Naar een diachrone blik op de verdiensten van Nederlandstalige auteurs | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 25, Issue 1
 • ISSN: 1384-5829
 • E-ISSN: 2352-118X

Abstract

Abstract

This article argues that it is both important and viable to develop a diachronic perspective on the profits of literary authors in the Low Countries. Up to now, conceptual and theoretical boundaries between different subdisciplines within Dutch literary studies have resulted in a compartmentalized, fragmentary narrative of the economic, social and symbolic profits of literary authors throughout the centuries. On the basis of a survey of the theoretical frameworks dominant in the subdisciplines of medieval, early modern and modern Dutch literature, we highlight the opportunities and difficulties for a diachronic perspective on financial advancement, focusing both on practice and discourse. In addition, we propose a schematic model that tries to overcome the difficulties and enables us to profit from the opportunities. This proposal allows for a sharper focus on both the practice of and discourse on literary authors’ economic gain from a diachronic perspective.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/NEDLET2020.1.002.SLEI
2020-04-01
2024-05-19
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/13845829/25/1/02_NEDLET2020.1_SLEI.html?itemId=/content/journals/10.5117/NEDLET2020.1.002.SLEI&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. Abrams, M.H., The Mirror and the Lamp. Romantic Theory and the Critical Tradition, Oxford University Press, Oxford, 1953.
  [Google Scholar]
 2. Ascoli, Albert Russell, Dante and the Making of a Modern Author, CUP, Cambridge, 2008.
  [Google Scholar]
 3. Beekman, Klaus, ‘De overheid (negentiende eeuw-heden)’, in: JeroenJansen & NicoLaan (red.), Van hof tot overheid: geschiedenis van literaire instituties in Nederland en Vlaanderen, Verloren, Hilversum, 2015, 285-305.
  [Google Scholar]
 4. Berensmeyer, Ingo, GertBuelens & MarysaDemoor, ‘Authorship as Cultural Performance. New Perspectives in Authorship Studies’, in: Zeitschrift für Anglistik und Amerikanistik. A Quarterly of Language, Literature and Culture60, 2012, 1, 5-29.
  [Google Scholar]
 5. Bourdieu, Pierre, ‘The forms of capital’. JohnRichardson, Handbook of theory and research for the sociology of education, Greenwood, Westport, 1986.
  [Google Scholar]
 6. Bourdieu, Pierre, Les règles de l’art, Seuil, Paris, 1992.
  [Google Scholar]
 7. Bourdieu, Pierre, Raisons pratiques. Sur la théorie de l’action, Seuil, Paris, 1994.
  [Google Scholar]
 8. Bouwmeester, Gerard, NinaGeerdink, Nina & LaurensHam, ‘Een veelstemmig verhaal. Auteurschap in de Geschiedenis van de Nederlandse literatuur’, in: Nederlandse Letterkunde, 20, 2015, 3, 215-236.
  [Google Scholar]
 9. Braber, Helleke van den, ‘De nieuwe gids and its informal patronage system’, in: Journal of European periodical studies 1, 2016, 1, 53-69. https://doi.org/10.21825/jeps.v1i1.2577.
  [Google Scholar]
 10. Brandt, Geeraardt, ‘Het leven van Joost van den Vondel’, in: J.V. Vondels Poëzy of Verscheide Gedichten. Op een nieu by een vergadert, en met veele ook voorheen nooit gedrukte dichten vermeerdert: Mitsgaders een aanleidinge ter Nederduitsche Dichtkunste, en het Leven des Dichters, Leonard Strik, Franeker, 1682.
  [Google Scholar]
 11. De Pourcq, Maarten, ‘General introduction’, in: DePourq, Maarten & SophieLevie (red.), European Literary History. An Introduction, Routledge, Londen/New York, 2018, 1-11.
  [Google Scholar]
 12. Cheney, Patrick & FrederickA. de Armas, European literary careers. The author from antiquity to the Renaissance. University of Toronto Press, Toronto, 2002.
  [Google Scholar]
 13. Cummings, Brian & JamesSimpson (eds.), Cultural Reformations. Medieval and Renaissance in Literary History, OUP, Oxford, 2010.
  [Google Scholar]
 14. Dubois, Sebastién, ‘The Price of Rhymes. The Evolution of Poets’ Status throughout History’, in: Poetics70, 2018, 39-53.
  [Google Scholar]
 15. Geerdink, Nina, Dichters en verdiensten. De sociale verankering van het dichterschap van Jan Vos (1610-1667), Verloren, Hilversum, 2012.
  [Google Scholar]
 16. Goff, Jacques le, Must we divide History into Periods?, Colombia University Press, New York, 2015.
