2004

Nederlandse Taalkunde

Dutch Linguistics

Aims & Scope

Het tijdschrift Nederlandse Taalkunde publiceert bijdragen aan de wetenschappelijke studie van de Nederlandse taal in de ruimste zin van het woord. Nederlandse Taalkunde streeft ernaar bijdragen te publiceren vanuit zoveel mogelijk verschillende vakgebieden van de Nederlandse taalkunde en vanuit zoveel mogelijk verschillende benaderingen binnen die vakgebieden. Alle soorten bijdragen (artikelen, squibs en boekbesprekingen) kunnen in het Engels of het Nederlands geschreven zijn. Alle artikelen worden onderworpen aan een peer-reviewproces.

Redactiesecretariaat

Maarten Bogaards
E-mail: [email protected] 

Book Reviews Editor:
Dr. J. Nijen Twilhaar
email: [email protected]

Auteursinstructies

Redactie

Dr. M. Beliën, Universiteit Leiden
Dr. K. De Clercq, Université Paris Cité
Prof. dr. T. Colleman, Universiteit Gent
Prof. dr. G. De Sutter, Universiteit Gent
Dr. A. Pinget, Universiteit Utrecht
Prof. dr. G.J. Rutten, Universiteit Leiden (voorzitter)


Redactieraad

Prof. dr. S. Barbiers, Universiteit Leiden
Dr. R. Boogaart, Universiteit Leiden
Prof. dr. N.F.M. Corver, Universiteit Utrecht
Prof. dr. L. Degand, Université catholique de Louvain
Prof. dr. P. Fikkert, Radboud Universiteit Nijmegen
Dr. A. Foolen, Radboud Universiteit Nijmegen
Prof. dr. D. Geeraerts, Katholieke Universiteit Leuven
Prof. dr. V.J.J.P. van Heuven, Universiteit Leiden
Prof. dr. J. Hoeksema, Rijksuniversiteit Groningen
Prof. dr. M. Hüning, Freie Universität Berlin
Prof. dr. A Neijt, Radboud Universiteit Nijmegen
Prof. dr. J. Rispens, Universiteit van Amsterdam
Prof. dr. H. Smessaert, Katholieke Universiteit Leuven
Prof. dr. R. Vandekerckhove, Universiteit Antwerpen
Prof. dr. A. Verhagen, Universiteit Leiden
Prof. dr. M.J. van der Wal, Universiteit Leiden
Prof. dr. F.P. Weerman, Universiteit van Amsterdam
Dr. J. Zwarts, Universiteit Utrecht

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error