Hennen van Merchtenen en de Voortzetting van de Brabantsche yeesten (ca. 1430-1450) | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 24, Issue 1
 • ISSN: 1384-5829
 • E-ISSN: 2352-118X

Abstract

Abstract

In 1432, a Brabantine poet completed the first of two volumes which together would constitute the a detailed account of the more recent history of the duchy of Brabant, meant as a complement to the authoritative history of Brabant, the , which Jan van Boendale had finalised about the middle of the fourteenth century. As a whole, the would cover the period from about 1350 until the birth of Philip the Good’s son, the later Charles the Bold, in 1433. The text is anonymous, but some historians have seriously considered an attribution to Hennen van Merchtenen, the author of a (), presented to duke John IV in 1415, in which Merchtenen committed himself to a much more important historical work, on condition that the necessary means were granted to him. Merchtenen was also a judicial officer in the service of the duke, and, because his traces in the archives disappear after 1418, it was assumed that he had died relatively shortly after that year. In this article, we contest this assumption and adduce a number of arguments concerning tenor and style in favour of one authorship for the and the .

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/NEDLET2019.1.001.REYN
2019-03-01
2024-06-19
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/13845829/24/1/01_NEDLET2019.1_REYN.html?itemId=/content/journals/10.5117/NEDLET2019.1.001.REYN&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. Anrooij, W. van, ‘De literaire ambities van Hennen van Merchtenen’, in: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde109, 1993, 291-307.
  [Google Scholar]
 2. Bormans, J.H. (ed.), De Brabandsche yeesten, of Rijmkronijk van Brabant, dl. 3, Commission Royale d’Histoire, Brussel, 1869.
  [Google Scholar]
 3. Brinkman, H. & J. Schenkel (ed.), Het handschrift-Van Hulthem. Hs. Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België, 15.589-623, Verloren, Hilversum, 1999.
  [Google Scholar]
 4. Brinkman, H., & I. de Loos (ed.), Het Gruuthuse-handschrift. Hs. Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, 79 K 10, Verloren, Hilversum, 2015.
  [Google Scholar]
 5. CD-rom Middelnederlands, Instituut voor Nederlandse Lexicologie, Den Haag/Antwerpen, 1998.
 6. Claassens, G., ‘De “Godevaert metten baerde”. Een veertiende-eeuwse historische roman uit Brabant’, in: J.Janssens e.a., Op avontuur. Middeleeuwse epiek in de Lage Landen, Prometheus, Amsterdam, 1998, 201-219, 348-352.
  [Google Scholar]
 7. Eerden-Vonk, M.A. van der (ed.), Raadsverdragen van Maastricht, Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, ’s-Gravenhage, 1992.
  [Google Scholar]
 8. Gerven, J. van, ‘Merchtenen, Hennen van, Brabants kroniekschrijver’, in: Nationaal Biografisch Woordenboek, dl. 14, Koninklijke Academie, Brussel, 1992, 467-469.
  [Google Scholar]
 9. Geurts, J., Bijdrage tot de geschiedenis van het rijm in de Nederlandsche poëzie, Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- & Letterkunde, Gent, 1904.
  [Google Scholar]
 10. Gezelle, G. (ed.), Hennen van Merchtenen’s Cornicke van Brabant (1414), Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- & Letterkunde, Gent, 1896.
  [Google Scholar]
 11. Gysseling, M., Corpus van Middelnederlandse teksten (tot en met het jaar 1300). Reeks I: Ambtelijke bescheiden, dl. 4, Martinus Nijhoff, ’s-Gravenhage, 1977.
  [Google Scholar]
 12. Hogenelst, D., Sproken en sprekers. Inleiding op en repertorium van de Middelnederlandse sproke. Deel 1: Studie, Prometheus, Amsterdam, 1997.
  [Google Scholar]
