, 2011, 567-573.
  [Google Scholar]
 2. Anonymus, ‘Victor Hugo en “de Ellendigen” in Nederland’, in: Asmodée10:5, 1863, 2.
  [Google Scholar]
 3. Bach, Max, ‘Critique et politique: La reception des Misérables en 1862’, in: Publications of the Modern Language Association of America77:5, 1962, 595-608.
  [Google Scholar]
 4. Berg, Wim van den, ‘Les horreurs du romantisme français’, in: Suzan vanDijk (red.), George Sand lue à l’étranger, Amsterdam, 1995, 121-128.
  [Google Scholar]
 5. Berg, Willem van den & Piet Couttenier, Alles is taal geworden. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1800-1900, Amsterdam, 2009.
  [Google Scholar]
 6. Boissevain, Charles, ‘Een genie’, in: De Gids36, 1872, 485-536.
  [Google Scholar]
 7. Boulangé, F, Koninklyke Hollandsche Schouwburg. Chronologische lijst van Nederlandse programma’s uitgevoerd in de Koninklijke Schouwburg Den Haag (1859-1878), Amstelveen, 1994.
  [Google Scholar]
 8. Busken Huet, Cd., ‘Letterkunde. Kronijk en kritiek’, in: De Gids27:1, 1863, 312-339.
  [Google Scholar]
 9. Busken Huet, Cd., Litterarische fantasien en kritieken. Deel 9, Haarlem, z.j. [1884].
  [Google Scholar]
 10. Busken Huet, Cd., Litterarische fantasien en kritieken. Deel 16, Haarlem, z.j. [1884].
  [Google Scholar]
 11. Busken Huet, Cd., Litterarische fantasien en kritieken. Deel 21, Haarlem, z.j. [1884].
  [Google Scholar]
 12. Chonia [J.C. Kindermann], ‘Een procureur-crimineel, die advokaat wordt ter eener zijde. Les Misérables par Victor Hugo’, in: Tijdspiegel19:1, 1862, 33-39; 270-278.
  [Google Scholar]
 13. Cox, Philip, Reading Adaptations. Novels and Verse Narratives on the Stage, 1790-1840, Manchester/New York, 2000.
  [Google Scholar]
 14. Destanberg, Nap., De ellendigen, drama, een voorspel – twee afdeelingen, 18 tafereelen. Naer den wereldberoemden roman van Victor Hugo, door Charles Hugo (vry gevolgd door Nap. Destanberg), Gent, 1863.
  [Google Scholar]
 15. Furnée, Jan Hein, Plaatsen van beschaafd vertier. Standsbesef en stedelijke cultuur in Den Haag, 1850-1890, Amsterdam, 2012.
  [Google Scholar]
 16. Geraghty, Christine, Now a Major Motion Picture. Film Adaptations of Literature and Drama, Plymouth, 2008.
  [Google Scholar]
 17. Gras, A.C. le, De Ellendigen. Drama in Twaalf Tafereelen, met een voor- en een naspel, getrokken uit den roman van Victor Hugo, door Charles Hugo, uit het Fransch vertaald van A.C. le Gras, Z.p., 1863.
  [Google Scholar]
 18. Gras, Henk, ‘De geschiedenis van de Rotterdamse schouwburg is die van het Nederlandse toneel’, in: Historisch Tijdschrift Holland32:1/2, 2000, 76-88.
  [Google Scholar]
 19. Haan, S. de, De ellendigen. Drama in vijf bedrijven, of negen tafereelen. Naar den roman van Victor Hugo: “Les Misérables,” voor het Nederlandsch Tooneel bewerkt, door S. de Haan, schrijver van: Jeanne, de Vrouw van den Diamantslijper, enz, Amsterdam, 1873.
  [Google Scholar]
 20. Hall, J.N. van, ‘Les Misérables par Victor Hugo […]’, in: De Nederlandsche Spectator, 1862, 226-227.
  [Google Scholar]
 21. Hamel, A.G. van, ‘Bijlage II. Navolgingen en vertalingen van Victor Hugo in Nederland’, in: Handelingen Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, Leiden, 1902, 36-78.
  [Google Scholar]
 22. Hendriks, Richard, Adapter Les Misérables, Utrecht, 2006 (Masterscriptie UU).
  [Google Scholar]
 23. Hugo, Charles, Les Misérables. Drame, Paris/Bruxelles, 1863.
  [Google Scholar]
 24. Hutcheon, Linda, A Theory of Adaptation, Routledge, London/New York, 2013 (second edition).
  [Google Scholar]
 25. Laird, Karen E., The Art of Adapting Victorian Literature, 1848-1920. DramatizingJaneEyre, DavidCopperfield, andThe Woman in White, Farnham/Burlington, 2015.
