Echte schrijvers zijn niet te koop | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 25, Issue 1
 • ISSN: 1384-5829
 • E-ISSN: 2352-118X

Abstract

Abstract

A grand narrative of Dutch literary authors’ opportunities to economically profit from their writing is yet to be written. The general assumption, however, is that these opportunities developed teleologically from a dominant system of patronage during medieval and early modern times, in which financial gains were marginal and in which author’s independence of their supporters was constrained, to a system in which the commercial book market was dominant and where authors could be more self-supporting and thus more independent of supporters. This article argues that there is no such teleology. On the contrary: on the basis of an exploration of both practice and discourse of literary authors’ profits from the Middle Ages to the present, we conclude that in every period, it was possible for authors to profit from their writing through either patronage, market or governmental support, and often through a combination of these sources. Moreover, in every period varying types of independence of literary authors was valued highly. Our analysis of the discourse on profits shows that the continuous tendency to disguise financial advancement could be related to the importance of authorial independence throughout the ages.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/NEDLET2020.1.003.VAND
2020-04-01
2023-09-27
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/13845829/25/1/03_NEDLET2020.1_VAND.html?itemId=/content/journals/10.5117/NEDLET2020.1.003.VAND&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. Literatuurmuseum Den Haag: archief Vereniging van Letterkundigen.
 2. Anoniem, ‘Het loon van de schrijver’, in: Algemeen Handelsblad, 10 januari 1970.
  [Google Scholar]
 3. Actiecomité Schrijversprotest, De hulpbehoevende mecenas. Een toelichting op het Schrijversprotest,Actiecomité Schrijversprotest, Amsterdam, 1963 [1963a].
  [Google Scholar]
 4. Actiecomité Schrijversprotest, Geld is tijd. Een aanvullende toelichting op het Schrijversprotest, Actiecomité Schrijversprotest, Amsterdam, 1963 [1963b].
  [Google Scholar]
 5. Baggerman, Arianne, Een drukkend gewicht. Leven en werk van de zeventiende-eeuwse veelschrijver Simon de Vries, Rodopi, Amsterdam, 1993.
  [Google Scholar]
 6. Bastet, F.L., Louis Couperus. Een biografie, Querido, Amsterdam, 1987.
  [Google Scholar]
 7. Bax, Sander, ‘“Handelaren in avant-garde”. GerritKomrij versus J.Bernlef’, in: De Parelduiker22, 2017, 2-3, 84-96.
  [Google Scholar]
 8. Bax, Sander, De literatuur draait door. De schrijver in het mediatijdperk, Prometheus, Amsterdam, 2019.
  [Google Scholar]
 9. Beatrijs. Een middeleeuws Maria-mirakel. Vert. WillemWilmink, inl. en ed. Theo Meder, Prometheus / Bert Bakker, Amsterdam, 1995.
  [Google Scholar]
 10. Beekman, Klaus, ‘De overheid (negentiende eeuw-heden), in: JeroenJansen & NicoLaan (red.), Van hof tot overheid. Geschiedenis van literaire instituties in Nederland en Vlaanderen,Verloren,Hilversum, 2015, 285-305.
  [Google Scholar]
 11. Berg, Wim van den & PietCouttenier, Alles is taal geworden: geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1800-1900, Bert Bakker, Amsterdam, 2009.
  [Google Scholar]
 12. Bouwmeester, Gerard, NinaGeerdink & LaurensHam, ‘Een veelstemmig verhaal. Auteurschap in de Geschiedenis van de Nederlandse literatuur’, in: Nederlandse letterkunde20, 2015, 3, 215-236.
  [Google Scholar]
 13. Boven, Erica van e.a. (red.), Schrijverstypen. De moderne auteur tussen individu en collectief, Verloren, Hilversum,2016.
  [Google Scholar]
 14. Braber, Helleke van den, ‘Negotiating authorship and (in)dependence around 1900. The case of Dutch literary magazine De Beweging’, in: Nineteenth-Century Contexts. An Interdisciplinary Journal [special issue ‘Authorship in the Nineteenth Century: A Reappraisal’], 4, 2019, 4, 393-407.
  [Google Scholar]
 15. Braber, Helleke van den, ‘Reciprocal interactions and complex negotiations. Three nineteenth-century models of patronage’, in: European Journal of English Studies [special issue ‘Getting and Spending’], 21, 2017, 1, 43-60.
