Standaardnederlands, de sleutel tot integratie in Vlaanderen? | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 25, Issue 1
 • ISSN: 1384-5845
 • E-ISSN: 2352-1171

Abstract

Abstract

Flanders strongly encourages newcomers to take language courses to learn the official language, on the assumption that certified competence in Dutch will enhance integration. However, in Dutch L2-education the focus lies on Dutch, and this contrasts to everyday spoken encounters in Flanders, where Standard Dutch is rarely used. Despite the perceived importance of learning the official language of the host society, the attested contrast between policy and language reality has up to now not been given much attention. In this publication we go into the results of a linguistic-ethnographic study conducted with language learners living in East-Flanders. We show that non-standard Dutch used by L1-speakers of Dutch sometimes causes comprehension difficulties in their interactions with the language learners. Based on interactional and interview data, we reflect on the question if L2-education should pay more attention to non-standard Dutch in class.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/NEDTAA2020.1.006.LYBA
2020-04-01
2023-09-23
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/13845845/25/1/06_NEDTAA2020.1_LYBA.html?itemId=/content/journals/10.5117/NEDTAA2020.1.006.LYBA&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. Adviescommissie Taalvariatie(2019). Visie op taalvariatie en taalvariatiebeleid. taalunieversum.org/sites/tuv/files/downloads/Visietekst taalvariatie - februari 2019.pdf>
  [Google Scholar]
 2. Allan, K.(2016). Going beyond language: Soft skill-ing cultural difference and immigrant integration in Toronto, Canada. Multilingua35(6), 617-647.
  [Google Scholar]
 3. Baßler, H. & H.Spiekermann(2001). Regionale Varietäten des Deutschen im Unterricht 'Deutsch als Fremdsprache'. Deutsch als Fremdsprache38(4), 205-213.
  [Google Scholar]
 4. Baßler, H. & H.Spiekermann(2002). Regionale Varietäten des Deutschen im Unterricht 'Deutsch als Fremdsprache'. Deutsch als Fremdsprache39(1), 31-35
  [Google Scholar]
 5. Begine, S.(2017). De resultaten van onze enquête bij 294nt2-leerkrachten.https://www.goestingintaal.com/blog/de-resultaten-van-onze-enquete-bij-294-nt2-leerkrachten>
  [Google Scholar]
 6. Blommaert, J.(2005). Discourse. A critical introduction. Cambridge: Cambridge University Press.
  [Google Scholar]
 7. Blommaert, J., & D.Jie(2010). Ethnographic fieldwork: A beginner’s guide. Bristol/Buffalo: Multilingual Matters.
  [Google Scholar]
 8. Bolten, A.(2004). 'Zedde zot!'. Vlaamse inburgeringscursisten struikelen over tussentaal. Onze Taal75, 237-238.
  [Google Scholar]
 9. Bourgeois, G.(2009). Beleidsnota inburgering en integratie 2009-2014.www.geertbourgeois.be/beleid/inburgering>
  [Google Scholar]
 10. Bradlow, A. & T.Bent(2008). Perceptual adaptation to non-native speech. Cognition106, 707-729.
  [Google Scholar]
 11. Crevits, H.(2014). Beleidsnota 2014-2019. Onderwijs.https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/beleidsnota-2014-2019-onderwijs>
  [Google Scholar]
 12. Davies, W.(2006). Normbewusstsein, Normkenntnis und Normtoleranz von Deutschlehrkräften. In: E.Neuland (red.), Variation im heutigen Deutsch. Perspektiven für den Sprachunterricht. Frankfurt/Main, 483-491.
  [Google Scholar]
 13. De Caluwe, J.(2017). Van AN naar BN? NN, SN... Het Nederlands als pluricentrische taal. In: GertDe Sutter (red.), De vele gezichten van het Nederlands in Vlaanderen: Een inleiding tot de variatietaalkunde. Gent: Acco, 121-141.
  [Google Scholar]
 14. Delarue, S.(2016). Bridging the policy-practice gap: How Flemish teachers' standard language perceptions navigate between monovarietal policy and multivarietal practice. Universiteit Gent: Ongepubliceerd proefschrift Universiteit Gent.
  [Google Scholar]
 15. Delarue, S. & I.Van Lancker(2016). De kloof overbruggen tussen een strikt onderwijstaalbeleid en een taaldiverse klaspraktijk. Strategieën van Vlaamse leraren en leerlingen. Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde132, 85-105.
