2004
Volume 24, Issue 1
 • ISSN: 1384-5845
 • E-ISSN: 2352-1171
Preview this article:

There is no abstract available.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/NEDTAA2019.1.008.CRAE
2019-06-01
2021-12-04
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/13845845/24/1/08_NEDTAA2019_1_CRAE.html?itemId=/content/journals/10.5117/NEDTAA2019.1.008.CRAE&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. Ackema, Peter & Ad Neeleman(2003). Context-sensitive spell-out. Natural Language and LinguisticTheory 21, 681-735.
  [Google Scholar]
 2. Ackema, Peter & Ad Neeleman(2004). Beyond morphology. Interface conditions on word formation. Oxford University Press.
 3. Barbiers, Sjef(2005). Word order variation in three-verb clusters and the division of labour between generative linguistics and sociolinguistics. In: LeonieCornips & Karen P.Corrigan (red.), Syntax and variation. Reconciling the biological and the social. Amsterdam: John Benjamins, 233-264.
  [Google Scholar]
 4. Barbiers, Sjef(2008). Werkwoordclusters en de grammatica van de rechterperiferie. Nederlandse Taalkunde13, 160-197.
  [Google Scholar]
 5. Barbiers, Sjef, Hans Bennis, Gunther De Vogelaer, Magda Devos & Margreet Van der Ham(2005). Syntactische atlas van de Nederlandse dialecten, deel I. Amsterdam: Amsterdam University Press.
 6. Barbiers, Sjef, Hans Bennis & Lotte Dros-Hendriks(2018). Merging verb cluster variation. Linguistic Variation18, 145-197.
  [Google Scholar]
 7. Barbiers, Sjef, Johan van der Auwera, Hans Bennis, Eefje Boef, Gunther De Vogelaer & Margreet van der Ham(2008). Syntactische atlas van de Nederlandse dialecten. Deel II. Amsterdam: Amsterdam University Press.
 8. Barbiers, Sjef & Marjo Van Koppen(2006). Een plaats voor tijd in het middenveld van het Nederlands. Taal & Tongval19, 24-39.
  [Google Scholar]
 9. Barbiers, Sjef, et al(2006). Dynamische syntactische atlas van de Nederlandse dialecten (dynasand). Amsterdam: Meertensinstituut <www.meertens.knaw.nl/sand/>.
 10. Beckering Vinckers, J.(1872). Phonetische voorbarigheid, een middel ter verklaring van smijns. Taal en Letterbode3, 165-171.
  [Google Scholar]
 11. Boef, Eefje(2012). Doubling in relative clauses. Aspects of morphosyntactic variation in Dutch. Proefschrift Universiteit Utrecht.
  [Google Scholar]
 12. Broekhuis, Hans(1997). Nogmaals Verb Projection Raising. Tabu 27, 1-27.
  [Google Scholar]
 13. Chambers, J.K. & Peter Trudgill(1998). Dialectology. Cambridge: Cambridge University Press, 2nd edition.
 14. De Decker, Benny(2014). De chattaal van Vlaamse tieners: een taalgeografische analyse van Vlaamse (sub)standaardiseringsprocessen tegen de achtergrond van de internationale chatcultuur. Proefschrift Universiteit Antwerpen.
 15. De Decker, Benny, Reinhild Vandekerckhove & Dominiek Sandra(2016). When two basic principles clash: about the validity of written chat language as a research tool for spoken language variation. Flemish chatspeak as a test Case. Journal of Language Contact9, 101-129.
  [Google Scholar]
 16. Devos, Magda(1986). Het persoonlijk voornaamwoord 2e pers. enk. in het Westvlaams: geografie en historiek. In: M.Devos & J.Taeldeman (red.), Vruchten van z’n akker. Gent: Rijksuniversiteit Gent, Seminarie Nederlandse Taalkunde en Vlaamse dialectologie, 167-189.
  [Google Scholar]
 17. Di Sciullo, Maria & Edwin Williams(1987). On the definition of word. Cambridge, Massachusetts: MIT Press.
 18. Dros-Hendriks, Lotte(2017). Not another book on Verb Raising. ProefschriftUniversiteit Leiden.
 19. Evers, Arnold.1975. The transformational cycle in Dutch and German. Bloomington, Indiana.
 20. Ghyselen, Anne-Sophie(2016). Verticale structuur en dynamiek van het gesproken Nederlands in Vlaanderen: een empirische studie in Ieper, Gent en Antwerpen. Proefschrift Universiteit Gent.
 21. Goossens, Jan(2008). Dialectgeografische grondslagen van een Nederlandse taalgeschiedenis. Brussel: Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie.
 22. Grondelaers, Stefan & Roeland van Hout(2011). The standard language situation in the low countries: top-down and bottom-up variations on a diaglossic theme. Journal of Germanic Languages23(3), 199-243.
  [Google Scholar]
 23. Haegeman, Liliane & Marjo Van Koppen(2012). Complementizer agreement and the relation between T and C. Linguistic Inquiry43, 441-454.
  [Google Scholar]