  [Google Scholar]
 16. Braber, Helleke van den, ‘De Nieuwe Gids and its informal patronage system’, in: Journal of European Periodical Studies, 1, 2016, 1, 53-69.
  [Google Scholar]
 17. Braber, Helleke van den, ‘Geven en krijgen rond het tijdschrift De Beweging (1905-1919)’, in: Nederlandse Letterkunde19, 2014, 3, 301-325.
  [Google Scholar]
 18. Braber, Helleke van den, '“Grootsch als een gulden”. De Tachtigers en het geld’, in: Annevan Buule.a. (red.), Onnoemelijke dingen. Over taboe en verbod in het fin de siècle (Rythmus. Jaarboek voor de studie van het fin de siècle, 3), Verloren, Hilversum, 2014,74-94.
  [Google Scholar]
 19. Braber, Helleke van den, ‘'Do ut des' rond Multatuli en Jan Kneppelhout. Vormen van interactie tussen weldoeners en kunstenaars in de negentiende eeuw’, in: De Negentiende Eeuw, 36, 2013, 3, 161-182.
  [Google Scholar]
 20. Braber, Helleke van den, Geven om te krijgen. Literair mecenaat in Nederland tussen 1900 en 1940, Vantilt, Nijmegen, 2002.
  [Google Scholar]
 21. Brandt, Geeraardt, ‘Het leven van Joost van den Vondel’, in: J.V. Vondels Poëzy of Verscheide Gedichten. Op een nieu by een vergadert, en met veele ook voorheen nooit gedrukte dichten vermeerdert: Mitsgaders een aanleidinge ter Nederduitsche Dichtkunste, en het Leven des Dichters, Leonard Strik, Franeker, 1682.
  [Google Scholar]
 22. Brems, Hugo, Altijd weer vogels die nesten beginnen. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1945-2005, Bert Bakker, Amsterdam, 2006.
  [Google Scholar]
 23. Brinkman, Herman, ‘De Const ter perse. Publiceren bij de rederijkers voor de Reformatie’, in: HermanPleij & JorisReynaert, Geschreven en gedrukt. Boekproductie van handschrift naar druk in de overgang van Middeleeuwen naar moderne tijd, Academia Press, Gent, 2004, 157-176.
  [Google Scholar]
 24. Brinkman, Herman (inl. en ed.), Het Gruuthuse-handschrift. Hs. Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, 79 K 10, 2 delen, Verloren, Hilversum, 2015.
  [Google Scholar]
 25. Buijnsters, P.J.A.M., Geschiedenis van de Nederlandse bibliofilie: boek- en prentverzamelaars 1750-2010, Vantilt, Nijmegen, 2010.
  [Google Scholar]
 26. Deinsen, Lieke van & NinaGeerdink, ‘Cultural Branding in the Early Modern Period. The Literary Author’, in: Braber, Helleke van den e.a. (red.), Branding Books Across the Ages, Amsterdam University Press, Amsterdam, 2020. (te verschijnen)
  [Google Scholar]
 27. Dessing, Maarten, ‘Niet bij boeken alleen. Nieuw onderzoek KVB Boekwerk naar auteursinkomsten’, in: Boekblad186, 2019, 11, 30-33.
  [Google Scholar]
 28. Elsevier, Pieter, ‘Ordonnantie voor alle Rijmers en Poëten’, in: PieterElsevier, Den lacchenden Apoll, uytbarstende in drollige rymen, Baltes Boekholt, Amsterdam, 1667, 56-73.
  [Google Scholar]
 29. Geerdink, Nina, ‘Economic Advancement and Reputation Strategies. Seventeenth-Century Dutch Women Writing for Profit’, in: Renaissance Studies, 2019 (early view online).
  [Google Scholar]
 30. Geerdink, Nina, Dichters en verdiensten. De sociale verankering van het dichterschap van Jan Vos (1610-1667), Verloren, Hilversum, 2012.
  [Google Scholar]
 31. Geerdink, Nina, ‘The Appropriation of the Genre of Nuptial poetry by Katharina Lescailje (1649-1711)’, in: A.Gilleir, A.C.Montoya & S.van Dijk (red.), Women Writing Back / Writing Women Back. Transnational Perspectives from the Late Middle Ages to the Dawn of the Modern Era, Brill, Boston/Leiden, 2010(a), 163-200.
