2004
Volume 25, Issue 1
 • ISSN: 1384-5829
 • E-ISSN: 2352-118X

Abstract

Abstract

This article argues that it is both important and viable to develop a diachronic perspective on the profits of literary authors in the Low Countries. Up to now, conceptual and theoretical boundaries between different subdisciplines within Dutch literary studies have resulted in a compartmentalized, fragmentary narrative of the economic, social and symbolic profits of literary authors throughout the centuries. On the basis of a survey of the theoretical frameworks dominant in the subdisciplines of medieval, early modern and modern Dutch literature, we highlight the opportunities and difficulties for a diachronic perspective on financial advancement, focusing both on practice and discourse. In addition, we propose a schematic model that tries to overcome the difficulties and enables us to profit from the opportunities. This proposal allows for a sharper focus on both the practice of and discourse on literary authors’ economic gain from a diachronic perspective.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/NEDLET2020.1.002.SLEI
2020-04-01
2021-10-20
Loading full text...

Full text loading...

References

 1. Abrams, M.H., The Mirror and the Lamp. Romantic Theory and the Critical Tradition, Oxford University Press, Oxford, 1953.
 2. Ascoli, Albert Russell, Dante and the Making of a Modern Author, CUP, Cambridge, 2008.
 3. Beekman, Klaus, ‘De overheid (negentiende eeuw-heden)’, in: JeroenJansen & NicoLaan (red.), Van hof tot overheid: geschiedenis van literaire instituties in Nederland en Vlaanderen, Verloren, Hilversum, 2015, 285-305.
  [Google Scholar]
 4. Berensmeyer, Ingo, GertBuelens & MarysaDemoor, ‘Authorship as Cultural Performance. New Perspectives in Authorship Studies’, in: Zeitschrift für Anglistik und Amerikanistik. A Quarterly of Language, Literature and Culture60, 2012, 1, 5-29.
  [Google Scholar]
 5. Bourdieu, Pierre, ‘The forms of capital’. JohnRichardson, Handbook of theory and research for the sociology of education, Greenwood, Westport, 1986.
  [Google Scholar]
 6. Bourdieu, Pierre, Les règles de l’art, Seuil, Paris, 1992.
 7. Bourdieu, Pierre, Raisons pratiques. Sur la théorie de l’action, Seuil, Paris, 1994.
 8. Bouwmeester, Gerard, NinaGeerdink, Nina & LaurensHam, ‘Een veelstemmig verhaal. Auteurschap in de Geschiedenis van de Nederlandse literatuur’, in: Nederlandse Letterkunde, 20, 2015, 3, 215-236.
  [Google Scholar]
 9. Braber, Helleke van den, ‘De nieuwe gids and its informal patronage system’, in: Journal of European periodical studies 1, 2016, 1, 53-69. doi:https://doi.org/10.21825/jeps.v1i1.2577.
  [Google Scholar]
 10. Brandt, Geeraardt, ‘Het leven van Joost van den Vondel’, in: J.V. Vondels Poëzy of Verscheide Gedichten. Op een nieu by een vergadert, en met veele ook voorheen nooit gedrukte dichten vermeerdert: Mitsgaders een aanleidinge ter Nederduitsche Dichtkunste, en het Leven des Dichters, Leonard Strik, Franeker, 1682.
  [Google Scholar]
 11. De Pourcq, Maarten, ‘General introduction’, in: DePourq, Maarten & SophieLevie (red.), European Literary History. An Introduction, Routledge, Londen/New York, 2018, 1-11.
  [Google Scholar]
 12. Cheney, Patrick & FrederickA. de Armas, European literary careers. The author from antiquity to the Renaissance. University of Toronto Press, Toronto, 2002.
 13. Cummings, Brian & JamesSimpson (eds.), Cultural Reformations. Medieval and Renaissance in Literary History, OUP, Oxford, 2010.
 14. Dubois, Sebastién, ‘The Price of Rhymes. The Evolution of Poets’ Status throughout History’, in: Poetics70, 2018, 39-53.
  [Google Scholar]
 15. Geerdink, Nina, Dichters en verdiensten. De sociale verankering van het dichterschap van Jan Vos (1610-1667), Verloren, Hilversum, 2012.
 16. Goff, Jacques le, Must we divide History into Periods?, Colombia University Press, New York, 2015.
