2004
Volume 25, Issue 2
 • ISSN: 1384-5829
 • E-ISSN: 2352-118X

Abstract

Abstract

Historically, the glorification of the past and the eulogizing of national heroes in art and literature have been constructive elements in the process of nation building. In the postmodern era, however, a cultivation of national history and its great men and women is often regarded outdated or even suspect and regressive. The ‘nine eleven’ terrorist attacks in the United States and the rise and assassination of Dutch politician Pim Fortuyn intensified an ongoing debate in the Netherlands about the meaning and value of a shared ‘Dutch national identity’ in a multicultural, diversified society. In this article, I argue that several novels and poems about Dutch naval hero Michiel de Ruyter (1607-1676), published in or in the wake of the ‘De Ruyter year 2007’, both reproduce and challenge a wide range of voices, viewpoints and sentiments within the hot topic of national identity in the twenty-first century.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/NEDLET2020.2.002.VANZ
2020-09-01
2023-05-28
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/13845829/25/2/02_NEDLET2020.2_VANZ.html?itemId=/content/journals/10.5117/NEDLET2020.2.002.VANZ&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. Aerts, Remieg, ‘Historici prediken niks, dus ook geen relativisme’, in: de Volkskrant, 3 januari2008.
  [Google Scholar]
 2. Anker, Robert, Oorlogshond,Querido, Amsterdam, 2011.
  [Google Scholar]
 3. Anoniem, ‘Admiraal De Ruyter-Herdenking’, in: Neerlandia61, 1957, 1, 3.
  [Google Scholar]
 4. Baalen, C.C. van, A.S.Bos, W.Breedveld, M.H.C.H.Leenders, J.J.M.Ramakers & W.P.Secker, Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2007. De moeizame worsteling met de nationale identiteit, Boom, Amsterdam, 2007.
  [Google Scholar]
 5. Bemong, Nele, MaryKemperink, MaritaMathijsen & TomSintobin (red.), Naties in een spanningsveld. Tegenstrijdige bewegingen in de identiteitsvorming in negentiende-eeuws Vlaanderen en Nederland, Verloren, Hilversum, 2010.
  [Google Scholar]
 6. Beus, Jos de, ‘De historie van een terpvolk’, in: Opinio, 11-17 januari 2008, 4-5.
  [Google Scholar]
 7. Blok, P.J., Michiel Adriaanszoon de Ruyter, Nijhoff, ’s-Gravenhage, 1928.
  [Google Scholar]
 8. Boone, Dave.‘“Tehuis bleef De Ruyter de eenvoudige man die hij ook aan boord was”. Zeehelden in de jeugdliteratuur’, in: Tijdschrift voor Zeegeschiedenis30, 2011, 1, 31-38, 55-56.
  [Google Scholar]
 9. Breukers, Chrétien, ‘Voorwoord’, in: ibid. (red.), In een blauwgeruite kiel. Dichters over Michiel de Ruyter, BnM, Nijmegen, 2007, 7-9.
  [Google Scholar]
 10. Breukers, Chrétien, ‘Schoolheld (1977)’, in: ibid. (red.), In een blauwgeruite kiel. Dichters over Michiel de Ruyter, BnM, Nijmegen, 2007, 87.
  [Google Scholar]
 11. Colenbrander, H.T., ‘De Ruijter en het Nederlandsche Volk’, in: Neerlandia11, 1907, 43-46.
  [Google Scholar]
 12. Deursen, A.Th. van, ‘Michiel de Ruyter: held onder de erflaters’, in: A.Th.van Deursen, J.R.Bruijn & J.E.Korteweg (red.), De admiraal. De wereld van Michiel Adriaenszoon de Ruyter, Van Wijnen, Franeker, 2007, 127-135.
  [Google Scholar]
 13. Deursen, A.Th. van, ‘Leve de verzuiling’, in: Opinio, 18-24 januari 2008, 8-9.
  [Google Scholar]
 14. Droog, Bart FM, ‘Michiel Adriaanszoon de Ruyter’, in: ChrétienBreukers (red.), In een blauwgeruite kiel. Dichters over Michiel de Ruyter, BnM, Nijmegen, 2007, 34.
