Synchronie en diachronie in de Nederlandse zinsbouw | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 24, Issue 1
 • ISSN: 1384-5845
 • E-ISSN: 2352-1171
Preview this article:

There is no abstract available.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/NEDTAA2019.1.008.CRAE
2019-06-01
2024-07-25
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/13845845/24/1/08_NEDTAA2019_1_CRAE.html?itemId=/content/journals/10.5117/NEDTAA2019.1.008.CRAE&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. Ackema, Peter & Ad Neeleman(2003). Context-sensitive spell-out. Natural Language and LinguisticTheory 21, 681-735.
  [Google Scholar]
 2. Ackema, Peter & Ad Neeleman(2004). Beyond morphology. Interface conditions on word formation. Oxford University Press.
  [Google Scholar]
 3. Barbiers, Sjef(2005). Word order variation in three-verb clusters and the division of labour between generative linguistics and sociolinguistics. In: LeonieCornips & Karen P.Corrigan (red.), Syntax and variation. Reconciling the biological and the social. Amsterdam: John Benjamins, 233-264.
  [Google Scholar]
 4. Barbiers, Sjef(2008). Werkwoordclusters en de grammatica van de rechterperiferie. Nederlandse Taalkunde13, 160-197.
  [Google Scholar]
 5. Barbiers, Sjef, Hans Bennis, Gunther De Vogelaer, Magda Devos & Margreet Van der Ham(2005). Syntactische atlas van de Nederlandse dialecten, deel I. Amsterdam: Amsterdam University Press.
  [Google Scholar]
 6. Barbiers, Sjef, Hans Bennis & Lotte Dros-Hendriks(2018). Merging verb cluster variation. Linguistic Variation18, 145-197.
  [Google Scholar]
 7. Barbiers, Sjef, Johan van der Auwera, Hans Bennis, Eefje Boef, Gunther De Vogelaer & Margreet van der Ham(2008). Syntactische atlas van de Nederlandse dialecten. Deel II. Amsterdam: Amsterdam University Press.
  [Google Scholar]
 8. Barbiers, Sjef & Marjo Van Koppen(2006). Een plaats voor tijd in het middenveld van het Nederlands. Taal & Tongval19, 24-39.
  [Google Scholar]
 9. Barbiers, Sjef, et al(2006). Dynamische syntactische atlas van de Nederlandse dialecten (dynasand). Amsterdam: Meertensinstituut <www.meertens.knaw.nl/sand/>.
  [Google Scholar]
 10. Beckering Vinckers, J.(1872). Phonetische voorbarigheid, een middel ter verklaring van smijns. Taal en Letterbode3, 165-171.
  [Google Scholar]
 11. Boef, Eefje(2012). Doubling in relative clauses. Aspects of morphosyntactic variation in Dutch. Proefschrift Universiteit Utrecht.
  [Google Scholar]
 12. Broekhuis, Hans(1997). Nogmaals Verb Projection Raising. Tabu 27, 1-27.
  [Google Scholar]
 13. Chambers, J.K. & Peter Trudgill(1998). Dialectology. Cambridge: Cambridge University Press, 2nd edition.
  [Google Scholar]
 14. De Decker, Benny(2014). De chattaal van Vlaamse tieners: een taalgeografische analyse van Vlaamse (sub)standaardiseringsprocessen tegen de achtergrond van de internationale chatcultuur. Proefschrift Universiteit Antwerpen.
  [Google Scholar]
 15. De Decker, Benny, Reinhild Vandekerckhove & Dominiek Sandra(2016). When two basic principles clash: about the validity of written chat language as a research tool for spoken language variation. Flemish chatspeak as a test Case. Journal of Language Contact9, 101-129.
  [Google Scholar]
 16. Devos, Magda(1986). Het persoonlijk voornaamwoord 2e pers. enk. in het Westvlaams: geografie en historiek. In: M.Devos & J.Taeldeman (red.), Vruchten van z’n akker. Gent: Rijksuniversiteit Gent, Seminarie Nederlandse Taalkunde en Vlaamse dialectologie, 167-189.
  [Google Scholar]
 17. Di Sciullo, Maria & Edwin Williams(1987). On the definition of word. Cambridge, Massachusetts: MIT Press.
  [Google Scholar]
 18. Dros-Hendriks, Lotte(2017). Not another book on Verb Raising. ProefschriftUniversiteit Leiden.
  [Google Scholar]
 19. Evers, Arnold.1975. The transformational cycle in Dutch and German. Bloomington, Indiana.
  [Google Scholar]
 20. Ghyselen, Anne-Sophie(2016). Verticale structuur en dynamiek van het gesproken Nederlands in Vlaanderen: een empirische studie in Ieper, Gent en Antwerpen. Proefschrift Universiteit Gent.
  [Google Scholar]
 21. Goossens, Jan(2008). Dialectgeografische grondslagen van een Nederlandse taalgeschiedenis. Brussel: Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie.
  [Google Scholar]
 22. Grondelaers, Stefan & Roeland van Hout(2011). The standard language situation in the low countries: top-down and bottom-up variations on a diaglossic theme. Journal of Germanic Languages23(3), 199-243.
  [Google Scholar]
 23. Haegeman, Liliane & Marjo Van Koppen(2012). Complementizer agreement and the relation between T and C. Linguistic Inquiry43, 441-454.