  [Google Scholar]
 32. Geerdink, Nina, ‘U vraagt, wij draaien? De huwelijksgedichten van Katharina Lescailje (1649-1711) voor rijke doopsgezinden’, in: Gedoopt! Doopsgezinde Bijdragen nieuwe reeks 35/36, 2010(b), 267-285.
  [Google Scholar]
 33. Gelder, Henk van, De rokende schoorsteen. Schrijvers in de reclame, Nijgh & Van Ditmar, Amsterdam, 1996.
  [Google Scholar]
 34. Gerritsen, W.P., ‘De dichter en de leugenaars. De oudste poetica in het Nederlands’, in: De Nieuwe Taalgids85, 1992, 2-13.
  [Google Scholar]
 35. ’s-Gravesande, G.H, De geschiedenis van De Nieuwe Gids. Brieven en documente, Van Loghum Slaterus, Arnhem, 1955.
  [Google Scholar]
 36. ’s-Gravesande-Pannekoek, G.H.‘Al pratende met...Geerten Gossaert’, in: Den gulden winckel24, 1925, 1, 1-6.
  [Google Scholar]
 37. Greshoff, Jan, ‘Kunst en financiën’, in: Spijkers met koppen, Stols, Brussel, 1931, 83-89.
  [Google Scholar]
 38. Haan, Corrie de & JohanOosterman (vert. en toel.), Is Brugge groot?, Querido, Amsterdam, 1995.
  [Google Scholar]
 39. Ham, Laurens, ‘2010: Kunstenaars protesteren tegen cultuurbezuinigingen tijdens de Schreeuw om Cultuur’, in: DW B164, 2019, 3, 13-23.
  [Google Scholar]
 40. Ham, Laurens, ‘Sluit de rijen. Botsende cultuurpolitieke visies tijdens het tweede Schrijversprotest (1970)’, in: GwennieDebergh, Lieselotde Taeye & NeleJanssens (red.), Oproer in de Nederlandse letteren [werktitel], Academia Press, Gent. (te verschijnen)
  [Google Scholar]
 41. Hanou, A.J., ‘Een 18e-eeuws Broodschrijver: Nicolaas Francois Hoefnagel (1735-84) I’, in: Spektator, 1972-1973, 62-81.
  [Google Scholar]
 42. Heezen, Wil & Paulvan der Laar, Ludo Pieters 1921-2008. Rode havenbaron, mecenas en vriend van Gerard Reve, Thoth, Bussum, 2011.
  [Google Scholar]
 43. Heinich, Nathalie, La gloire de Van Gogh. Essai d’anthropologie de l’admiration, Minuit, Parijs, 1991.
  [Google Scholar]
 44. Hermans, Willem Frederik, ‘Open brief aan professor K. van het Reve’, in: Hollands maandblad 4, 1962-1963, 186, 28-29.
  [Google Scholar]
 45. Hesselink, Linus (red.), Rechtwijzer voor auteurs. Contract, fiscus en beleid rond schrijven en vertalen, Sdu/Boekmanstichting, Den Haag/Amsterdam, 1994.
  [Google Scholar]
 46. Honings, Rick e.a., De gefnuikte arend: het leven van Willem Bilderdijk (1756-1831), Prometheus/Bert Bakker, Amsterdam, 2013.
  [Google Scholar]
 47. Hogenelst, Dini, ‘Deen gheselle calengiert den anderen die wandelinghe’, in: Hansvan Dijk e.a. (red.), Klein kapitaal uit het handschrift-Van Hulthem, Verloren, Hilversum, 1992, 95-103.
  [Google Scholar]
 48. Hogenelst, Dini, Sproken en sprekers. Inleiding op en repertorium van de Middelnederlandse sproke, 2 delen, Prometheus, Amsterdam, 1997.
  [Google Scholar]
 49. Hulzen, Gerard van, ‘De letterkunde en de gemeenschap’, in: De nieuwe gids34, 1934, 877-888.
  [Google Scholar]
 50. Huseman, Jonathan, ‘“Kuitert moet namen en voorbeelden noemen”’, in: Trouw, 29 maart 2002.
  [Google Scholar]
 51. Jongen, Ludo & MiriamPiters (samenstelling & vert.), Jan van Boendale. Lekenspiegel. Een leerdicht uit Antwerpen, Athenaeum – Polak & Van Gennep, Amsterdam, 2003.