 17. Greenblatt, Stephen, Renaissance self-fashioning. From More to Shakespeare, University of Chicago Press, Chicago, 2005.
 18. Honings, Rick, Olgavan Marion & TimVergeer (red.), Van Constantijntje tot Tonio. Het dode kind in de Nederlandse literatuur, Verloren, Hilversum, 2018.
 19. Jansen, Jeroen & NicoLaan, Van hof tot overheid. Geschiedenis van literaire instituties in Nederland en Vlaanderen, Verloren, Hilversum, 2015.
 20. Laan, Nico, ‘De studie van literatuuropvattingen’, in: G.J.van Bork & N.Laan, Van romantiek tot postmodernisme. Opvattingen over Nederlandse literatuur, Coutinho, Bussum, 2010.
  [Google Scholar]
 21. Leemans, Inger & Gert-JanJohannes, Worm en donder. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur. De Republiek. 1700-1800, Prometheus, Amsterdam, 2013.
 22. Lijster, Thijs, ‘Geldwolf Reve’, De Groene Amsterdammer, 9 november 2012.
  [Google Scholar]
 23. Maissen, Thomas & BarbaraMittler, Why China did not have a Renaissance – and why that matters. An Interdisciplinary Dialogue, Oldenbourg, De Gruyter, 2018.
 24. Mertens, Thom, ‘Het middeleeuwse klooster als literaire instelling (dertiende-zestiende eeuw)’, in: JeroenJansen & NicoLaan (red.), Van hof tot overheid. Geschiedenis van literaire instituties in Nederland en Vlaanderen, Verloren, Hilversum, 2015, 41-65.
  [Google Scholar]
 25. Oostrom, F.P. van, ‘Maecenaat en Middelnederlandse letterkunde’, in: J.D.Janssens (red.), Hoofsheid en devotie in de middeleeuwse maatschappij. De Nederlanden van de 12e tot de 15e eeuw. Handelingen van het wetenschappelijk colloquium te Brussel 21-24 oktober 1981, Vrienden van de Kapellekerk, Brussel, 1982, 21-40.
  [Google Scholar]
 26. Porteman, Karel, & MiekeB. Smits-Veldt, Een nieuw vaderland voor de muzen. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1560-1700, Bert Bakker, Amsterdam, 2008.
 27. Praat, Edwin, Verrek, het is geen kunstenaar. Gerard Reve en het schrijverschap. Amsterdam University Press, Amsterdam, 2014.
 28. Rees, Kees van en GillisJ. Dorleijn, De productie van literatuur. Het Nederlandse literaire veld 1800-2000, Vantilt, Nijmegen, 2006.
 29. Ruiter, Frans en WilbertSmulders (red.), Alleen blindgeborenen kunnen de schrijver verwijten dat hij liegt. Over het schrijverschap van Willem Frederik Hermans, Bezige Bij, Amsterdam, 2009.
 30. Schenkeveld-van der Dussen, M.A., ‘Poëzie als gebruiksartikel. Gelegenheidsgedichten in de zeventiende eeuw’, in: M.Spies (red.), Historische letterkunde. Facetten van vakbeoefening, Wolters-Noordhoff, Groningen, 1984.
  [Google Scholar]
 31. Sleiderink, Remco, ‘Het hof (ca. 1150-1450)’, in: JeroenJansen & NicoLaan (red.), Van hof tot overheid. Geschiedenis van literaire instituties in Nederland en Vlaanderen, Verloren, Hilversum, 2015, 21-40.
  [Google Scholar]
 32. Sleiderink, Remco, De stem van de meester. De hertogen van Brabant en hun rol in het literaire leven (1106-1430), Prometheus, Amsterdam, 2003.
 33. Sötemann, A.L., Over poëtica en poëzie. Red. W.J.van den Akker en G.J.Dorleijn. Wolters-Noordhoff, Groningen, 1985.
 34. Spies, Marijke, ‘Betaald werk? Poëzie als ambacht in de 17e eeuw’, Kunst in opdracht in de Gouden Eeuw. Speciaal nummer van Holland23, 1991, 210-224.
  [Google Scholar]
 35. Turnovsky, Geoffrey, The Literary Market. Authorship and Modernity in the Old Regime, University of Pennsylvania Press, Philadelphia, 2010.
 36. Vondel, Joost van den, ‘Danckoffer aan Jakob, Aertsbisschop van Mechele’, in: J.F.M.Sterck e.a. (red.), De werken van Vondel. Deel 5, 1645-1656, De Maatschappij voor goede en goedkoope lectuur, Amsterdam, 1931, 142-143.
  [Google Scholar]
 37. Vondel, Joost van den, Jephta, in: J.F.M.Sterck e.a. (red.), De werken van Vondel. Deel 8, 1656-1660, De Maatschappij voor goede en goedkoope lectuur, Amsterdam, 1935, 771-772.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/NEDLET2020.1.002.SLEI
Loading
/content/journals/10.5117/NEDLET2020.1.002.SLEI
Loading

Data & Media loading...

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error