Een onderwerp wat onderzoek behoeft | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 25, Issue 2-3
 • ISSN: 1384-5845
 • E-ISSN: 2352-1171

Abstract

Abstract

Schutter & Kloots 2000

De Schutter & Kloots (2000) present an explorative analysis of the use of relative pronouns and relative adverbs in seventeenth-century literary Dutch, when -forms are gradually replacing -forms. They argue that the incoming -forms were informal compared to the older -forms. In the present paper, however, it is argued that recent historical-sociolinguistic research suggests that the new -forms represented a change from above, and thus did not index informality. More research into changes in relativization is needed, and some suggestions for future research are given at the end of the paper.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/NEDTAA2020.2-3.019.RUTT
2020-10-01
2024-02-28
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/13845845/25/2-3/19_NEDTAA2020.2-3_RUTT.html?itemId=/content/journals/10.5117/NEDTAA2020.2-3.019.RUTT&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. Bergs, A.(2012). The Uniformitarian Principle and the risk of anachronism in language and social history. In: Hernández-CampoyJ.M. & Conde-SilvestreJ.C. (red.), The Handbook of Historical Sociolinguistics. Chicester: Wiley-Blackwell, 80-98.
  [Google Scholar]
 2. Honselaar, W.(1994). Gesplitste en niet-gesplitste voornaamwoordelijke bijwoorden. Forum der Letteren35, 35-52.
  [Google Scholar]
 3. Horst, J. van der(1988). Over relatief dat en wat. De nieuwe taalgids81, 194-205.
  [Google Scholar]
 4. Horst, J. van der(1992). Splitsen of niet splitsen van voornaamwoordelijke bijwoorden. Forum der Letteren33, 127-147.
  [Google Scholar]
 5. Horst, J. van der(1993). Voornaamwoordelijke bijwoorden in 16de-eeuws Nederlands. Spektator22, 290-308.
  [Google Scholar]
 6. Horst, J. van der & StormR.(1991). Over de geschiedenis van het betrekkelijk voornaamwoordelijk bijwoord. Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde107, 105-119.
  [Google Scholar]
 7. Horst, J. van der(2008). Geschiedenis van de Nederlandse syntaxis. 2 delen. Leuven: Universitaire Pers Leuven.
  [Google Scholar]
 8. Kabatek, J., ObristP. & VincisV.(2010). Clause linkage techniques as a symptom of discourse traditions: Methodological issues and evidence from Romance languages. In: DorgelohH. & WannerA. (red.), Syntactic Variation and Genre. Berlijn / New York: De Gruyter, 247-275.
  [Google Scholar]
 9. Krogull, A.(2018). Policy versus Practice. Language variation and change in eighteenth- and nineteenth-century Dutch. Dissertatie Universiteit Leiden / Utrecht: LOT.
  [Google Scholar]
 10. Letters as Loot Corpus. Universiteit Leiden. Samengesteld door Marijke van der Wal (leider onderzoeksprogramma), Gijsbert Rutten, Judith Nobels en Tanja Simons, met medewerking van vrijwilligers van het Leidse Wikiscripta Neerlandica transcriptieproject, en gelemmatiseerd, voorzien van tags en zoekfaciliteiten door het Instituut voor Nederlandse Lexicologie (INL). 2e release 2015. <brievenalsbuit.inl.nl/zeebrieven/page/search>
  [Google Scholar]
 11. Rutten, G.(2010). Vroegmoderne relativa: naar een diachrone constructiegrammatica. Nederlandse Taalkunde15, 1-32.
  [Google Scholar]
 12. Rutten, G. & van der WalM.(2014). Letters as Loot. A sociolinguistic approach to seventeenth- and eighteenth-century Dutch. Amsterdam / Philadelphia: Benjamins.
  [Google Scholar]
 13. SAND I = Barbiers, S., BennisH., De VogelaerG., DevosM. & van der HamM.(2005). Syntactische Atlas van de Nederlandse Dialecten. Deel I. Amsterdam: Amsterdam University Press.
  [Google Scholar]
 14. Schoonenboom, J.(1997). De geschiedenis van dat, wat en hetgeen in bijbelvertalingen. Nederlandse Taalkunde2, 343-369.
  [Google Scholar]
 15. Schoonenboom, J.(2000). Analyse, norm en gebruik als factoren van taalverandering. Een studie naar veranderingen in het Nederlands onzijdig relativum. Z.p.
  [Google Scholar]
 16. Schutter, G. de & KlootsH.(2000). Relatieve woorden in het literaire Nederlands van de 17e eeuw. Nederlandse Taalkunde5, 325-342.
  [Google Scholar]
 17. Wal, M. van der(2003). Relativiteit in de grammaticale traditie. Tussen norm en descriptie? In: RuijsendaalE., RuttenG. & VonkF. (red.), Bon jours Neef, ghoeden dagh Cozyn! Opstellen voor Geert Dibbets. Münster: Nodus, 361-375.
  [Google Scholar]
 18. Wal, M. van der(2002). Relativisation in the History of Dutch: Major Shift or Lexical Change? In: PoussaP. (red.), Dialect Contact and History on the North Sea Littoral. München: Lincom, 27-36.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/NEDTAA2020.2-3.019.RUTT
Loading
 • Article Type: Research Article
Keyword(s): Dutch; historical sociolinguistics; language change; relative clause
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error