  [Google Scholar]
 15. Dunk, H.W. von der, ‘Trots is een bedenkelijk woord geworden’, in: Opinio, 18-24 januari 2008, 10-11.
  [Google Scholar]
 16. Fortuyn, Wilhelmus S.P., De verweesde samenleving. Een religieus-sociologisch traktaat, Bruna, Utrecht, 1995.
  [Google Scholar]
 17. Fukuyama, Francis, The End of History and the Last Man, Free Press, New York, 2006 [1992].
  [Google Scholar]
 18. Grever, Maria & KeesRibbens, Nationale identiteit en meervoudig verleden, WRR, Verkenningen 17, Amsterdam University Press, Amsterdam, 2007.
  [Google Scholar]
 19. Groot, Ger,De geest uit de fles. Hoe de moderne mens werd wie hij is, Lemniscaat, Rotterdam, 2017.
  [Google Scholar]
 20. Helmers, J.F., De Hollandsche natie, in zes zangen. Johannes Allart, Den Haag, 1812.
  [Google Scholar]
 21. Henrichs, Hendrik & Ed Jonker, ‘Ten geleide’, in: Tijdschrift voor Geschiedenis 120, 2007, 4, 428-429.
 22. Huysmans, Frank & Josde Haan, Het bereik van het verleden. Ontwikkelingen in de belangstelling voor cultureel erfgoed, Sociaal en Cultureel Planbureau, Den Haag, 2007.
  [Google Scholar]
 23. Jensen, Lotte, De verheerlijking van het verleden. Helden, literatuur en natievorming in de negentiende eeuw, Vantilt, Nijmegen, 2008.
  [Google Scholar]
 24. Jensen, Lotte, Vieren van vrede. Het ontstaan van de Nederlandse identiteit (1648-1815), Vantilt, Nijmegen, 2016.
  [Google Scholar]
 25. Kalff, G., ‘Inleiding’, in: GerardBrandt, Uit het leven en bedrijf van den heere Michiel de Ruiter, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, Amsterdam, 1907, v-xxxii.
  [Google Scholar]
 26. Kennedy, James, ‘Het blijft worstelen met de “wij”-vraag’, in: NRC Handelsblad, 14 oktober2008.
  [Google Scholar]
 27. Klok, Kees, ‘Kleine geschiedenisles’, in: ChrétienBreukers (red.), In een blauwgeruite kiel. Dichters over Michiel de Ruyter, BnM, Nijmegen, 2007, 42.
  [Google Scholar]
 28. Korsten, Frans-Willem, ‘De politieke taak van Nederlandse letterkunde. Van natiestaat tot urbaniciteit – van taal als ui naar taal als strijdtoneel’, in: TNTL, 134, 2018, 2, 172-188.
  [Google Scholar]
 29. Kossmann, E.H., ‘Verdwijnt de Nederlandse identiteit? Beschouwingen over natie en cultuur’, in: KoenKoch & PaulScheffer (red.), Het nut van Nederland. Opstellen over soevereiniteit en identiteit, Bakker, Amsterdam, 1996, 56-68.
  [Google Scholar]
 30. Kusters, Wiel, ‘Brief uit het Heuvelland’, in: Opinio, 25-31 januari 2008, 8.
  [Google Scholar]
 31. Landsman, P., ‘Cantate Michiel de Ruyter’, in: ChrétienBreukers (red.), In een blauwgeruite kiel. Dichters over Michiel de Ruyter, BnM, Nijmegen, 2007, 45-48.
  [Google Scholar]
 32. Leerssen, Joep, De bronnen van het vaderland. Taal, literatuur en de afbakening van Nederland, 1806-1890,Vantilt, Nijmegen, 2006.
  [Google Scholar]
 33. Marijnissen, J. & M.Verhagen, ‘Red ons historisch besef’, in: Trouw, 13 mei 2006.
  [Google Scholar]
 34. Mathijsen, Marita, De mythe terug. Negentiende-eeuwse literatuur als travestie van maatschappelijke conflicten, Vossiuspers, Amsterdam, 2000.
  [Google Scholar]
 35. Mathijsen, Marita, ‘Het recht op heemgevoel’, in: ThierryBaudet & GeertMak (red.), Thuis in de tijd, Prometheus/Bert Bakker, Amsterdam, 2014, 22-29.
  [Google Scholar]
 36. Prud’homme van Reine, Ronald, Rechterhand van Nederland. Biografie van Michiel Adriaenszoon de Ruyter, vijfde, uitgebreide druk, De Arbeiderspers, Amsterdam, 2007 [1996].
  [Google Scholar]
 37. Raak, Cees van, ‘P.J. Blok citerend’, in: ChrétienBreukers (red.), In een blauwgeruite kiel. Dichters over Michiel de Ruyter, BnM, Nijmegen, 2007, 60.