  [Google Scholar]
 52. Kempers, Bram, Kunst, macht en mecenaat. Het beroep van schilder in sociale verhoudingen 1250-1600, De Arbeiderspers, Amsterdam1987.
  [Google Scholar]
 53. Kloos, Willem, ‘Hoe “De Nieuwe Gids” tot stand kwam en wat hij allemaal heeft gedaan’, in: De nieuwe gids25, 1910, xi-xxviii.
  [Google Scholar]
 54. Kossmann, Alfred, ‘Nogmaals het schrijversbrood’, in: Socialisme en democratie20, 1963, 9, 620-628.
  [Google Scholar]
 55. Kuitert, Lisa, De waarde van woorden. Over schrijverschap, Vossiuspers, Amsterdam, 2002.
  [Google Scholar]
 56. Kuitert, Lisa, ‘In Den Beginne Was De Schrijver. Maar dan? De beroepsauteur in boekhistorisch onderzoek’, in: Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis1, 1994, 89-102.
  [Google Scholar]
 57. Kuitert, Lisa, Het ene boek in vele delen: de uitgave van literaire series in Nederland, 1850-1900 (…), De Buitenkant, Amsterdam, 1993.
  [Google Scholar]
 58. Laan, Nico, Medemakers. Sociologie van literatuur en andere kunsten, Literatoren, Hilversum, 2018.
  [Google Scholar]
 59. Leemans, Inger, & Gert-JanJohannes, Worm en donder. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur: de Republiek. 1700-1800, Prometheus, Amsterdam, 2013.
  [Google Scholar]
 60. Lie, Orlanda S.H., ‘What is Truth? The Verse-Prose Debate in Medieval Dutch Literature’, in: Queeste1, 1994, 34-65.
  [Google Scholar]
 61. Limperg, Th., Plagiaat en auteurswet. Hoe komt de schrijver aan zijn geld?, Stichting IVIO, Amsterdam, 1963.
  [Google Scholar]
 62. Mathijsen, Marita, Het literaire leven in de negentiende eeuw, Martinus Nijhoff, Leiden, 1987.
  [Google Scholar]
 63. Meder, Th., Sprookspreker in Holland. Leven en werk van Willem van Hildegaersberch (circa 1400), Prometheus, Amsterdam, 1991.
  [Google Scholar]
 64. Meester, Johan de, ‘Over kunstenaar-zijn en Vincent van Gogh’, in: De gids75, 1911, 274-292.
  [Google Scholar]
 65. Micheels, Pauline, Geen vogel kan van louter fluiten leven. Vereniging van Letterkundigen 1905-2005, Contact, Amsterdam/Antwerpen, 2006.
  [Google Scholar]
 66. Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, Discussienota Kunstbeleid, Staatsuitgeverij, Den Haag, 1972.
  [Google Scholar]
 67. Mourits, Bertram, Zestig. Poëtica en poëzie van de Zestigers in de context van het postmodernisme, ongepubliceerde dissertatie Universiteit Utrecht, 2001.
  [Google Scholar]
 68. Mulder, J. Henrick, ‘Het schrijversbrood’, in: Socialisme en democratie20, 1963, 6, 441-451.
  [Google Scholar]
 69. Multatuli, Minnebrieven, Günst, Amsterdam, 1861.
  [Google Scholar]
 70. Obbema, Fokke, ‘Leven van schrijven: wie kan dat nog?’, in: de Volkskrant, 3 augustus 2018.
  [Google Scholar]
 71. Oosterman, Johan, ‘Discovering New Media. Anthonis de Roovere and the Early Printing Press’, in: AndrewBrown & JanDumolyn (red.), Medieval Urban Culture, Brepols, Turnhout, 2017, 171-182.
  [Google Scholar]
 72. Oosterman, Johan, ‘Anthonis de Roovere, Dichter aus Brügge. Die Präsenz des Autors und die Aufführung seiner Gedichte’, in: Zeitschrift für deutsche Philologie. Sonderheft, 130, 2011, 301-314.