  [Google Scholar]
 24. Van Haeringen, C.B.(1958). Vervoegde voegwoorden in het oosten. Driemaandelijkse bladen10, 115-124.
  [Google Scholar]
 25. Haeseryn, Walter, Kirsten Romijn, Guido Geerts, Jaap de Rooij & Maarten C. van den Toorn(1997). Algemene Nederlandse spraakkunst. Groningen/Deurne: Martinus Nijhoff uitgevers/Wolters Plantyn.
  [Google Scholar]
 26. Van Hoof, Sarah & Bram Vandekerckhove(2013). Feiten en fictie. Taalvariatie in Vlaamse televisiereeksen vroeger en nu. Nederlandse Taalkunde18, 35-64.
  [Google Scholar]
 27. Kayne, Richard.1996. Microparametric syntax: some introductory remarks. In J.R.Black en VirginiaMotapanyane (red), Microparametric syntax and dialect variation. Amsterdam: John Benjamins, ix-xviii.
  [Google Scholar]
 28. Kayne, Richard S.(1994). The antisymmetry of syntax. Cambridge, Massachusetts: MIT Press.
  [Google Scholar]
 29. Koppen, Marjo van(2005). One probe, two goals: aspects of agreement in Dutch dialects. Proefschrift Universiteit Leiden.
  [Google Scholar]
 30. Koppen, Marjo van(2006). A new view on first conjunct agreement. New evidence from Dutch dialects. In: JoãoCosta & MariaCristina Figueiredo Silva (red.), Studies on agreement. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, 121-140.
  [Google Scholar]
 31. Van Koppen, Marjo (2017. Complementizer agreement. In: MartinEveraert & Henkvan Riemsdijk (red.), The Wiley Blackwell Companion to Syntax – Second Edition. Hoboken, New Jersey: Wiley-Blackwell, 923-962.
  [Google Scholar]
 32. Postma, Gertjan(2011). Het verval van het pronomen du – dialectgeografie en historische syntaxis. Nederlandse Taalkunde18, 288-303.
  [Google Scholar]
 33. Postma, Gertjan(2013). Clause-typing by [2] – The loss of the 2nd person pronoun du ‘you’ in Dutch, Frisian and Limburgian dialects. In: VictoriaCamacho-Taboada, Ángel L.Jiménez-Fernández, JavierMartín-González & MarianoReyes-Tjedor (red.), Information structure and agreement. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, 217-254.
  [Google Scholar]
 34. Schmid, Tanja(2005). Infinitival syntax. Infinitivus Pro Participio as a repair strategy. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.
  [Google Scholar]
 35. De Schutter, Georges(2000). Systeem en ontlening in taal: nog eens het IPP-effect. Taal & Tongval52, 208-228.
  [Google Scholar]
 36. Taeldeman, Johan(2008). Zich stabiliserende grammaticale kenmerken in Vlaamse tussentaal. Taal & Tongval60, 26-50.
  [Google Scholar]
 37. Valadou, Milan(2018). Complementizer agreement in Dutch dialects. A quantitative approach in search for subtypes. Masterproef KU Leuven.
  [Google Scholar]
 38. Vandekerckhove, Reinhild(1991). De subjectsvorm van het persoonlijk voornaamwoord van de tweede persoon enkelvoud in de Westvlaamse dialecten. Licentiaatsverhandeling KU Leuven.
  [Google Scholar]
 39. Vandekerckhove, Pieternelle & Anne-Sophie Ghyselen(2017). De detectie van saillante kenmerken. Een pleidooi voor een multimethodologische benadering. Nederlandse Taalkunde22, 249-279.
  [Google Scholar]
 40. Vanden Wyngaerd, Guido(1994). IPP and the structure of participles. Groninger Arbeiten zur Germanistischen Linguistik37, 265-276.
  [Google Scholar]
 41. Verdenius, Andries Anton(1924). De ontwikkelingsgang der Hollandsche voornaamwoorden je en jij. Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde43, 81-104.
  [Google Scholar]
 42. De Vogelaer, Gunther & Johan Van Der Auwera(2010). When typological rara generate rarissima: analogical extension of verbal agreement in Dutch dialects. In: JanWolgemuth & MichaelCysouw (red.), Rara & rarissima. Documenting the fringes of linguistic diversity. Berlin: Mouton de Gruyter, 47-74.
  [Google Scholar]
 43. Wurmbrand, Susi(2017). Verb clusters, verb raising, and restructuring. In: MartinEveraert & Henkvan Riemsdijk (red.), The Wiley Blackwell Companion to Syntax – Second Edition. Hoboken, New Jersey: Wiley-Blackwell, 4611-4719.
  [Google Scholar]
 44. Zwart, C. Jan-Wouter(1993). Dutch syntax: A minimalist approach. ProefschriftUniversiteit Groningen.
  [Google Scholar]
 45. Zwart, Jan-Wouter(1997). Morphosyntax of verb movement. Dordrecht: Kluwer.
  [Google Scholar]
 46. Zwart, Jan-Wouter(2008). Verb second als speelbal van de grammaticatheorie. Nederlandse Taalkunde13, 198-225.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/NEDTAA2019.1.008.CRAE
Loading
/content/journals/10.5117/NEDTAA2019.1.008.CRAE
Loading

Data & Media loading...

 • Article Type: Research Article
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error