  [Google Scholar]
 16. Del Percio, A. & S.Van Hoof(2017). Enterprising Migrants: Language and the Shifting Politics of Activation. In: M.-C.Flubacher & A.Del Percio (red.), Language, Education and Neoliberalism: Critical Studies in Sociolinguistics. Bristol: Multilingual Matters, 140-162.
  [Google Scholar]
 17. De Standaard (08/10/2009). vdab geeft cursussen West-Vlams voe behunners.www.standaard.be/cnt/is2g7ugc>
 18. De Standaard (18/10/2010). Migrant leert Nederlands niet in de klas.www.standaard.be/cnt/t230u6c8>
 19. De Standaard (24/10/2017a). Zet leerkrachten met etnisch accent voor de klas.https://www.standaard.be/cnt/dmf20171023_03149452>
 20. De Standaard (24/10/2017b). Dialectles bevordert integratie.www.standaard.be/cnt/dmf20171023_03148689>
 21. De Standaard (24/08/2018). Ook de visboer spreekt Algemeen Nederlands.www.standaard.be/cnt/dmf20180423_03479427>
 22. De Sutter, G., S.Grondelaers & S.Delarue(2017). Het verkrampte standaardtaalideaal. MO*, 13/11/2017.https://www.mo.be/opinie/het-verkrampte-standaardtaalideaal>
  [Google Scholar]
 23. De Niel, H., M.Devlieger, D.Lambrechts, E.Mertens, M.Meulewaeter, C.Steverlynck & M.Van Nooten(2016). OP(-)MAAT. Een onderzoek naar de behoeftedekkendheid en de behoeftegerichtheid van hetnt2-aanbod in Vlaanderen.https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/op-maat>
  [Google Scholar]
 24. Devos, M.(2006). Genese en structuur van het Vlaamse dialectlandschap. In: J.De Caluwe & M.Devos (red.), Structuren in talige variatie in Vlaanderen. Gent: Academia Press, 35-62.
  [Google Scholar]
 25. Deygers, B., K.Van den Branden & K.Van Gorp(2017). University entrance language tests: A matter of justice. Language Testing.
  [Google Scholar]
 26. Diepeveen, J. & M.Hüning(2013). Tussentaal als onderwerp van (vreemdetalen)onderwijs. Een buitenlands perspectief. Ons Erfdeel2013, 82-89.
  [Google Scholar]
 27. Durrell, M.(2006). Deutsche Standardsprache und Registervielfalt im Daf-Unterricht. In: E.Neuland (red.), Variation im heutigen Deutsch. Perspektiven für den Sprachunterricht. Frankfurt/Main, 111-122.
  [Google Scholar]
 28. Flubacher, M.(2013). Language(s) as the key to integration? The ideological role of diglossia in the German-speaking region of Switzerland. In: E.Barát, P.Studer & J.Nekvapil (red.), Ideological Conceptualizations of Language: Discourses of Linguistic Diversity. Frankfurt am Main: Peter Lang, 171-192.
  [Google Scholar]
 29. Flubacher, M. & C.Yeung(2016). Discourses of integration: Language, skills, and the politics of difference. Multilingua, 35, 599-616.
  [Google Scholar]
 30. Ghyselen, Anne-Sophie(2011). Structuur en dynamiek van diaglossische taalrepertoria: een pleidooi voor meer empirisch onderzoek. Studies van de BKL6.
  [Google Scholar]
 31. Ghyselen, A.(2016). Verticale structuur en dynamiek van het gesproken Nederlands in Vlaanderen. Een empirische studie in Ieper, Gent en Antwerpen. Ongepubliceerd proefschrift Universiteit Gent.
  [Google Scholar]
 32. Grondelaers, S. & C.Lybaert(2017). Bepaalt wat we denken en voelen over taal ook wat we doen in taal? Percepties, attitudes, evaluaties en hun omkaderende ideologieën in het Belgisch-Nederlands. In G.De Sutter (red.), De vele gezichten van het Nederlands in Vlaanderen. Een inleiding tot de variatietaalkunde. Gent: Acco, 163-181.
  [Google Scholar]
 33. Grondelaers, S., D.Speelman, C.Lybaert & P.van Gent (aanvaard). Getting a (big) data-based grip on ideological change. Evidence from Belgian Dutch. Journal of Linguistic Geography.