  [Google Scholar]
 38. Roode, Alexis de, ‘Michiel de Ruyter’, in: ChrétienBreukers (red.), In een blauwgeruite kiel. Dichters over Michiel de Ruyter, BnM, Nijmegen, 2007, 61.
  [Google Scholar]
 39. Sas, N.C.F. van, De metamorfose van Nederland. Van oude orde naar moderniteit, 1750-1900, Amsterdam University Press, Amsterdam, 2004.
  [Google Scholar]
 40. Sas, N.C.F. van, ‘Nationalisme is ook constructief geweest’, in: de Volkskrant, 17 januari 2008.
  [Google Scholar]
 41. Scheffer, Paul, Het land van aankomst, De Bezige Bij, Amsterdam, 2007.
  [Google Scholar]
 42. Schoo, HJ, Republiek van vrije burgers. Het onbehagen in de democratie, Bert Bakker, Amsterdam, 2008.
  [Google Scholar]
 43. Sintobin, Tom, ‘Dorp aan de rivier van Antoon Coolen (1934)’, in: Ericavan Boven, MathijsSanders & PieterVerstraeten (red.), Echte leesboeken. Publieksliteratuur in de twintigste eeuw, Verloren, Hilversum, 2017, 141-166.
  [Google Scholar]
 44. Schöffer, I., Het nationaal-socialistische beeld van de geschiedenis der Nederlanden. Een historiografische en bibliografische studie, Meulenhoff, Amsterdam, 1956.
  [Google Scholar]
 45. Slob, Marleen, ‘Rondgang Duoschrijvers over hun vruchtbare samenwerking’, in: Vrij Nederland, 15 mei 2004.
  [Google Scholar]
 46. Sloterdijk, Peter, Het Kristalpaleis. Een filosofie van de globalisering, SUN, Amsterdam, 2006.
  [Google Scholar]
 47. Tetteroo, Jan, De lieveling van de zee, Nieuw Amsterdam, [Amsterdam], 2007; heruitgave van ibid.,Korte historie van het Nederlandse volk, Veen, Amsterdam, 1995.
  [Google Scholar]
 48. Thomas, Casper, ‘De eeuwige terugkeer van de geschiedenis. 1992 – Francis Fukuyama, The End of History and The Last Man’, in: ibid. (red.), De twintig boeken die ons denken veranderden, Amsterdam University Press, Amsterdam, 2015, 147-159.
  [Google Scholar]
 49. Vaessens, Thomas, ‘Romanschrijven als artistic research. Modernisering volgens Antoon Coolen’, in: TNTL133, 2017, 2, 134-155.
  [Google Scholar]
 50. Velde, Henk te, ‘De missing link van de nationale identiteit’, in: Internationale Neerlandistiek 46, 2008, 1, 33-38.
 51. Velema, Willem & HansWansink, ‘Vaderlands gevoel geeft richting’, in: de Volkskrant, 22 december 2007.
  [Google Scholar]
 52. Velema, Willem & HansWansink, ‘Twee hoeraatjes voor ons verlichte vaderland’, in: Opinio, 4-10 januari 2008, 4-9.
  [Google Scholar]
 53. Velzen, Joost van, ‘“De wereld wordt te veel versimpeld”’, in: de Volkskrant, 15 juli 2011.
  [Google Scholar]
 54. Voogd, Josse de, Bakfietsen en rolluiken. De electorale geografie van Nederland, De Helling, Utrecht, 2011.
  [Google Scholar]
 55. Wansink, Hans.De populistische revolutie, Prometheus, Amsterdam, 2017.
  [Google Scholar]
 56. Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, Identificatie met Nederland, Rapporten aan de regering 79, Amsterdam University Press, Amsterdam, 2007.
  [Google Scholar]
 57. Zoggel, Marc van, ‘Fortuyn en Woede. Over Oorlogshond van Robert Anker’, in: Dietsche Warande & Belfort157, 2012, 4, 617-625.
  [Google Scholar]
 58. Zoggel, Marc van, ‘Een trigger warning voor Max Havelaar? Rob Nieuwenhuys, W.F. Hermans en de Multatuli-studie in postwetenschappelijke tijden’, in: JacquelineBel, RickHonings & JaapGrave (red.), Multatuli nu. Nieuwe perspectieven op Eduard Douwes Dekker en zijn werk,Verloren, Hilversum, 2018, 105-117.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/NEDLET2020.2.002.VANZ
Loading
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error