Achter de schermen van het recht | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 27, Issue 2
 • ISSN: 1384-5829
 • E-ISSN: 2352-118X

Abstract

Abstract

Literary trials are hard to examine due to the usually very limited range of relevant documents available, especially concerning questions regarding the poetics of the juridical actors. Research into mediators between law and literature might offer more reliable insights on this point. One of these mediators was the lawyer A. Mout, who defended W.F. Hermans in trials concerning his novel (1951/1952) and Françoise Sagan and her publisher against T.W.G. Denessen, and who functioned as a lawyer in the trials against the series. At the same time, Mout was a literary critic, a writer of fiction and the chairman of the Dutch academy of literature.

This case study, in which A. Mout’s external poetics are reconstructed, validates and concretizes the most dominant ideas on literature views within case law in the first half of the twentieth century; it shows a fundament in idealistic aesthetics and a convincing orientation on the . More generally, this study shows that research into mediators between literature and law offers a fruitful method to paint a clearer picture of concepts of literature among jurists; both concerning institutions and poetics, in legal cases and beyond.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/NEDLET2022.2.002.GRUT
2022-09-01
2023-09-24
Loading full text...

Full text loading...

References

 1. Akker, Wiljan van den & GillisDorleijn, ‘Hoe lang duurt tachtig? Reproductie van normen en literatuurgeschiedschrijving’, in: LiesbethKorthals Altes & DickSchram (red.), Literatuurwetenschap tussen betrokkenheid en distantie. Assen, Van Gorcum, 2000, 3-14.
  [Google Scholar]
 2. Beekman, Klaus & RalfGrüttemeier, De wet van de letter. Literatuur en rechtspraak. Amsterdam, Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2005.
  [Google Scholar]
 3. Bel, Jacqueline, Bloed en rozen. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1900-1945. Amsterdam, Bert Bakker, 2015.
  [Google Scholar]
 4. Berg, Willem van den & PietCouttenier, Alles is taal geworden. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1800-1900. Amsterdam, Bert Bakker, 2009.
  [Google Scholar]
 5. Bourdieu, Pierre, De regels van de kunst. Wording en structuur van het literaire veld. Vert. RokusHofstede. Amsterdam, Van Gennep, 1994.
  [Google Scholar]
 6. Brems, Hugo, Altijd weer vogels die nesten beginnen. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1945-2005. Amsterdam, Bert Bakker, 2006.
  [Google Scholar]
 7. Bürger, Peter, Zur Kritik der idealistischen Ästhetik. Frankfurt, Suhrkamp, 1983.
  [Google Scholar]
 8. Casanova, Pascale, The World Republic of Letters. Vert. M. B.DeBevoise. Cambridge etc., Harvard University Press, 2004.
  [Google Scholar]
 9. Darnton, Robert, Censors at Work. How States Shaped Literature. New York etc., W.W. Norton, 2014.
  [Google Scholar]
 10. Delvigne, Rob, ‘Een pleidooi van Willem Frederik Hermans’, in: Hollandsch maandblad, jg.15, 1973, nr. 306/307, 21-25.
  [Google Scholar]
 11. Delvigne, Rob, ‘De schrijver als misdadiger. W.F. Hermans en Podium in 1951’, in: Het oog in ´t zeil, jg. 4, 1987, nr. 4, 1-5.
  [Google Scholar]
 12. Dorleijn, Gillis & Keesvan Rees (red.), De productie van literatuur. Het literaire veld in Nederland 1800-2000. Nijmegen, Vantilt, 2006.
  [Google Scholar]
 13. Dorleijn, Gillis, RalfGrüttemeier & LiesbethKorthals Altes (red.), The autonomy of literature at the fins de siècles (1900 and 2000). A Critical Assessment. Leuven etc., Peeters, 2007.
  [Google Scholar]
 14. Dubois, P.H., ‘Arie Mout’, in: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde 1980-1981. Leiden, Brill, 1982, 191-197.
  [Google Scholar]
 15. Fekkes, Jan (red.), De God van je tante ofwel het Ezel-process van Gerard Kornelis van het Reve. Een documentaire. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1968.
  [Google Scholar]
 16. Grazia, Edward de, Girls Lean Back Everywhere. The Law of Obscenity and the Assault on Genius. New York, Random House Inc., 1993.
  [Google Scholar]
 17. Grüttemeier, Ralf, ‘Interdisciplinariteit als participerende objectivering. Over de erkenning van de institutionele autonomie van literatuur in het recht in Nederland rond 1920’, in: Nederlandse letterkunde, jg. 16, 2011, nr. 2, 65-84.