  [Google Scholar]
 73. Oosterman, Johan & BartRamakers, m.m.v. Anne-LaureVan Bruaene, DirkCoigneau & NellekeMoser, Kamers, kunst en competitie. Teksten en documenten uit de rederijkerstijd, Athenaeum-Polak & Van Gennep, Amsterdam, 2001.
  [Google Scholar]
 74. Oostrom, Frits van, Aanvaard dit werk. Over Middelnederlandse auteurs en hun publiek, Prometheus, Amsterdam1992.
  [Google Scholar]
 75. Oostrom, Frits van, Maerlants wereld, Prometheus, Amsterdam, 1996.
  [Google Scholar]
 76. Polet, Sybren, Een geschreven leven 1, Wereldbibliotheek, Amsterdam, 2004.
  [Google Scholar]
 77. Poot, H.K., Dichter en boer. Hubert Korneliszoon Poot, zijn leven, zijn gedichten (red. M.A.Schenkeveld-van der Dussen), Bert Bakker, Amsterdam, 2009.
  [Google Scholar]
 78. Pots, Roel, Cultuur, koningen en democraten. Overheid & cultuur in Nederland, SUN, Nijmegen, 2000.
  [Google Scholar]
 79. Praamstra, Olf, Busken Huet. Een biografie, SUN, Amsterdam, 2007.
  [Google Scholar]
 80. Prims, Floris, ‘Jonker Jan van der Noot in de crisisjaren 1582-1587’, in: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde, 1937, 967-985.
  [Google Scholar]
 81. Rainey, Lawrence, Institutions of modernism. Literary elites and public culture, Yale University Press, New Haven, 1998.
  [Google Scholar]
 82. Reynaert, J., ‘Auteurstypes’, in: RiaJansen-Sieben, JozefJanssens & FrankWillaert (red.), Medioneerlandistiek. Een inleiding tot de Middelnederlandse letterkunde, Verloren, Hilversum, 2000, 115-127.
  [Google Scholar]
 83. Schriks, Chris, Het Kopijrecht, 16de tot 19de eeuw, Walburg Pers/Kluwer, Zutphen etc., 2004.
  [Google Scholar]
 84. Schenkeveld, M.H. & van der WielR., Albert Verwey: briefwisseling 1 juli 1885 tot 15 december 1888, Querido, Amsterdam, 1995.
  [Google Scholar]
 85. Severen, Toon van, ‘Een jonge schrijver in nood. Ton van Reen: “De Nederlandse literaire wereld is een jungle”’, in: Het Parool, 27 maart 1970.
  [Google Scholar]
 86. Sleiderink, Remco, De stem van de meester. De hertogen van Brabant en hun rol in het literaire leven (1106-1430), Prometheus, Amsterdam, 2003.
  [Google Scholar]
 87. Sleiderink, Remco, ‘Het hof (ca. 1150-1450)’, in: JeroenJansen & NicoLaan, (red.) Van hof tot overheid. Geschiedenis van literaire instituties in Nederland en Vlaanderen, Verloren, Hilversum, 2015, 21-40.
  [Google Scholar]
 88. Smits, Henk Willem & TimBerbers, ‘Zo rijk is Herman Koch’, in: Quote, 31 oktober 2016.
  [Google Scholar]
 89. Smulders, Wilbert & FransRuiter, Literatuur en moderniteit in Nederland 1840-1990, De Arbeiderspers, Amsterdam/Antwerpen, 1996.
  [Google Scholar]
 90. Spies, Marijke, ‘Betaald werk? Poëzie als ambacht in de 17e eeuw’, Kunst in opdracht in de Gouden Eeuw. Speciaal nummer van Holland23, 1991, 210-224.
  [Google Scholar]
 91. Starter, J.J., Friesche Lust-hof. Ed. J.H.Brouwer & MarieVeldhuyzen, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1966-1967.
  [Google Scholar]
 92. Stichting Fonds voor de Letteren, Verslag over de jaren 1969-1970, Stichting Fonds voor de Letteren, Rijswijk, [1970].
  [Google Scholar]
 93. Stuiveling, Garmt, Multatuli, Volledige werken. Deel 10: brieven en documenten uit de jaren 1858-1862, Van Oorschot, Amsterdam, 1959.
  [Google Scholar]
 94. Stuiveling, Garmt, Multatuli, Volledige werken. Deel 11: brieven en documenten uit de jaren 1862-1866,Van Oorschot, Amsterdam, 1960.