  [Google Scholar]
 34. Gumperz, J.(1982). Discourse strategies. Cambridge: Cambridge University Press.
  [Google Scholar]
 35. Günthner, S.(2002). Konnektoren im gesprochenen Deutsch. Normverstoß oder funktionale Differenzierung?Deutsch als Fremdsprache9, 67-74.
  [Google Scholar]
 36. Het Nieuwsblad (13/03/2018). ‘Gaje gie vandenoen komme kuusjhn?’ Heb je dat ook niet begrepen? Dan moet je misschien ook de les West-Vlaams voor beginners volgen.https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20180312_03405005>
 37. Hiligsmann, P.(2010). Moet Algemeen Nederlands nog steeds als norm fungeren voor hetnvt-onderwijs in Franstalig België? In: E.Hendrickx, K.Hendrickx, W.Martin, H.Smessaert, W.Van Belle & J.Van der Horst (red.), Liever meer of juist minder? Over normen en variatie in taal. Gent: Academia Press, 215-229.
  [Google Scholar]
 38. Homans, L.(2014). Beleidsnota 2014-2019. Integratie en inburgering. >www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/beleidsnota-2014-2019-integratie-en-inburgering>
  [Google Scholar]
 39. Homans, L.(2016). Uitbouw van een slagkrachtignt2-beleid. Conceptnota. Brussel: Vlaams Ministerie van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding.https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/uitbouw-van-een-slagkrachtig-nt2-beleid-conceptnota>
  [Google Scholar]
 40. Jaspers, Jürgen(2001). Het Vlaamse stigma. Over tussentaal en normativiteit. Taal en Tongval53(2), 129-153.
  [Google Scholar]
 41. Jaspers, J. (red.) (2009). De klank van de stad: stedelijke meertaligheid en interculturele communicatie. Leuven: Acco.
  [Google Scholar]
 42. Jaspers, J.(2012). Het Algemeen Nederlands: uw sociale zekerheid? Taalgebruik en taalopvattingen in processen van in- en uitsluiting. In: K.Absillis, J.Jaspers & S.Van Hoof (red.), De manke usurpator. Over Verkavelingsvlaams. Gent: Academia Press, 371-400.
  [Google Scholar]
 43. Kaplan-Weinger, J. & C.Ullman(2015). Methods for the ethnography of communication. Language in use in schools and communities. New York/Oxon: Routledge.
  [Google Scholar]
 44. Kloots, H. & S.Gillis(2012). Bang voor Babel. De verstaanbaarheid van tussentaal. In: K.Absillis, J.Jaspers & S.Van Hoof (red.), De manke usurpator. Over Verkavelingsvlaams. Gent: Academia Press, 225-247.
  [Google Scholar]
 45. Lybaert, C.(2014). Het gesproken Nederlands in Vlaanderen. Percepties en attitudes van een spraakmakende generatie. Ongepubliceerd proefschrift Universiteit Gent.
  [Google Scholar]
 46. Lybaert, C.(2017). A direct discourse-based approach to the study of language attitudes: The case of tussentaal in Flanders. Language Sciences59, 93-116.
  [Google Scholar]
 47. Lybaert, C., & S.Delarue(2017). ’k Spreek ekik ver altijd zo’: Over de opmars van taalvariatie in Vlaanderen. In: G.De Sutter (red.), De vele gezichten van het Nederlands in Vlaanderen. Een inleiding tot de variatietaalkunde. Gent: Acco, 142-162.
  [Google Scholar]
 48. Lybaert, C., E.van Hest & S.Van Cleemputte(2019). Over de tweestrijd tussen taalnorm en taalrealiteit: hoent2-leerkrachten uit een Gentse school worstelen met substandaardtalige niet-standaardtalige variatie in hetnt2-onderwijs. Internationale Neerlandistiek57(3), 205-224.
  [Google Scholar]
 49. Norris, D., J.M.McQueen & A.Cutler(2003). Perceptual learning in speech. Cognitive psychology47, 204-238.
  [Google Scholar]
 50. Pujolar, J.(2010). Immigration and language education in Catalonia: Between national and social agendas. Linguistics and Education21, 229-243.
  [Google Scholar]
 51. Pulinx, R. & P.De Cuyper(2014). Vormen van Nederlands leren door volwassenen in Vlaanderen. Een explorerend onderzoek naar aanbod en samenwerking. RAPPORT. Antwerpen: Steunpunt Inburgering en Integratie.
