Literatuur leren onderzoeken in de klas | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 23, Issue 3
 • ISSN: 1384-5829
 • E-ISSN: 2352-118X

Abstract

Abstract

In Dutch secondary schools, pupils rarely learn how to research Dutch language and literature. While other school subjects promote the development of disciplinary research skills, the curriculum of Dutch lacks a similar focus. As a result, secondary school pupils are taught to treat the Dutch literary history as a collection of literary and historical facts rather than a status questionis of the current field of literary scholarship. In this article we argue that the connection between the Geschiedenis van de Nederlandse literatuur () and – a digital laboratory for literary research on secondary schools – could support the development of a scientific research disposition and facilitate the shaping of pupils as literary researchers. We discuss the theoretical and didactic background of LitLab in order to demonstrate how an adjusted and more accessible version of the new could be integrated in the curriculum by using LitLab as a medium.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/NEDLET2018.3.002.VAN
2018-12-01
2024-06-25
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/13845829/23/3/02_NEDLET2018.3_VAN.html?itemId=/content/journals/10.5117/NEDLET2018.3.002.VAN&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. Aarsen, M. & T.van der Valk, ‘Onderzoekende houding, een leerlijn’, in: NVOX33, 2008, 8, 354-357.
  [Google Scholar]
 2. Appleyard, J.A., Becoming a Reader. The Experience of Fiction from Childhood to Adulthood, Cambridge University Press, Cambridge, 1991.
  [Google Scholar]
 3. Bel, J., Bloed en Rozen. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1900-1945, Bert Bakker, Amsterdam, 2015.
  [Google Scholar]
 4. Bransford, J.D., A.L.Brown & R.R.Cocking, How people learn. Brain, mind, experience, and school, National Academy Press, Washington, 2000.
  [Google Scholar]
 5. Brems, H., Altijd weer vogels die nesten beginnen. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1945-2005, Bert Bakker, Amsterdam, 2006.
  [Google Scholar]
 6. Collins, A., J.S.Brown & S.E.Newman, ‘Cognitive apprenticeship: Teaching the crafts of reading, writing, and mathematics’, in: L.B.Resnick (Ed.), Knowing, learning, and instruction: Essays in honor of Robert Glaser, Lawrence Erlbaum Associates, Hillsdale, NJ, 1989, 453-494.
  [Google Scholar]
 7. Dietz, F., L.van der Deijl en E.Stronks, ‘De LitLab leesclubs: herkennend en onderzoekend lezen in een interactieve gespreksvorm’, in: Tweeëndertigste conferentie Onderwijs Nederlands. Gent 2018, 317-321.
  [Google Scholar]
 8. Drie, J. van & C.van Boxtel, ‘Historical reasoning: Towards a framework for analyzing students’ reasoning about the past’, in: Educational Psychology Review20, 2008, 2, 87-110.
  [Google Scholar]
 9. Drie, J. van, C.van Boxtel & J.van der Linden, ‘Historical reasoning in a computer-supported collaborative learning environment’, in: H.M.O’Donnell e.a., Collaborative learning, reasoning and technology, Erlbaum, Mawhah, NJ, 2006, 265-296.
  [Google Scholar]
 10. Ebbens, S., & S.Ettekoven, Effectief leren, Noordhoff Uitgevers, Groningen/Houten, 2013.
  [Google Scholar]
 11. Hubers, S., Individuele leertheorieën en het leren onderzoeken in de Tweede Fase, dissertatie Technische Universiteit Eindhoven, 2003.
  [Google Scholar]
 12. KNAW, Academisch gevormde leraren in het voortgezet onderwijs. Position paper, KNAW, Amsterdam, 2017.
  [Google Scholar]
 13. Laagland, literatuur en lezer, Thieme Meulenhoff, Amersfoort, 2011.
 14. Leemans, I., & G.J.Johannes, Worm en donder. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1700-1800: de Republiek, Bert Bakker, Amsterdam, 2013.
  [Google Scholar]
 15. Lock, R., ‘A history of practical work in school science and its assessment, 1860-1986’, in: School Science Review70, 1988, 115-119.
  [Google Scholar]