  [Google Scholar]
 95. Thys, Walter, André Jolles (1874–1946) ‘Gebildeter Vagrant’ – brieven en documenten, Amsterdam University Press, Amsterdam, 2000.
  [Google Scholar]
 96. Uuden, Cornelie van e.a., De gezusters Van Vloten. De vrouwen achter Frederik van Eeden, Willem Witsen en Albert Verwey, Bert Bakker, Amsterdam, 2008.
  [Google Scholar]
 97. Van Bruaene, Anne-Laure, Om beters wille. Rederijkerskamers en de stedelijke cultuur in de Zuidelijke Nederlanden (1400-1650), Amsterdam University Press, Amsterdam, 2008.
  [Google Scholar]
 98. Veen, Stefan van der, Philipde Jong & DionneFaber, Inkomensonderzoek schrijvers en vertalers. Een kwantitatief onderzoek naar de inkomsten van schrijvers en vertalers over de belastingjaren 2013 en 2014, APE, Den Haag, 2014.
  [Google Scholar]
 99. Verkruijsse, Piet, ‘Holland “gedediceerd”. Boekopdrachten in Holland in de 17e eeuw’, Kunst in opdracht in de Gouden Eeuw. Speciaal nummer van Holland23, 1991, 225-242.
  [Google Scholar]
 100. Vet, J.J.V.M. de, ‘Maecenaat in de pruikentijd’, in: Handelingen van het Nederlandse Filologencongres38, 1984, 149-175.
  [Google Scholar]
 101. Vierde vervolg van de Latynsche en Nederduitsche keurdichten, Pieter van der Goes, Utrecht, 1729.
 102. Vyfde vervolg van de Latynsche en Nederduitsche keurdichten, Pieter van der Goes, Utrecht, 1729.
 103. Vondel, Joost van den, ‘Op D.P. Pers’ en ‘Op D.P. Pers [II]’, in J.F.M.Sterck e.a. (red.), De werken van Vondel. Deel 5, 1645-1656, De Maatschappij voor goede en goedkoope lectuur, Amsterdam, 1931, 243-244.
  [Google Scholar]
 104. Vondel, Joost van den, Verscheide gedichten, Joost Hartgers, Amsterdam, 1644.
  [Google Scholar]
 105. Vos, Marjoleine de, ‘Die liede raden mi dat ict late’, in: NRC Handelsblad, 8 april 2002.
  [Google Scholar]
 106. Vries, Boudien de, ‘Een welgesteld heer zonder geld’, in: Over Multatuli26, 1991, 11-26.
  [Google Scholar]
 107. Vries, Marleen de, ‘Uitgegeven... en uitgebuit. Over achttiende-eeuwse bestsellerauteurs, liegende uitgevers, stiekeme privileges en het gedeeld auteurschap’, in: De achttiende eeuw 37, 2005, 36-52.
  [Google Scholar]
 108. Wijfjes, Huub en FrankHarbers, De krant. Een cultuurgeschiedenis,Boom, Amsterdam, 2019.
  [Google Scholar]
 109. Woodmansee, Martha, The Author, Art, and the Market. Rereading the History of Aesthetics, Columbia University Press, New York, 1994.
  [Google Scholar]
 110. Anoniem, ‘Hoeveel verdient schrijver Arnon Grunberg?’, op: vacature.com, [2012]. Online: https://www.vacature.com/nl-be/carriere/salaris/hoeveel-verdient-schrijver-arnon-grunberg [laatst geraadpleegd op 26 september 2019]
  [Google Scholar]
 111. IISH List of Datafiles of Historical Prices and Wages: Online: www.iisg.nl/hpw/calculate2-nl.php [laatst geraadpleegd op 26 september 2019]
 112. Jansen, Leo e.a, Willem Witsen – Volledige briefwisseling, DBNL (2007). Online: https://www.dbnl.org/tekst/wits009brie01_01/ [laatst geraadpleegd op 7 september 2019]
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/NEDLET2020.1.003.VAND
Loading
/content/journals/10.5117/NEDLET2020.1.003.VAND
Loading

Data & Media loading...

 • Article Type: Research Article
Keyword(s): authorship; book market; diachronic perspective; patronage; profits
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error