Werkt De Weddenschap? Opvattingen van (v)mbo-docenten en vmbo-leerlingen over leesbevorderingscampagne De Weddenschap en leescoaches DIO, Famke Louise en Jeangu Macrooy | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 27, Issue 1
 • ISSN: 1384-5829
 • E-ISSN: 2352-118X

Abstract

Abstract

In 2020, Stichting Lezen (a Dutch institution aimed at reading promotion amongst youngsters) announced that three Dutch celebrities would star in its campaign (): rapper DIO, singer/vlogger/model Famke Louise, and singer-songwriter Jeangu Macrooy. This article examines how teachers and pupils in preparatory secondary vocational education evaluate this campaign. First, the results of a questionnaire amongst L1-teachers of Dutch are reported. According to this survey, teachers have little trust in the campaign’s efficacy, but they still seem to believe that pupils might achieve reading satisfaction once they are seduced to read. However, the survey amongst pupils indicates that even a campaign starring celebrities does not convince youngsters in preparatory secondary vocational education to pick up a book. While they responded generally positively towards the efforts of one of the celebrities (Jeangu Macrooy), the large majority nevertheless did not consider participating in the campaign.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/NEDLET2022.1.004.DERA
2022-07-01
2024-06-16
Loading full text...

Full text loading...

References

 1. Aartsma, L., & Evers-Vermeul, J., ‘Vrijetijdslezen door vmbo’ers. Kansen volgens leerlingen’, in: Levende Talen Tijdschrift, 19, 4, 2018, 28-36.
  [Google Scholar]
 2. Ackermans, L., ‘Een decennium young adult literatuur in Nederland (2009-2019)’, in: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (TNTL), 137, 1, 2021a, 45-72.
  [Google Scholar]
 3. Ackermans, L., ‘Young Adults as Branded Readers’, in: H.van den Braber, J.Dera, J.Joosten en M.Steenmeijer (red.), Branding Books Across the Ages. Strategies and Key Concepts in Literary Branding. Amsterdam, Amsterdam University Press, 2021b, 239-255.
  [Google Scholar]
 4. Amos, C., Holmes, G., & Strutton, D., ‘Exploring the Relationship between Celebrity Endorser Effects and Advertising Effectiveness. A Quantitative Synthesis of Effect Size’, in: International Journal of Advertising, 27, 2, 2008, 209-234.
  [Google Scholar]
 5. Dera, J., ‘De lezende leraar. Literatuuronderwijs in Nederland(s) als onderzoeksobject’, in: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (TNTL), 134, 2, 2018, 146-170.
  [Google Scholar]
 6. Dera, J., De praktijk van de leeslijst. Een onderzoek naar de inhoud en beoordeling van literatuurlijsten voor het schoolvak Nederlands op havo en vwo. Amsterdam, Stichting Lezen, 2019.
  [Google Scholar]
 7. Dera, J., ‘De helaasheid der leeslijsten. Over diversiteit in het literatuuronderwijs’, in: De Lage Landen, 64, 1, 2021, 115-121.
  [Google Scholar]
 8. Dijk, Y. van, & Klaver, M., ‘De Jonge Jury. Van leesbevordering tot pulppromotie’, https://www.nederlandseboekengids.com/20210607-yra-van-dijk-marie-jose-klaver/, laatst geraadpleegd 2/8/2021.
  [Google Scholar]
 9. DUO Onderwijsonderzoek, De leesmotivatie van Nederlandse kinderen en jongeren. Amsterdam, Stichting Lezen, 2017.
  [Google Scholar]
 10. Fortuin, A., ‘Mulisch als ware hij een influencer’, in: NRC Handelsblad, 28-10-2020.
  [Google Scholar]
 11. Greeff, S. de, De huidige positie van adolescentenliteratuur in het schoolvak Nederlands in de bovenbouw. Nijmegen, Bachelorwerkstuk Radboud Universiteit, 2021.
  [Google Scholar]
 12. Hoeken, H., Hornikx, J., & Hustinx, L., Overtuigende teksten. Onderzoek en ontwerp. Bussum, Coutinho, 2012.
  [Google Scholar]
 13. Keulen, E., Bekende Nederlanders als leescoaches. Gaan vmbo’ers De Weddenschap aan? De invloed van de bekendheid en de beoordeling van Famke Louise, Jeangu Macrooy en DIO op de overweging van vmbo-leerlingen om deel te nemen aan leesbevorderingscampagne De Weddenschap en op hun bereidheid om meer te gaan lezen. Nijmegen, Bachelorwerkstuk Radboud Universiteit, 2021.
  [Google Scholar]
 14. Krosnick, J., & Presser, S., ‘Questionnaire Design’, in: D.Vannette & J.Krosnick (red.), The Palgrave Handbook of Survey Research. London/New York, Palgrave Macmillan, 2018, 263-313.
  [Google Scholar]
 15. Peppelenbos, C., ‘Waarom De Weddenschap niet deugt’, https://www.tzum.info/2020/11/column-coen-peppelenbos-waarom-de-weddenschap-niet-deugt/, laatst geraadpleegd 2/8/2021.
  [Google Scholar]
 16. Schmitz, J., ‘Kinderen een boek laten lezen? Geef het toch op!’, in: Trouw, 18-10-2020.
  [Google Scholar]
 17. Stalpers, C., De leeswereld van jongeren en jongvolwassenen. Amsterdam, Stichting Lezen, 2020.
  [Google Scholar]
 18. Steensel, R. van, Sande, L. van der, Bramer, W., & Arends, L., Effecten van leesmotivatie-interventies. Uitkomsten van een meta-analyse. Rotterdam, Erasmus Universiteit Rotterdam, 2016.
  [Google Scholar]
 19. Stokmans, M., & Wolters, R., ‘Leesbeesten zijn sociale dieren. Zonder leesmaatjes verpieteren ze!’, in: E.Segers en R.van Steensel (red.), Lekker lezen. Over het belang van leesmotivatie. Utrecht, Eburon, 2019, 165-178.
  [Google Scholar]
 20. Qrius, De leescultuur van jongeren. Amsterdam, Stichting Lezen, 2021.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/NEDLET2022.1.004.DERA
Loading
/content/journals/10.5117/NEDLET2022.1.004.DERA
Loading

Data & Media loading...

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error