‘Er zijn altijd kozakken’ | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 27, Issue 2
 • ISSN: 1384-5829
 • E-ISSN: 2352-118X

Abstract

Abstract

(1997) by the Dutch author Marcel Möring seems to be highly self-reflexive, just in line with the non-committed way most postmodern novels have been characterized. What tends to be overlooked in this characterization however is that a very real historic event lies at the basis of the novel’s foundation, namely the Shoah and its aftermath. This event permeates the whole structure of the novel. As argued in this article, this foundation is implied, amongst other things, by the presence of ghosts. Read in conjunction with Van Dijk’s and Whitehead’s analyses of trauma in contemporary novels, and with a focus on haunting and intertextuality, this article demonstrates both the presence of and the struggle of the text with the notion of loss.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/NEDLET2022.2.003.LEVE
2022-09-01
2024-05-26
Loading full text...

Full text loading...

References

 1. Adams, Jenni, Magic Realism in Holocaust Literature. Troping the Traumatic Real. Londen, Palgrave Macmillan, 2011.
  [Google Scholar]
 2. Alphen, Ernst van, Caught by History. Holocaust Effects in Contemporary Art, Literature, and Theory. Stanford, Stanford University Press, 1997.
  [Google Scholar]
 3. Andeweg, Agnes, Griezelig gewoon. Gotieke verschijningen in Nederlandse romans, 1980-1995. Amsterdam, Amsterdam University Press, 2011.
  [Google Scholar]
 4. Bax, Sander. ‘Met zijn rug naar de toekomt. Harry Mulisch als historicus van de Tweede Wereldoorlog’, in: Nederlandse Letterkunde14, 2009, 3, 215-244.
  [Google Scholar]
 5. Bohlmeijer, Ernst en LausanneMies en GerbenWesterhof, De betekenis van levensverhalen. Theoretische beschouwingen en toepassingen in onderzoek en praktijk. Houten, Bohn Stafleu van Loghum, 2007.
  [Google Scholar]
 6. Buikema, Rosemarie, ‘Verborgen kamers. Motieven in de gothic novel’, in: Passionate10, 2003, 6-9.
  [Google Scholar]
 7. Buikema, Rosemarie, ‘Gotieke teksten en postkoloniale visies in Couperus’ De stille kracht’, in: Nederlandse taal- & letterkunde4, 2014, 347-358.
  [Google Scholar]
 8. Cartens, Daan, ‘Reiziger door de tijd. Over het werk van Marcel Möring’, in: Ons Erfdeel40, 1997, 495-501.
  [Google Scholar]
 9. Davis, Colin, ‘État présent. Hauntology, spectres and phantoms’, in: French Studies3, 2005, 373-379.
  [Google Scholar]
 10. Derrida, Jacques en BernardStiegler, ‘Spectrographies’, in: Blanco, María del Pilar en EstherPeeren, (red.), The Spectralities Reader: Ghosts and Haunting in Contemporary Cultural Theory. Londen, Bloomsbury, 2012.
  [Google Scholar]
 11. Derrida, Jacques, Specters of Marx. New York, Routledge, 1994.
  [Google Scholar]
 12. Dijk, Yra van, ‘“Op inspiratie wacht je niet.” Plagiaat, imitatie en ‘re-enactment’ in de romans van Arnon Grunberg’, in: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde126, 2010, 3, 228-241.
  [Google Scholar]
 13. Dijk, Yra van, ‘Konst, alles waan’, in: Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde132, 2016, 1, III-IV.
  [Google Scholar]
 14. Dijk, Yra van, Afgrond zonder vangnet. Liefde en geweld in het oeuvre van Arnon Grunberg. Amsterdam, Nijgh & Van Ditmar, 2018.
  [Google Scholar]
 15. Dijk, Yra van, Maartende Pourcq en CarlDe Strycker, (red.), Draden in het donker. Intertekstualiteit in theorie en praktijk. Nijmegen, Vantilt, 2013.
  [Google Scholar]