  [Google Scholar]
 52. Rajadurai, J.(2007). Intelligibility studies: a consideration of empirical and ideological issues. World Englishes26(4), 87-98.
  [Google Scholar]
 53. Rampton, B.(2006). Language in Late-Modernity: interaction in an urban school. Cambridge: Cambridge University Press.
  [Google Scholar]
 54. Saito, K., M.Train, Y.Suzukida, H.Sun, V.Magne & M.Ilkan (aanvaard). How Do L2 Listeners Perceive The Comprehensibility Of Foreign-Accented Speech? Roles Of L1 Profiles, L2 Proficiency, Age, Experience, Familiarity And Metacognition. Studies in Second Language Acquisition.
  [Google Scholar]
 55. Smet, P.(2011). Conceptnota 'Samen taalgrenzen verleggen'.www.ond.vlaanderen.be/nieuws/2011/doc/talennota_2011.pdf>
  [Google Scholar]
 56. Taeldeman, Johan(2005). Taal in stad en land. Oost-Vlaams. Tielt: Lannoo.
  [Google Scholar]
 57. Timmermans, B.(2010). Klink klaar. Uitspraak- en intonatiegids voor het Nederlands. Leuven: Davidsfonds.
  [Google Scholar]
 58. Vandenbroucke, F.(2007). De lat hoog voor talen in iedere school. Goed voor de sterken, sterk voor de zwakken.www.coc.be/files/publications/.88/talenbeleidsnota_.pdf>
  [Google Scholar]
 59. Van de Poel, K. & Z.Teuwen(2000). Onkruid in mijn tuin: intensieve cursus Antwerps - intensieve cursus Nederlands? In: S.Gillis, J.Nuyts & J.Taeldeman (red.), Met taal om de tuin geleid: een bundel opstellen voor Georges De Schutter ter gelegenheid van zijn pre-emiritaat. Antwerpen: Universitaire Instelling Antwerpen, 351-363.
  [Google Scholar]
 60. van Hest, E.(2018). (Standaard)Nederlands: de sleutel tot integratie in Vlaanderen? Een sociolinguïstisch-etnografische studie naar de implementatie van het nt2-beleid bij volwassen nieuwkomers en de effecten ervan op hun interacties met moedertaalsprekers. Ongepubliceerde masterproef Universiteit Gent.
  [Google Scholar]
 61. Van Hoof, S. & J.Jaspers(2012). Hyperstandaardisering. Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde128, 97-125.
  [Google Scholar]
 62. Van Hoof, S.(2016). Knowing the ins and outs of linguistic standardization: enregisterment of standard Dutch and dialect in late 1970s Flemish TV fiction. In: G.Rutten & K.Horner (red.), Metalinguistic Perspectives on Germanic Languages: European Case Studies from Past to Present. Oxford: Peter Lang, 131-156.
  [Google Scholar]
 63. Van Lancker, I.(2017). Een linguïstisch-etnografische analyse van het hedendaags gesproken Nederlands in een Oost-Vlaamse secundaire school. Ongepubliceerd proefschrift Universiteit Gent.
  [Google Scholar]
 64. VMIM(2018)=Noppe, J., M.Vanweddingen, G.Doyen, K.Stuyck, Y.Feys & P.Buysschaert(2018). Vlaamse migratie- en integratiemonitor 2018. Brussel: Agentschap Binnenlands Bestuur. https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/vlaamse-migratie-en-integratiemonitor-2018>
 65. Willemyns, R.(1982). Taalvarianten en Normbewustzijn. Colloquium Neerlandicum 8. Verslag van het achtste colloquium van docenten in de neerlandistiek aan buitenlandse universiteiten, 79-96.
  [Google Scholar]
 66. Witteman, M.J., A.Weber & J.M.McQueen(2013). Foreign accent strength and listener familiarity with an accent codetermine speed of perceptual adaptation. Attention, Perception & Psychophysics75, 537-556.
  [Google Scholar]
 67. Zinzen, W.(2017). ‘Leer je talen, vreemdeling!’. MO*, 3/11/2017, geraadpleegd op 27/08/2018 via https://www.mo.be/column/vreemdeling-talen-leren.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/NEDTAA2020.1.006.LYBA
Loading
/content/journals/10.5117/NEDTAA2020.1.006.LYBA
Loading

Data & Media loading...

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error