  [Google Scholar]
 18. Grüttemeier, Ralf (red.), Literary Trials. Exceptio artis and theories of literature in court. New York etc., Bloomsbury, 2016.
  [Google Scholar]
 19. GrüttemeierRalf & TedLaros, ‘Literature in law: exceptio artis and the emergence of literary fields’, in: Law and humanities, jg. 7, 2013, nr. 2, 204-217.
  [Google Scholar]
 20. Hupe, Katharina, Belgische Literatur vor Gericht. Über die Autonomie literarischer Texte in Gerichtsverfahren. Oldenburg, BIS, 2019.
  [Google Scholar]
 21. Joosten, Jos, ‘De ‚exceptio artis’ in het Nederlandse strafrecht’, in: Actioma. De stem van juridisch Nijmegen (www.actioma.eu/2012/12/de-‘exceptio-artis’-hetnederlandse-strafrecht).
  [Google Scholar]
 22. Keuning, Nico, Met scherpe pen. Rellen en rechtszaken in de Nederlandse literatuur, Zutphen, Walburg Pers, 2020.
  [Google Scholar]
 23. Laros, Ted, Literature and the Law in South Africa, 1910-2010. The Long Walk to Artistic Freedom. Vancouver etc., Fairleigh Dickinson UP, 2018.
  [Google Scholar]
 24. Marsman, H., Verzameld werk. Poëzie, Proza en Critisch Proza, red. D.A.M.Binnendijk & AlbertVigoleis Thelen, Amsterdam, Querido, 1960.
  [Google Scholar]
 25. Missinne, Lut, ‘Der intime Fremde. Literarische Vermittler zwischen den Niederlanden und Belgien’, in: Jahrbuch des Zentrum für Niederlande-Studien, jg. 11, 2000, nr. 10, 213-231.
  [Google Scholar]
 26. Mout, Arie, ‘Jan Walch: Is het te laat voor Bayart?’, in: Critisch Bulletin, jg. 11, 1940a, 63.
  [Google Scholar]
 27. Mout, Arie, ‘Roothaert, succes en literatuur’, in: Critisch Bulletin, jg. 11, 1940b, 101-102.
  [Google Scholar]
 28. Mout, Arie, ‘Herzien, herdenken: Keurbundel uit Speenhof’, in: Critisch Bulletin, jg. 11, 1940c, 331-335.
  [Google Scholar]
 29. Mout, Arie, ‘In de schoot van het onvolmaakte’, in: Critisch Bulletin, jg. 14, 1947, 409-411.
  [Google Scholar]
 30. Mout, Arie, ‘Nederlandse toneelgeschiedenis: vallen en opstaan’, in: Critisch Bulletin, jg. 17, 1950, 79-82.
  [Google Scholar]
 31. Mout, Arie, ‘De hedendaagse mens en de poëzie’, in: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde 1950-1951. Leiden, Brill, 1952a, 3-10.
  [Google Scholar]
 32. Mout, Arie, ‘Openingsrede van de voorzitter’, in: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde 1950-1951. Leiden, Brill, 1952b, 257-261.
  [Google Scholar]
 33. Mout, Arie, ‘Van Maurik’s populariteit’, in: Critisch Bulletin20 (1953), 187-190.
  [Google Scholar]
 34. Mout, Arie, ‘Openingsrede van de voorzitter’, in: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde 1952 1953. Leiden, Brill, 1954, 154-161.
  [Google Scholar]
 35. Mout, Arie, ‘Periscoop. F. Bordewijk, Onderweg naar de Beacons’, in: Critisch Bulletin, jg. 23, 1956, 141-142.
  [Google Scholar]
 36. Mout, Arie, ‘Baudelaire voor de rechtbank’, in: Maatstaf5, 1957-1958, 319-322.
  [Google Scholar]
 37. Mout, M.E.H.N., ‘“Een stem dwars door puinstof heen”. De Maatschappij der Nederlandse Letterkunde aan het begin van de jaren vijftig’, in: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde 2002-2003. Leiden, Maatschappij, 2004, 3-10.
  [Google Scholar]
 38. Olson, Greta, ‘Futures of Law and Literature. A Preliminary Overview from a Culturalist Perspective’, in: ChristianHiebaum, SusanneKnaller & DorisPichler (red.), Recht und Literatur im Zwischenraum: Aktuelle inter- und transdisziplinäre Zugänge. transcript Verlag, Bielefeld2015, 37-69.
  [Google Scholar]
 39. Perk, Jacques, Gedichten. Met voorrede van Mr. C. Vosmaer en inleiding van Willem Kloos. Red. Fabian R.W.Stolk. Amsterdam, Bert Bakker, 1999 [1882].
  [Google Scholar]
 40. Plachta, Bodo, Zensur. Stuttgart, Reclam, 2006.
  [Google Scholar]
 41. Polak, Ernest, De artt. 240 en 451BIS W.v.Sr. in hunne verhouding tot kunst en wetenschap. Diss. Universiteit van Amsterdam. Amsterdam, 1912.
  [Google Scholar]
 42. Rees, Kees van & GillisDorleijn, De impact van literatuuropvattingen in het literaire veld. Aandachtsgebied literaire opvattingen van de Stichting Literatuurwetenschap. Den Haag, NWO, 1993.
  [Google Scholar]
 43. Sapiro, Gisèle, La responsabilité de l’écrivain. Littérature, droit et morale en France (xixe-xxie siècle). Paris, Seuil, 2011.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/NEDLET2022.2.002.GRUT
Loading
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error