 13. Houthuys, A., Middeleeuws kladwerk. De autograaf van de Brabantsche yeesten, boek VI (vijftiende eeuw), Verloren, Hilversum, 2009.
  [Google Scholar]
 14. Kestemont, M., Het gewicht van de auteur. Een onderzoek naar stylometrische auteursherkenning in de Middelnederlandse epiek, Proefschrift Universiteit Antwerpen, 2012.
  [Google Scholar]
 15. Koreman, J., ‘De stadsrekening van Maastricht over het jaar 1399/1400’, in: Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap82, 1968, 59-206.
  [Google Scholar]
 16. Lindemans, J., ‘De rechtspleging in de Meierij Assche gedurende de 15e en de 16e eeuw’, in: Bijdragen tot de Geschiedenis14, 1922, 407-430.
  [Google Scholar]
 17. Lindemans, J., ‘Jan van Merchtene. Schrijver van de Cornicke van Brabant (1414)’, in: Eigen schoon en de Brabander18, 1935, 119-138.
  [Google Scholar]
 18. Verwijs, E., Verdam, J., e.a., Middelnederlandsch woordenboek, Martinus Nijhoff, ’s-Gravenhage, 1885-1941 (geraadpleegd via de CD-rom Middelnederlands)
  [Google Scholar]
 19. Reynaert, J., ‘Het «Spel van Oliver van Leefdale». Toneel en Brabantse geschiedschrijving in de vijftiende eeuw’, in: Queeste21, 2014, 23-55.
  [Google Scholar]
 20. Serrure, C.P. (ed.), ‘Korte rijmkronijk van Brabant’, in: Vaderlandsch Museum, 3, 1859-1860, 437-448.
  [Google Scholar]
 21. Serrure, C.P. & Ph. Blommaert (ed.), De Grimbergsche oorlog, ridderdicht uit de XIVe eeuw, Maetschappy der Vlaemsche Bibliophilen, Gent, 1852-1854.
  [Google Scholar]
 22. Sleiderink, R., [Boekbespreking van] ‘Robert Stein, Politiek en historiografie. Het ontstaansmilieu van Brabantse kronieken in de eerste helft van de vijftiende eeuw. Leuven, Peeters, 1994’, in: Spiegel der Letteren37, 1995, 65-68.
  [Google Scholar]
 23. Sleiderink, R., De stem van de meester. De hertogen van Brabant en hun rol in het literaire leven (1106-1430), Prometheus, Amsterdam, 2003.
  [Google Scholar]
 24. Sleiderink, R., & B. Vannieuwenhuyse, ‘Everard T’Serclaes. Beeldvorming en lieux de mémoire rond een Brusselse stadsheld’, in: Tijd-Schrift 2, 2012, 7-21.
  [Google Scholar]
 25. Sonnemans, G., Functionele aspecten van Middelnederlandse versprologen, s.n., Boxmeer, 1995.
  [Google Scholar]
 26. Stein, R., Politiek en historiografie. Het ontstaansmilieu van Brabantse kronieken in de eerste helft van de vijftiende eeuw, Peeters, Leuven, 1994.
  [Google Scholar]
 27. Swinnen, H., Hennen van Merchtenen. ‘Cornicke van Brabant’ (1415). Kritische tekstuitgave en toelichtingen bij de tekst. Licentiaatsverhandeling Leuven, 1986.
  [Google Scholar]
 28. Swinnen, H., ‘De onderschatte Cornicke van Brabant (1415) van Hennen van Merchtenen: een schat van gegevens’, in: De Brabantse folklore, 1987, 200-216.
  [Google Scholar]
 29. Tigelaar, J., Brabants historie ontvouwd. Die alder excellentste cronycke van Brabant en het Brabantse geschiedbeeld anno 1500, Verloren, Hilversum, 2006.
  [Google Scholar]
 30. Verreyt, Ch.C.V., ‘Leden der Illustre Lieve-Vrouwe broederschap te ’s-Hertogenbosch van 1318-1642’, in: Algemeen Nederlandsch Familieblad 6, 1889, 139-160.
  [Google Scholar]
 31. Willems, J.-F. (ed.), De Brabantsche yeesten, of Rymkronyk van Braband, dl. 1, Commission Royale d’Histoire, Brussel, 1839.
  [Google Scholar]
 32. Willems, J.-F. (ed.), De Brabantsche yeesten, of Rymkronyk van Braband, dl. 2, Commission Royale d’Histoire, Brussel, 1843.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/NEDLET2019.1.001.REYN
Loading
/content/journals/10.5117/NEDLET2019.1.001.REYN
Loading

Data & Media loading...

 • Article Type: Research Article
Keyword(s): authorship; history of Brabant; medieval historiography; Middle Dutch chronicle
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error