 16. Gerits, Joris, ‘Wandelende joden, vliegende Hollanders’, in: Dietsche Warande en Belfort142, 1997, 1, 531-536.
  [Google Scholar]
 17. Goedkoop, Hans, ‘Een ontdekking van de werkelijkheid; Meesterstuk van Marcel Möring’, in: NRC Handelsblad, 28februari1997.
  [Google Scholar]
 18. Gordon, Avery, Ghostly Matters. Haunting and the Sociological Imagination. Minneapolis, University of Minnesota Press, 2008.
  [Google Scholar]
 19. Haar, Gerda van de, ‘De ballingschapsroman van Marcel Möring’, in: Wapenveld. Over geloof en cultuur47, 1997, 3, 105-111.
  [Google Scholar]
 20. Hirsch, Marianne. Family Frames: Photography, Narrative, and Postmemory. Harvard, Harvard University Press, 1997.
  [Google Scholar]
 21. Hirsch, Marianne. ‘The Generation of Postmemory’, in: Poetics Today29, 2008, 1, 103-128.
  [Google Scholar]
 22. Ibsch, Elrud, ‘Remembering or Inventing the Past: Second-Generation Jewish Writers in the Netherlands’, in: VivianLiske en ThomasNolden (red.), Contemporary Jewish Writing in Europe. A Guide. Bloomington, Indiana University Press, 2008.
  [Google Scholar]
 23. Ibsch, Elrud, Overleven in verhalen: van ooggetuigen naar ‘jonge wilden’. Joodse schrijvers over de Shoah. Antwerpen/Apeldoorn, Garant, 2013.
  [Google Scholar]
 24. Konst, Jan, Alles waan. Louis Ferron en het Derde Rijk. Amsterdam, De Bezige Bij, 2014.
  [Google Scholar]
 25. Levi, Primo, Is dit een mens. Amsterdam, Athenaeum – Polak & Van Gennep, 2009.
  [Google Scholar]
 26. Metz, Joseph, ‘“Truth Is a Woman”: Post-Holocaust Narrative, Postmodernism, and the Gender of Fascism in Bernhard Schlink’s “Der Vorleser”’, in: The German Quarterly, 77, 2004, 3, 300-323.
  [Google Scholar]
 27. Möring, Marcel, In Babylon. Amsterdam, Meulenhoff, 1997.
  [Google Scholar]
 28. Peeren, Esther, ‘Ghostly Generation Games: Multidirectional Hauntings and Self-Spectralization in Bret Easton Ellis’s Lunar Park’, in: Critique: Studies in Contemporary Fiction53, 2012, 4, 305-321.
  [Google Scholar]
 29. Popescu, Diana I. en TanjaSchult, ‘Performative Holocaust commemoration in the 21st century’, in: Holocaust Studies26, 2020, 2, 135-151.
  [Google Scholar]
 30. Rozendaal, Ernst Jan, ‘Marcel Möring’, in: AdZuiderent e.a., Kritisch literair lexicon. 2003.
  [Google Scholar]
 31. Schoor, Rob van de, ‘Een wandelende jood op de vlucht voor de warmtedood: Marcel Möring, In Babylon (1997)’, in: JosMuijres en EstherOp de Beek (red.), Op de hielen: opstellen over recente Nederlandse en Vlaamse literatuur. Nijmegen, Vantilt, 2014.
  [Google Scholar]
 32. Subtelny, Orest, Ukraine: A History. Toronto, University of Toronto Press, 2000.
  [Google Scholar]
 33. Truijens, Aleid, ‘God bestaat – in verhalen. In Babylon is Marcel Mörings meest ambitieuze werk tot nu toe’, in: de Volkskrant, 20februari1997.
  [Google Scholar]
 34. Vaessens, Thomas en Yravan Dijk, (red.), Reconsidering the Postmodern. European Literature Beyond Relativism. Amsterdam, Amsterdam University Press, 2011.
  [Google Scholar]
 35. Vries, Joost de, ‘Een hoopvolle depressie’, in: De Groene Amsterdammer, 20april2011.
  [Google Scholar]
 36. Weinstock, Jeffrey Andrew, ‘from Introduction: The Spectral Turn’, in: Blanco, María del Pilar en EstherPeeren (red.), The Spectralities Reader: Ghosts and Haunting in Contemporary Cultural Theory. Londen, Bloomsbury, 2012.
  [Google Scholar]
 37. Whitehead, Anne, Trauma Fiction. Edinburgh, Edinburgh University Press, 2004.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/NEDLET2022.2.003.LEVE
Loading
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error