  [Google Scholar]
 17. Greenblatt, Stephen, Renaissance self-fashioning. From More to Shakespeare, University of Chicago Press, Chicago, 2005.
  [Google Scholar]
 18. Honings, Rick, Olgavan Marion & TimVergeer (red.), Van Constantijntje tot Tonio. Het dode kind in de Nederlandse literatuur, Verloren, Hilversum, 2018.
  [Google Scholar]
 19. Jansen, Jeroen & NicoLaan, Van hof tot overheid. Geschiedenis van literaire instituties in Nederland en Vlaanderen, Verloren, Hilversum, 2015.
  [Google Scholar]
 20. Laan, Nico, ‘De studie van literatuuropvattingen’, in: G.J.van Bork & N.Laan, Van romantiek tot postmodernisme. Opvattingen over Nederlandse literatuur, Coutinho, Bussum, 2010.
  [Google Scholar]
 21. Leemans, Inger & Gert-JanJohannes, Worm en donder. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur. De Republiek. 1700-1800, Prometheus, Amsterdam, 2013.
  [Google Scholar]
 22. Lijster, Thijs, ‘Geldwolf Reve’, De Groene Amsterdammer, 9 november 2012.
  [Google Scholar]
 23. Maissen, Thomas & BarbaraMittler, Why China did not have a Renaissance – and why that matters. An Interdisciplinary Dialogue, Oldenbourg, De Gruyter, 2018.
  [Google Scholar]
 24. Mertens, Thom, ‘Het middeleeuwse klooster als literaire instelling (dertiende-zestiende eeuw)’, in: JeroenJansen & NicoLaan (red.), Van hof tot overheid. Geschiedenis van literaire instituties in Nederland en Vlaanderen, Verloren, Hilversum, 2015, 41-65.
  [Google Scholar]
 25. Oostrom, F.P. van, ‘Maecenaat en Middelnederlandse letterkunde’, in: J.D.Janssens (red.), Hoofsheid en devotie in de middeleeuwse maatschappij. De Nederlanden van de 12e tot de 15e eeuw. Handelingen van het wetenschappelijk colloquium te Brussel 21-24 oktober 1981, Vrienden van de Kapellekerk, Brussel, 1982, 21-40.
  [Google Scholar]
 26. Porteman, Karel, & MiekeB. Smits-Veldt, Een nieuw vaderland voor de muzen. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1560-1700, Bert Bakker, Amsterdam, 2008.
  [Google Scholar]
 27. Praat, Edwin, Verrek, het is geen kunstenaar. Gerard Reve en het schrijverschap. Amsterdam University Press, Amsterdam, 2014.
  [Google Scholar]
 28. Rees, Kees van en GillisJ. Dorleijn, De productie van literatuur. Het Nederlandse literaire veld 1800-2000, Vantilt, Nijmegen, 2006.
  [Google Scholar]
 29. Ruiter, Frans en WilbertSmulders (red.), Alleen blindgeborenen kunnen de schrijver verwijten dat hij liegt. Over het schrijverschap van Willem Frederik Hermans, Bezige Bij, Amsterdam, 2009.
  [Google Scholar]
 30. Schenkeveld-van der Dussen, M.A., ‘Poëzie als gebruiksartikel. Gelegenheidsgedichten in de zeventiende eeuw’, in: M.Spies (red.), Historische letterkunde. Facetten van vakbeoefening, Wolters-Noordhoff, Groningen, 1984.
  [Google Scholar]
 31. Sleiderink, Remco, ‘Het hof (ca. 1150-1450)’, in: JeroenJansen & NicoLaan (red.), Van hof tot overheid. Geschiedenis van literaire instituties in Nederland en Vlaanderen, Verloren, Hilversum, 2015, 21-40.
  [Google Scholar]
 32. Sleiderink, Remco, De stem van de meester. De hertogen van Brabant en hun rol in het literaire leven (1106-1430), Prometheus, Amsterdam, 2003.
  [Google Scholar]
 33. Sötemann, A.L., Over poëtica en poëzie. Red. W.J.van den Akker en G.J.Dorleijn. Wolters-Noordhoff, Groningen, 1985.
  [Google Scholar]
 34. Spies, Marijke, ‘Betaald werk? Poëzie als ambacht in de 17e eeuw’, Kunst in opdracht in de Gouden Eeuw. Speciaal nummer van Holland23, 1991, 210-224.
  [Google Scholar]
 35. Turnovsky, Geoffrey, The Literary Market. Authorship and Modernity in the Old Regime, University of Pennsylvania Press, Philadelphia, 2010.
  [Google Scholar]
 36. Vondel, Joost van den, ‘Danckoffer aan Jakob, Aertsbisschop van Mechele’, in: J.F.M.Sterck e.a. (red.), De werken van Vondel. Deel 5, 1645-1656, De Maatschappij voor goede en goedkoope lectuur, Amsterdam, 1931, 142-143.
  [Google Scholar]
 37. Vondel, Joost van den, Jephta, in: J.F.M.Sterck e.a. (red.), De werken van Vondel. Deel 8, 1656-1660, De Maatschappij voor goede en goedkoope lectuur, Amsterdam, 1935, 771-772.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/NEDLET2020.1.002.SLEI
Loading
/content/journals/10.5117/NEDLET2020.1.002.SLEI
Loading

Data & Media loading...

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error