  [Google Scholar]
 26. Maas, Nop, ‘Satirische tijdschriften in Nederland: Asmodée’, in: De Parelduiker3:2, 1998, 38-45.
  [Google Scholar]
 27. Multatuli, Ideën III, Amsterdam, 1876.
  [Google Scholar]
 28. Peeters, Frank, ‘1853. De stad Antwerpen geeft een subsidie van 8.000 Bfr aan het Nationael Tooneel van Antwerpen. De professionalisering van het Vlaams theater’, in: R.L.Erenstein (hoofdred.), Een theatergeschiedenis der Nederlanden. Tien eeuwen drama en theater in Nederland en Vlaanderen, Amsterdam, 1996, 432-439.
  [Google Scholar]
 29. Peeters, Frank, ‘Het melodrama’, in: ThomasCrombez e.a. (red.), Theater. Een westerse geschiedenis, Leuven, 2015, 203-222.
  [Google Scholar]
 30. Pourcq, Maarten de & Carl de Strycker, ‘Geschiedenis van de moderne intertekstualiteitstheorie: opvattingen, denkers en concepten’, in: Yravan Dijk e.a. (red.), Draden in het donker. Intertekstualiteit in theorie en praktijk, Nijmegen, 2013, 15-59.
  [Google Scholar]
 31. Prasad, Pratima & SusanMcCready (eds.), Novel Stages. Drama and the Novel in Nineteenth-Century France, Neward, 2007.
  [Google Scholar]
 32. Rigney, Ann, The Afterlives of Walter Scott. Memory on the Move, Oxford, 2012.
  [Google Scholar]
 33. Saggini, Francesca, The Gothic Novel and the Stage: Romantic Appropriations, London, 2015.
  [Google Scholar]
 34. Saglia, Diego, ‘“A Portion of the Name”. Stage Adaptations of Radcliffe’s Fiction, 1794-1806’, in: DaleTownshend & AngelaWright (ed.), Ann Radcliffe, Romanticism and the Gothic, Cambridge, 2014, 219-236.
  [Google Scholar]
 35. Schoor, Rob van de, ‘Geen boom onder de klimop. De ontvangst van David Friedrich Strauβ in De Tijdspiegel 1844-1876, in samenhang met de ontwikkeling van de letterkundige kritiek in dat tijdschrift’, in: Hellekevan den Braber & IngerLeemans (red.), Explosieve debatten. Kritische tradities in Nederlandse en Engelse tijdschriften 1750-1940, Zutphen, 2012, 59-76.
  [Google Scholar]
 36. Stam, Robert, ‘Introduction: The Theory and Practice of Adaptation’, in: RobertStam & AlessandraRaengo, Literature and Film. A Guide to the Theory and Practice of Film Adaptation, Oxford, 2005, 1-52.
  [Google Scholar]
 37. Ruitenbeek, Henny, Kijkcijfers. De Amsterdamse Schouwburg 1814-1841, Hilversum, 2002.
  [Google Scholar]
 38. Stephens, Bradley, ‘Les Misérables and the Twenty-First Century’, in: Kathryn M.Grossman & BradleyStephens (eds.), Les Misérables and Its Afterlives. Between Page, Stage, and Screen, London/New York, 2015, 280-298.
  [Google Scholar]
 39. Streng, Toos, ‘Een kwestie van vraag en aanbod. Lezers en kopers van romans in Nederland 1790-1899’, in: Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis18, 2011, 69-96.
  [Google Scholar]
 40. Streng, Toos, ‘Een noodzakelijk kwaad. De Franse roman en de meningsvorming over de roman in Nederland (1830-1875)’, in: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde128:3/4, 2012, 212-226.
  [Google Scholar]
 41. Streng, Toos, ‘Het recht van selectie. Aankondigingen, recensies en beschouwingen in negentiende-eeuwse kranten en tijdschriften’, in: Spiegel der letteren ter perse.
  [Google Scholar]
 42. Vries, Boudien de, Een stad vol lezers. Leescultuur in Haarlem 1850-1920, Nijmegen, 2011.
  [Google Scholar]
 43. Westers, Oscar, Welsprekende burgers. Rederijkers in de negentiende eeuw, Nijmegen, 2003.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/NEDLET2018.2.002.OOST
Loading
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error