 16. Meesterschapsteams Nederlands, Manifest Nederlands op school. 22 januari 2016. Digitaal raadpleegbaar: https://vakdidactiekgw.nl/manifest-nederlands-op-school/.
 17. Meesterschapsteams Nederlands, Visie curriculum Nederlands. februari 2018. Digitaal raadpleegbaar: https://nederlands.vakdidactiekgw.nl/wpcontent/uploads/sites/4/2018/02/Visie-Curriculum-Nederlands-Meesterschapsteams1.5-definitief.pdf.
 18. Meijer Drees, M., Nederlandse literatuur, een studiehandleiding, Wolters Noordhoff, Groningen, 1993.
  [Google Scholar]
 19. Rens, E.M.M. van, Effectief scheikundeonderwijs voor ‘leren onderzoeken’ in de tweede fase van het vwo, dissertatie Vrije Universiteit Amsterdam, 2005.
  [Google Scholar]
 20. Rijborz, D., Leren onderzoeken. Leerlijnen bij praktische opdrachten in de tweede fase in het profiel ‘Economie & Maatschappij’, dissertatie Enschede, 2003.
  [Google Scholar]
 21. Rooij, E. van., Secondary school students’ university readiness and their transition to university. dissertatie Rijksuniversiteit Groningen, 2018. Digitaal beschikbaar: https://www.rug.nl/research/portal/files/54506959/Complete_thesis.pdf
  [Google Scholar]
 22. Roth, W.-M., ‘Experimenting in a constructivist high school physics laboratory’, in: Journal of research in science teaching31, 1994, 197-223.
  [Google Scholar]
 23. Schenkeveld-van der Dussen, R, & T.Anbeek, Nederlandse literatuur, een geschiedenis, Wolters Noordhoff, Groningen, 1993.
  [Google Scholar]
 24. Schrijvers, M., T.Janssen & G.Rijlaarsdam, ‘Dat een boek kan veranderen hoe je naar de wereld kijkt. De impact van literatuuronderwijs op zelfinzicht en sociaal inzicht van bovenbouwleerlingen in havo en vwo’, in: Levende Talen Tijdschrift17, 2016, 3-13.
  [Google Scholar]
 25. Sigmans, P. & M.Kieft, ‘Leerlingen onderzoeken lezen. Onderzoek in de les Nederlands’, in: Levende Talen Magazine7, 2007, 7-10.
  [Google Scholar]
 26. Slings, H., Toekomst voor de Middeleeuwen. Middelnederlandse literatuur voor het voortgezet onderwijs, Bert Bakker, Amsterdam, 2000.
  [Google Scholar]
 27. SLO, Eindexamenprogramma Geschiedenis. Geraadpleegd op www.slo.nl/downloads/archief/Examenprogramma_geschiedenis_DEFINITIEF.pdf.
  [Google Scholar]
 28. SLO, Eindexamenprogramma Nederlands. Geraadpleegd op leerplaninbeeld.slo.nl/examenprogrammas/examenprogramma-nederlands-hv.pdf
  [Google Scholar]
 29. Smits, T.J.M., Werken aan kwaliteitsverbetering van leerlingonderzoek. Een studie naar de ontwikkeling en het resultaat van een scholing voor docenten, dissertatie Enschede, 2003.
  [Google Scholar]
 30. Smits-Veldt, M.B. & K.Porteman, Een nieuw vaderland voor de muzen. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1560-1700, Bert Bakker, Amsterdam, 2013.
  [Google Scholar]
 31. Veenhoven, J., Begeleiden en beoordelen van leerlingonderzoek: een interventiestudie naar het leren ontwerpen van onderzoek in de tweede fase bij aardrijkskunde, dissertatie Universiteit Utrecht, Enschede, 2004.
  [Google Scholar]
 32. Voet, M. & B.de Wever, ‘Onderzoekend leren, wat is dat? Naar een concrete invulling voor het schoolvak geschiedenis’, in: Hermes61, 2017, 12-18.
  [Google Scholar]
 33. Wansink, B., Between fact and interpretation. Teachers’ beliefs and practices in interpretational history teaching, Ridderkerk, 2017.
  [Google Scholar]
 34. Witte, T., E.Mantingh & M.van Herten, ‘Doodtij in de Delta: Stand en toekomst van het Nederlandse literatuuronderwijs’, in: Spiegel der Letteren59, 2017, 1, 115-143.
  [Google Scholar]
 35. Wientjes, H. & J.Veenhoven, Eureka! Didactiek voor het leren onderzoeken in het vwo, Centrum voor Onderwijs en Leren, Utrecht, 2016.
  [Google Scholar]
 36. Zande, E. van der, ‘Het schoolvak Nederlands vandaag – en in de toekomst’, in: Vaktaal3, 2017, 11.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/NEDLET2018.3.002.VAN
Loading
/content/journals/10.5117/NEDLET2018.3.002.VAN
Loading

Data & Media loading...

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error