 24. Van Haeringen, C.B.(1958). Vervoegde voegwoorden in het oosten. Driemaandelijkse bladen10, 115-124.
  [Google Scholar]
 25. Haeseryn, Walter, Kirsten Romijn, Guido Geerts, Jaap de Rooij & Maarten C. van den Toorn(1997). Algemene Nederlandse spraakkunst. Groningen/Deurne: Martinus Nijhoff uitgevers/Wolters Plantyn.
 26. Van Hoof, Sarah & Bram Vandekerckhove(2013). Feiten en fictie. Taalvariatie in Vlaamse televisiereeksen vroeger en nu. Nederlandse Taalkunde18, 35-64.
  [Google Scholar]
 27. Kayne, Richard.1996. Microparametric syntax: some introductory remarks. In J.R.Black en VirginiaMotapanyane (red), Microparametric syntax and dialect variation. Amsterdam: John Benjamins, ix-xviii.
  [Google Scholar]
 28. Kayne, Richard S.(1994). The antisymmetry of syntax. Cambridge, Massachusetts: MIT Press.
 29. Koppen, Marjo van(2005). One probe, two goals: aspects of agreement in Dutch dialects. Proefschrift Universiteit Leiden.
 30. Koppen, Marjo van(2006). A new view on first conjunct agreement. New evidence from Dutch dialects. In: JoãoCosta & MariaCristina Figueiredo Silva (red.), Studies on agreement. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, 121-140.
  [Google Scholar]
 31. Van Koppen, Marjo (2017. Complementizer agreement. In: MartinEveraert & Henkvan Riemsdijk (red.), The Wiley Blackwell Companion to Syntax – Second Edition. Hoboken, New Jersey: Wiley-Blackwell, 923-962.
  [Google Scholar]
 32. Postma, Gertjan(2011). Het verval van het pronomen du – dialectgeografie en historische syntaxis. Nederlandse Taalkunde18, 288-303.
  [Google Scholar]
 33. Postma, Gertjan(2013). Clause-typing by [2] – The loss of the 2nd person pronoun du ‘you’ in Dutch, Frisian and Limburgian dialects. In: VictoriaCamacho-Taboada, Ángel L.Jiménez-Fernández, JavierMartín-González & MarianoReyes-Tjedor (red.), Information structure and agreement. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, 217-254.
  [Google Scholar]
 34. Schmid, Tanja(2005). Infinitival syntax. Infinitivus Pro Participio as a repair strategy. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.
 35. De Schutter, Georges(2000). Systeem en ontlening in taal: nog eens het IPP-effect. Taal & Tongval52, 208-228.
  [Google Scholar]
 36. Taeldeman, Johan(2008). Zich stabiliserende grammaticale kenmerken in Vlaamse tussentaal. Taal & Tongval60, 26-50.
  [Google Scholar]
 37. Valadou, Milan(2018). Complementizer agreement in Dutch dialects. A quantitative approach in search for subtypes. Masterproef KU Leuven.
 38. Vandekerckhove, Reinhild(1991). De subjectsvorm van het persoonlijk voornaamwoord van de tweede persoon enkelvoud in de Westvlaamse dialecten. Licentiaatsverhandeling KU Leuven.
 39. Vandekerckhove, Pieternelle & Anne-Sophie Ghyselen(2017). De detectie van saillante kenmerken. Een pleidooi voor een multimethodologische benadering. Nederlandse Taalkunde22, 249-279.
  [Google Scholar]
 40. Vanden Wyngaerd, Guido(1994). IPP and the structure of participles. Groninger Arbeiten zur Germanistischen Linguistik37, 265-276.
  [Google Scholar]
 41. Verdenius, Andries Anton(1924). De ontwikkelingsgang der Hollandsche voornaamwoorden je en jij. Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde43, 81-104.
  [Google Scholar]
 42. De Vogelaer, Gunther & Johan Van Der Auwera(2010). When typological rara generate rarissima: analogical extension of verbal agreement in Dutch dialects. In: JanWolgemuth & MichaelCysouw (red.), Rara & rarissima. Documenting the fringes of linguistic diversity. Berlin: Mouton de Gruyter, 47-74.
  [Google Scholar]
 43. Wurmbrand, Susi(2017). Verb clusters, verb raising, and restructuring. In: MartinEveraert & Henkvan Riemsdijk (red.), The Wiley Blackwell Companion to Syntax – Second Edition. Hoboken, New Jersey: Wiley-Blackwell, 4611-4719.
  [Google Scholar]
 44. Zwart, C. Jan-Wouter(1993). Dutch syntax: A minimalist approach. ProefschriftUniversiteit Groningen.
 45. Zwart, Jan-Wouter(1997). Morphosyntax of verb movement. Dordrecht: Kluwer.
 46. Zwart, Jan-Wouter(2008). Verb second als speelbal van de grammaticatheorie. Nederlandse Taalkunde13, 198-225.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/NEDTAA2019.1.008.CRAE
Loading
/content/journals/10.5117/NEDTAA2019.1.008.CRAE
Loading

Data & Media loading...

 • Article Type: Research Article
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error