Ieder zijn eigen Saïdjah en Adinda? De narratieve betrokkenheid van vwo-scholieren bij verschillende bewerkingen van Multatuli’s Max Havelaar (1860) | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 27, Issue 1
 • ISSN: 1384-5829
 • E-ISSN: 2352-118X

Abstract

This study investigated secondary-school pupil responses to modern adaptations of a historical literary text. In an experiment, 167 Dutch pupils each evaluated one of five versions of a fragment of the canonical Dutch nineteenth-century novel (1860): original, modern Dutch translation, simplified modern Dutch version, Spike and Suzy comic strip, and graphic novel. Pupils first expressed their opinion about the fragment. They subsequently rated the fragment on four dimensions of narrative engagement (narrative understanding, attentional focus, narrative presence, and emotional engagement) as well as reading enjoyment, and intention to continue reading. Results showed no differences between the text versions in narrative presence, emotional engagement, reading enjoyment, and intention to continue reading. However, the original version was considered more difficult to understand than the simplified modern Dutch and Spike and Suzy comic strip versions. It also led to less attention than the simplified modern Dutch version. Reading enjoyment was relatively high for all versions. Pupils’ opinions reflected different aspects of their reading experience, including narrative engagement, reading enjoyment, language use, content, and the historical reality of the story. Although the quantitative findings suggest that pupils respond in similar ways to different versions of , the qualitative findings indicate that individual reading experiences can differ.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/NEDLET2022.1.006.BROE
2022-07-01
2023-12-11
Loading full text...

Full text loading...

References

 1. Bax, S., & Mantingh, E., ‘Een web van twintigste-eeuwse literatuur. Naar een didactiek voor literatuurgeschiedenis van de twintigste eeuw’, in: Nederlandse Letterkunde, 23, 3, 2018, 257-286.
  [Google Scholar]
 2. Busselle, R., & Bilandzic, H., ‘Measuring Narrative Engagement’, in: Media Psychology, 12, 4, 2009, 321-347.
  [Google Scholar]
 3. Dera, J., De praktijk van de leeslijst. Een onderzoek naar de inhoud en waardering van literatuurlijsten voor het schoolvak Nederlands op havo en vwo. Amsterdam, Stichting Lezen, 2019.
  [Google Scholar]
 4. Dera, J., & Lommerde, N., ‘Persoonlijke voorkeuren, canonieke werken en leesadviezen. Literatuur volgens leraren Nederlands in opleiding’, in: Levende Talen Tijdschrift, 21, 1, 2020, 3-13.
  [Google Scholar]
 5. Elshof, N., Middeleeuwse verhalen voor moderne lezers. Een experimenteel onderzoek naar het effect van presentatiewijze (Middelnederlands, Nederlands, Middelnederlands met een Nederlandse vertaling in de kantlijn) op de narratieve betrokkenheid van middelbare scholieren bij Middelnederlandse literatuur. Nijmegen, Masterscriptie Radboud Universiteit Nijmegen, 2019.
  [Google Scholar]
 6. Grootheest, A. van, & Grinsven, V. van, Rapportage lezen op havo/vwo. Amsterdam, Stichting Lezen, 2016.
  [Google Scholar]
 7. Gucht, P. van, Roover, B. de, & Morjaeu, L., Suske en Wiske. De halve Havelaar. Antwerpen, Standaard, 2010.
  [Google Scholar]
 8. Ham, L., ‘‘Elke tijd vraagt zijn eigen Max Havelaar’. Multatuli’s debuutroman in de 21e-eeuwse populaire jongerencultuur’, in: Indische Letteren, 33, 1, 2018, 181-195.
  [Google Scholar]
 9. Heuvel, E., & Waterschoot, J. van, Multatuli’s Max Havelaar. De graphic novel. Oosterhout, Uitgeverij L, 2020.
  [Google Scholar]
 10. Hoefnagel, M., Max Havelaar. Een verhaal van Multatuli. Amsterdam, Eenvoudig Communiceren, 2014.
  [Google Scholar]
 11. Kuijpers, M.M., Hakemulder, F., Tan, E.S., & Doicaru, M.M., ‘Exploring Absorbing Reading Experiences’, in: Scientific Study of Literature, 4, 1, 2014, 89-122.
  [Google Scholar]
 12. McHugh, M.L., ‘Interrater Reliability. The Kappa Statistic’, in: Biochemia Medica, 22, 3, 2012, 276-282.
  [Google Scholar]
 13. Multatuli, Max Havelaar of de Koffieveilingen van de Nederlandse Handelmaatschappij. Bewerking en hertaling Gijsbert van Es. Amsterdam, Nieuw Amsterdam NRC Boeken, 2010 [1860].
  [Google Scholar]
 14. Multatuli, Max Havelaar of de koffiveilingen der Nederlandsche handelmaatschappy. Amsterdam, J. de Ruyter, 1860.
  [Google Scholar]
 15. Pianzola, F., Bálint, K., & Welle, J., ‘Virtual Reality as a Tool for Promoting Reading via Enhanced Narrative Absorption and Empathy’, in: Scientific Study of Literature, 9, 2, 2019, 163-194.
  [Google Scholar]
 16. Slings, H., ‘Het waarom en hoe van historisch literatuuronderwijs’, in: H.Goosen (red.), Forum of arena. Opvattingen over literatuuronderwijs. Een stand van zaken in 2007. VON-cahier1, 2007http://taalunieversum.org/inhoud/von-cahier-1/het-waarom-en-hoe-van-historisch-literatuuronderwijs, laatst geraadpleegd 24/07/2021
  [Google Scholar]
 17. Vermoortel, P., ‘Aan de barbaren de eindzege?’, in: Werkwinkel, 1, 1, 2016, 29-40.
  [Google Scholar]
 18. Vliet, G. van, & Dietz, F., ‘Karel, Reynaert – en de anderen? De breedheid van het literatuurbegrip in het middelbaar onderwijs’, in: Nederlandse Letterkunde, 23, 3, 2018, 287-310.
  [Google Scholar]
 19. Zweers, M., Een andere visie op (en door) onderwijs over negentiende-eeuwse letterkunde: Een onderzoek naar literatuuronderwijs over de negentiende eeuw en de mogelijke rol van de normatieve analyse. Nijmegen, Masterscriptie Radboud Universiteit Nijmegen, 2021.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/NEDLET2022.1.006.BROE
Loading
/content/journals/10.5117/NEDLET2022.1.006.BROE
Loading

Data & Media loading...

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error