Nogmaals: de invloed van een grammaticamodel op de keuze voor het aantal voorzetselvoorwerpen in een deelzin | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 24, Issue 1
 • ISSN: 1384-5845
 • E-ISSN: 2352-1171
Preview this article:

There is no abstract available.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/NEDTAA2019.1.004.SCHE
2019-06-01
2024-07-20
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/13845845/24/1/04_NEDTAA2019_1_SCHE.html?itemId=/content/journals/10.5117/NEDTAA2019.1.004.SCHE&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. Broekhuis, Hans(1997). Twee typen subject. Nederlandse Taalkunde4, 35-52.
  [Google Scholar]
 2. Broekhuis, Hans(2004). Het voorzetselvoorwerp. Nederlandse Taalkunde9, 97-132.
  [Google Scholar]
 3. Broekhuis, Hans(2014). Dubbelvoorzetselobjectconstructies? In: F.Van de Velde, H.Smessaert, F.Van Eynde & S.Verbrugge (red.), Patroon en argument. Een dubbelfeestbundel bij het emeritaat van William Van Belle en Joop van der Horst. Leuven: Universitaire Pers Leuven, 103-113.
  [Google Scholar]
 4. Broekhuis, Hans, NorbertCorver & RietVos(2015). Syntax of Dutch: verbs and verb phrases, volume 1. Amsterdam: Amsterdam University Press.
  [Google Scholar]
 5. Broekhuis, Hans, Norbert Corver & RietVos(2018). Projection of verb phrases I: Argument structure. <www.taalportaal.org>
  [Google Scholar]
 6. Broekhuis, Hans & NorbertCorver (2019). Syntax of Dutch. Coordination and Ellipsis. Amsterdam: Amsterdam University Press.
  [Google Scholar]
 7. Colleman, Timothy & MartineDelorge(2010). Inhoudsobjecten, partnerobjecten en de dubbelvoorzetselobjectconstructie. In: J.de Caluwe & J.van Keymeulen (red.), Voor Magda. Artikelen voor Magda Devos bij haar afscheid van de Universiteit Gent. Gent: Academia Press, 111-126.
  [Google Scholar]
 8. Colleman, Timothy(2014). Nog eens de dubbel-voorzetselobjectconstructie. In: F.Van de Velde, H.Smessaert, F.Van Eynde & S.Verbrugge (red.), Patroon en argument. Een dubbelfeestbundel bij het emeritaat van William Van Belle en Joop van der Horst. Leuven: Universitaire pers Leuven, 115-127.
  [Google Scholar]
 9. Den Dikken, Marcel(2006). Relators and linkers. The syntax of predication, predicate inversion, and copulas. Cambridge, MA/London: MIT Press.
  [Google Scholar]
 10. Den Dikken, Marcel(2012). Ditransitieven en het nut van hiërarchische structuur en derivatieNederlandse Taalkunde17, 362-379.
  [Google Scholar]
 11. Haeseryn, Walter, KirstenRomijn, GuidoGeerts, Jaapde Rooij & Maarten C.van den Toorn (19972). Algemene Nederlandse Spraakkunst. Groningen: Martinus Nijhoff Uitgevers, Deurne: Wolters Plantyn.
  [Google Scholar]
 12. Kayne, Richard S.(1994). The antisymmetry of syntax. Cambridge, MA: MIT Press.
  [Google Scholar]
 13. Lakoff, Geoffrey & StanleyPeters(1969). Phrasal conjunction and symmetric predicates. In: Sanford A.Schane & David A.Reibel (red.), Modern Studies in English: readings in transformational grammar. Englewood Cliffs, N.J., Prentice-Hall, 113-142.
  [Google Scholar]
 14. Neeleman, Ad(1997). PP-complements in Dutch. Natural language and linguistic theory15, 43-87.
  [Google Scholar]
 15. Neeleman, Ad & FredWeerman(1999). Flexible syntax. A theory of case and arguments. Dordrecht/Boston/London: Kluwer Academic Publishers.
  [Google Scholar]
 16. Paardekooper, Piet C. (z.j.7). Beknopte ABN-syntaksis. Eindhoven.
  [Google Scholar]
 17. Schermer-Vermeer, Ina(1988). De grammatische status van het zogenaamde ‘voorzetselvoorwerp’. GLOT. Tijdschrift voor taalwetenschap11, 11-27.
  [Google Scholar]
 18. Schermer-Vermeer, Ina(2006). Worstelen met het voorzetselvoorwerp. Nederlandse Taalkunde11, 146-168.
  [Google Scholar]
 19. Vandeweghe, Willy (2007/20138). Grammatica van de Nederlandse zin. Antwerpen/Apeldoorn: Garant, 95-105.
  [Google Scholar]
 20. Vandeweghe, Willy (2011a). Categorieën van predicaten met voorzetselvoorwerp. In: Studies van de BKL. Travaux du CBL, Papers of the LSB6, 1-10.
  [Google Scholar]
 21. Vandeweghe, Willy (2011b). Het voorzetselvoorwerp en de hiërarchie der objecten. Nederlandse taalkunde16, 88-101.
  [Google Scholar]
 22. Vandeweghe, Willy(2014). Met valt niet altijd samen met samen met. Een repliek op Broekhuis (2014). Verslagen & Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde124, 1-12.
  [Google Scholar]
 23. Vandeweghe, Willy(2015). Het voorzetselvoorwerp als boomende categorie. In: S.Lestrade, P.de Swart & L.Hogeweg (red.), Addenda. Artikelen voor Ad Foolen. Nijmegen: Radboud Universiteit, 453-469.
  [Google Scholar]
 24. Vandeweghe, Willy & TimothyColleman(2011). Drie-argumentenstructuurconstructies met een voorzetselobject. Verslagen & Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde121, 205-228.
  [Google Scholar]
 25. Vandeweghe, Willy & MagdaDevos(2003). Relationele subtypes bij voorzetselobjecten. Leuvense Bijdragen92, 103-114.
  [Google Scholar]
 26. Vries, Mark de(2006). The syntax of appositive relativization: on specifying coordination, false free relatives, and promotion. Linguistic Inquiry37, 229-270.
  [Google Scholar]
 27. Vries, Mark de(2009). Specifying coordination: an investigation into the syntax of dislocation, extraposition and parenthesis. In: C. R.Dreyer (red.), Language and linguistics: emerging trends. New York, Nova, 37-98.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/NEDTAA2019.1.004.SCHE
Loading
 • Article Type: Research Article
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error