2004
Volume 24, Issue 1
 • ISSN: 1384-5845
 • E-ISSN: 2352-1171

Abstract

Klooster maakt behartenswaardige opmerkingen over drie aspecten van mijn betoog, waarop ik hieronder kort zal ingaan.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/NEDTAA2019.1.011.VERH
2019-06-01
2022-12-08
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/13845845/24/1/11_NEDTAA2019_1_VERH.html?itemId=/content/journals/10.5117/NEDTAA2019.1.011.VERH&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. Augustinus, Liesbeth, Vincent Vandeghinste & Frank Van Eynde(2012). Example-based treebank querying. In: Proceedings of the 8th international conference on language resources and evaluation (= LREC-2012). Istanbul, Turkey, 3161-3167.
  [Google Scholar]
 2. Austin, John L.(1962). How to do things with words. Oxford: Oxford University Press.
  [Google Scholar]
 3. Banfield, Ann(1982). Unspeakable sentences. Narration and representation in the language of fiction. Boston: Routledge & Kegan Paul.
  [Google Scholar]
 4. Benveniste, Émile(1958). De la subjectivité dans le langage. Journal de psychologie normale et pathologique55, 257-265. (Herdrukt in Problèmes de linguistique générale. Paris: Éditions Gallimard, 1966, 258-266).
  [Google Scholar]
 5. Boogaart, Ronny(2015). Een sprinter is een stoptrein zonder WC. De sturende kracht van taal. Amsterdam: Amsterdam University Press.
  [Google Scholar]
 6. Boven, Erica van & Gillis Dorleijn(2013). Literair mechaniek. Inleiding tot de analyse van verhalen en gedichten. Derde, herziene druk. Bussum: Coutinho.
  [Google Scholar]
 7. Broekhuis, Hans & Norbert Corver(2018). Syntax of Dutch, Verbs and verb phrases, Vol. 2. Amsterdam: Amsterdam University Press.
  [Google Scholar]
 8. Calis, Piet(1999). De vrienden van weleer. Schrijvers en tijdschriften tussen 1945 en 1948. Amsterdam: Meulenhoff.
  [Google Scholar]
 9. Colleman, Timothy(2009). Verb disposition in argument structure alternations: A corpus study of the dative alternation in Dutch. Language sciences31, 593-611.
  [Google Scholar]
 10. Collins, Chris & Phil Branigan(1997). Quotative inversion. Natural language and linguistic theory15, 1-41.
  [Google Scholar]
 11. Croft, William(2001). Radical Construction Grammar. Syntactic theory in typological perspective. Oxford: Oxford University Press.
  [Google Scholar]
 12. Dąbrowska, Ewa(2010). Naive v. expert intuitions. An empirical study of acceptability judgments. The linguistic review27, 1-23.
  [Google Scholar]
 13. Evans, Nicholas(2007). Insubordination and its uses. In: IrinaNikolaeva (red.), Finiteness: Theoretical and empirical foundations. Oxford: Oxford University Press, 366-431.
  [Google Scholar]
 14. Fagel-de Werd, Suzanne(2015). De stijl van gewoon proza. Proefschrift Universiteit Leiden <hdl.handle.net/1887/31606>.
  [Google Scholar]
 15. Fludernik, Monika(1993). The fictions of language and the languages of fiction. London/‌New York: Routledge.
  [Google Scholar]
 16. Fludernik, Monika(2005). Speech representation. In: DavidHerman, ManfredJahn & Marie-LaureRyan (red.), Routledge encyclopedia of narrative theory. London/New York: Routledge, 558-563.
  [Google Scholar]
 17. Foolen, Ad, Ingrid van Alphen, Eric Hoekstra, Henk Lammers, Harrie Mazeland & Esther Pascual(2006). Het quotatieve van. Vorm, functie en sociolinguïstische variatie. Toegepaste taalwetenschap in artikelen76, 137-149.
  [Google Scholar]
 18. Geeraerts, Dirk(2010). Theories of lexical semantics. Oxford: Oxford University Press.
  [Google Scholar]
 19. Haaften, Ton van(1991). De interpretatie van verzwegen subjecten. Proefschrift Vrije Universiteit Amsterdam.
  [Google Scholar]
 20. Haeseryn, Walter, Kirsten Romijn, Guido Geerts, Jaap de Rooij & Maarten C. van den Toorn(1997). Algemene Nederlandse Spraakkunst. Tweede, geheel herziene uitgave. Groningen, etc.: Martinus Nijhoff uitgevers & Wolters Plantyn <ans.ruhosting.nl/e-ans/>.
  [Google Scholar]
 21. Haiman, John & Sandra A. Thompson (red.) (1988). Clause combining in grammar and discourse. Amsterdam/‌Philadelphia: John Benjamins.
  [Google Scholar]
 22. Hilpert, Martin(2014). Construction Grammar and its application to English. Edinburgh: Edinburgh University Press.
  [Google Scholar]
 23. Jackendoff, Ray(1972). Semantic interpretation in Generative Grammar. Cambridge, MA: The MIT Press.
  [Google Scholar]
 24. Leech, Geoffrey & Mick Short(2007). Style in fiction. A linguistic introduction to English fictional prose. Second edition. Harlow, etc.: Pearson Longman.
