‘Rijper, wijzer, smaakvoller’ | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 23, Issue 3
 • ISSN: 1384-5829
 • E-ISSN: 2352-118X
Preview this article:

There is no abstract available.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/NEDLET2018.3.001.BERN
2018-12-01
2024-04-20
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/13845829/23/3/01_NEDLET2018.3_BERN.html?itemId=/content/journals/10.5117/NEDLET2018.3.001.BERN&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. Anbeek, T., Geschiedenis van de Nederlandse literatuur tussen 1885 en 1985, De Arbeiderspers, Amsterdam, 1990.
  [Google Scholar]
 2. Bax, S., ‘Over het belang van de letterkundige neerlandistiek: leren de wereld te lezen’, in: Vaktaal31, 2018, 1, 22-23.
  [Google Scholar]
 3. Bekkering, H. & A.J.Gelderblom (red.), Veelstemmig akkoord. Naar een nieuwe literatuurgeschiedenis, SdU, Den Haag, 1997.
  [Google Scholar]
 4. Cultuur in de Spiegel. Verder, dieper, meer, Departement Onderwijs en Vorming, Brussel, 2017.
 5. Gelderblom, A.J. & A.M.Musschoot, Ongeziene blikken. Nabeschouwing bij de Geschiedenis van de Nederlandse literatuur, Bert Bakker, Amsterdam, 2017.
  [Google Scholar]
 6. Geel, R., ‘Het taalgevoel moet geuren als een roos. Literatuuronderwijs vanaf 1890 tot aan de jaren veertig’, in: Nederlandse Letterkunde3, 1998, 3, 235-242.
  [Google Scholar]
 7. Gerritsen, W.P., ‘Geschiedverhaal of schetskaart. Overwegingen bij Knuvelders Handboek’, deel 1, vijfde druk, in: De nieuwe taalgids68, 1975, 89-109.
  [Google Scholar]
 8. Heusden, B. van, Cultuur in de spiegel. Naar een doorlopende leerlijn cultuuronderwijs, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen, 2010.
  [Google Scholar]
 9. Jordens, M., De middeleeuwen door de handboeken heen. Onderzoek naar de evolutie van de omgang met Middelnederlandse literatuur in de handboeken van het secundair onderwijs van 1970 tot 2015 [masterproef], Universiteit Gent, Gent, 2016.
  [Google Scholar]
 10. Kalff, G.Het onderwijs in de moedertaal, J.H. de Bussy, Amsterdam, 1893.
  [Google Scholar]
 11. Maas, L.H., Pro patria: werken, leven en streven van Gerrit Kalff (1856-1923), Verloren, Hilversum, 1998.
  [Google Scholar]
 12. Moerbeek, J., ‘Stiefdochters van de literatuur?: de vrouwelijke auteur in de Nederlandse en Vlaamse schoolcanon’, in: Nederlandse Letterkunde2, 1997, 3, 292-304.
  [Google Scholar]
 13. Neyt, A., E.Mantingh, P.-A.Coppen, J.Oosterholt, K.de Glopper & T.Witte, ‘Manifest voor het schoolvak Nederlands. “Bewust geletterd” als nieuwe koers voor het schoolvak Nederlands’, in: Levende Talen Magazine103, 2016, 1.
  [Google Scholar]
 14. PLISA, ‘Het Platform Literatuur en Samenleving. Hoe kunnen onderwijs, onderzoek en kritiek de letteren beter op de kaart zetten?’, in: Ons Erfdeel60, 2017, 2, 179-182.
  [Google Scholar]
 15. Vanhooren, S., P.Pereira & M.Bolhuis, Iedereen taalcompetent! Visie op de rol, de positie en de inhoud van het onderwijs Nederlands in de 21ste eeuw, Den Haag, Nederlandse Taalunie, 2017.
  [Google Scholar]
 16. Witte, T., Het oog van de meester. Een onderzoek naar de literaire ontwikkeling van havo- en vwo-leerlingen in de tweede fase van het voortgezet onderwijs, Eburon, Delft, 2008.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/NEDLET2018.3.001.BERN
Loading
 • Article Type: Research Article
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error