  [Google Scholar]
 25. Leeuwen, Maarten van(2015). Stijl en politiek. Een taalkundig-stilistische benadering van Nederlandse parlementaire toespraken. Proefschrift Universiteit Leiden. Utrecht: LOT <hdl.handle.net/1887/32770>.
  [Google Scholar]
 26. Lodewick, H.J.M.F.(1975). Literaire kunst. Den Bosch: Malmberg.
  [Google Scholar]
 27. Luif, Jan(1990). Zijn zinnen in de directe rede bijzinnen? In: J.B.den Besten, A.M.Duinhoven & J.P.A.Stroop (red.), Vragende wijs: Vragen over tekst, taal en taalgeschiedenis. Bundel aangeboden aan Leopold Peeters bij zijn afscheid als Hoogleraar Historische Taalkunde van het Nederlands aan de Universiteit van Amsterdam. Amsterdam: Rodopi, 114-121.
  [Google Scholar]
 28. McCawley, James D.(1982). Parentheticals and discontinuous constituent structure. Linguistic inquiry13, 91-106.
  [Google Scholar]
 29. Nikiforidou, Kiki(2010). Viewpoint and Construction Grammar. The case of past + now. Language and Literature19, 265-284.
  [Google Scholar]
 30. Nuyts, Jan(2001). Epistemic modality, language, and conceptualization. A cognitive-pragmatic perspective. Amsterdam/‌Philadelphia: John Benjamins.
  [Google Scholar]
 31. Onrust, Margreet, Arie Verhagen & Rob Doeve(1993). Formuleren. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.
  [Google Scholar]
 32. Park, Chongwon & Bridget Park(2017). Cognitive Grammar and English nominalization: Event/result nominals and gerundives.Cognitive linguistics28, 711-756.
  [Google Scholar]
 33. Reinhart, Tanya(1975). Whose main clause? (Point of view in sentences with parentheticals). In: SusumoKuno (red.), Harvard studies of syntax and semantics: Vol. 1. Cambridge, MA: Dept. of Linguistics, Harvard University, 127-171.
  [Google Scholar]
 34. Rijpma, E. & F.G. Schuringa(1972). Nederlandse spraakkunst. Bewerkt door J. van Bakel. 24e druk. Groningen: Wolters-Noordhoff <https://www.dbnl.org/tekst/rijp001nede01_01/>.
  [Google Scholar]
 35. Schelfhout, Carla(2000). Corpus-based analysis of parenthetical reporting clauses. In: FrankVan Eynde, InekeSchuurman & NessSchelkens (red.), Computational linguistics in the Netherlands 1998. Amsterdam: Rodopi, 147-159.
  [Google Scholar]
 36. Stukker, Ninke & Arie Verhagen(2019). Stijl, taal en tekst. Stilistiek op taalkundige basis. Leiden: Leiden University Press.
  [Google Scholar]
 37. Vandelanotte, Lieven(2004). Deixis and grounding in speech and thought representation. Journal of pragmatics36, 489-520.
  [Google Scholar]
 38. Vandelanotte, Lieven(2009). Speech and thought representation in English: A cognitive-functional approach. Berlin/‌New York: Mouton De Gruyter.
  [Google Scholar]
 39. Vandelanotte, Lieven & Kristin Davidse(2009). The emergence and structure of be like and related quotatives. Cognitive linguistics20, 777-807.
  [Google Scholar]
 40. Verhagen, Arie(2003). The Dutch Way. In: ArieVerhagen & Jeroenvan de Weijer (red.), Usage-based approaches to Dutch. Utrecht: LOT, 27-57.
  [Google Scholar]
 41. Verhagen, Arie (2005a). Constructions of intersubjectivity. Discourse, syntax, and cognition. Oxford: Oxford University Press.
  [Google Scholar]
 42. Verhagen, Arie (2005b). Constructiegrammatica en ‘usage based’ taalkunde. Nederlandse taalkunde10, 197-223.
  [Google Scholar]
 43. Verhagen, Arie(2009). The conception of constructions as complex signs. Emergence of structure and reduction to usage. Constructions and frames1, 119-152.
  [Google Scholar]
 44. Verhagen, Arie(2010). Taalkundig denken. Denken als een taalkundige. Levende talen magazine97, 20-24.
  [Google Scholar]
 45. Vliegen, Maurice(2014). ‘Allemaal subjectief’, sneerde ze. Citaatuitleidende werkwoorden in landelijke Nederlandse dagbladen in 1950/1 en 2002. Tijdschrift voor taalbeheersing36, 197-224.
  [Google Scholar]
 46. Vries, Mark de(2006). Reported direct speech in Dutch. In: Jeroenvan de Weijer & BettelouLos (red.), Linguistics in the Netherlands 2006. Amsterdam/‌Philadelphia: John Benjamins, 212-223.
  [Google Scholar]
 47. Vries, Mark de(2008). Asymmetric Merge and Parataxis. Canadian journal of linguistics – Revue canadienne de linguistique53, 355-386.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/NEDTAA2019.1.011.VERH
Loading
 • Article Type: Research Article
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error