Dirk Geeraerts met emeritaat | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 27, Issue 2
 • ISSN: 1384-5845
 • E-ISSN: 2352-1171

Abstract

Abstract

This paper introduces three articles which each highlight a specific aspect of Dirk Geeraerts’ research in the field of Dutch linguistics. At the same time, some general observations are made regarding Geeraerts’ theoretical, methodological, and organizational contribution to linguistics.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/NEDTAA2021.2.002.FOOL
2022-10-01
2024-04-13
Loading full text...

Full text loading...

References

 1. Bakema, Peter, PatriciaDefour & DirkGeeraerts (1993). De semantische structuur van het diminutief. Forum der Letteren34, 121-137.
  [Google Scholar]
 2. De Sutter, Gert, DirkSpeelman & DirkGeeraerts (2005). Regionale en stilistische effecten op de woordvolgorde in werkwoordelijke eindgroepen. Nederlandse Taalkunde10(2), 97-128.
  [Google Scholar]
 3. Foolen, Ad (2021). Cognitive sociolinguistics from the perspective of recontextualization. In: Kristiansen et al. (red.), 490-499.
  [Google Scholar]
 4. Geeraerts, Dirk (1980a). Een semiotische klassifikatie van semantische theorieën. Forum der Letteren21, 28-43.
  [Google Scholar]
 5. Geeraerts, Dirk (1980b). Bespreking van H. Parret, Filosofie en taalwetenschap (Assen 1979). Forum der Letteren21, 65-70.
  [Google Scholar]
 6. Geeraerts, Dirk (1982). Prototypes en stereotypes. Forum der Letteren23, 248-248.
  [Google Scholar]
 7. Geeraerts, Dirk (1985a). Semantische polygenese: een bijzondere vorm van historische betekenisvariatie. Forum der Letteren26, 120-130.
  [Google Scholar]
 8. Geeraerts, Dirk (1985b). Preponderantieverschillen bij bijna-synoniemen. De Nieuwe Taalgids78, 18-27.
  [Google Scholar]
 9. Geeraerts, Dirk (1985c). Paradigm and paradox. Explorations into a paradigmatic theory of meaning and its epistemological background. Leuven: Universitaire Pers.
  [Google Scholar]
 10. Geeraerts, Dirk (1986). Woordbetekenis. Een overzicht van de lexicale semantiek. Leuven / Amersfoort: Acco.
  [Google Scholar]
 11. Geeraerts, Dirk (1989). Wat er in een woord zit. Facetten van de lexicale semantiek. Leuven: Peeters.
  [Google Scholar]
 12. Geeraerts, Dirk (1992). The return of hermeneutics to linguistic semantics. In: MartinPütz (red.), Thirty years of linguistic evolution. Amsterdam: Benjamins, 257-282.
  [Google Scholar]
 13. Geeraerts, Dirk (1993). Bespreking van L. Verstraten, Vaste verbindingen (Utrecht 1992). Forum der Letteren34, 232-234.
  [Google Scholar]
 14. Geeraerts, Dirk (1998). Tja, waarop?Nederlandse Taalkunde3(4), 341-346.
  [Google Scholar]
 15. Geeraerts, Dirk (1999a). Beer and semantics. In: L.De Stadler & C.Eyrich (red.), Issues in Cognitive Linguistics. 1993 proceedings of the International Cognitive Linguistics Conference. Berlin: Mouton de Gruyter, 35-55.
  [Google Scholar]
 16. Geeraerts, Dirk (1999b). Vleeshouwers, beenhouwers en slagers. Het WNT als bron voor onomasiologisch onderzoek. Nederlandse Taalkunde4(1), 34-46.
  [Google Scholar]
 17. Geeraerts, Dirk (2001). Een zondagspak? Het Nederlands in Vlaanderen: gedrag, beleid, attitudes. Ons Erfdeel44, 337-344.
  [Google Scholar]
 18. Geeraerts, Dirk (2010a). Theories of lexical semantics. Oxford: Oxford University Press.
  [Google Scholar]
 19. Geeraerts, Dirk (2010b). Recontextualizing Grammar: Underlying trends in thirty years of Cognitive Linguistics. In: ElżbietaTabakowska, MichałChoiński & ŁukaszWiraszka (red.), Cognitive Linguistics in action. From theory to application and back. Berlin: De Gruyter Mouton, 71-102.
  [Google Scholar]
 20. Geeraerts, Dirk (2015). Dismiss polysemy? Ho maar!Nederlandse Taalkunde20(2), 218-223.
  [Google Scholar]
 21. Geeraerts, Dirk (2016). Grammar in the context of intersubjective usage: The linguistic work of Arie Verhagen. Nederlandse Taalkunde21(3), 395-407.
  [Google Scholar]
 22. Geeraerts, Dirk (2020). Internationaler, collectiever, genderdiverser. Nederlandse Taalkunde25(2-3), 411-412.
  [Google Scholar]
 23. Geeraerts, Dirk & GuyJanssens (1982). Wegwijs in woordenboeken. Van Gorcum: Assen.
  [Google Scholar]
 24. Geeraerts, Dirk & AlfonsMoerdijk (1983). Toetsing van een modeltheoretisch geïnspireerde morfologie. Spektator13, 88-104.
  [Google Scholar]
 25. Geeraerts, Dirk, StefanGrondelaers & DirkSpeelman (1999). Convergentie en divergentie in de Nederlandse woordenschat. Amsterdam: Meertens Instituut.
  [Google Scholar]
 26. Grondelaers, Stefan, HildeVan Aken, DirkSpeelman & DirkGeeraerts (2001). Inhoudswoorden en preposities als standaardiseringsindicatoren: De diachrone en synchrone status van het Belgische Nederlands. Nederlandse Taalkunde6(3), 179-202.
  [Google Scholar]
 27. Geeraerts, Dirk & HubertCuyckens (2007). The Oxford handbook of cognitive linguistics. Oxford: Oxford University Press.
  [Google Scholar]
 28. Kirsner, Robert S. (2014). Qualitative-quantitative analyses of Dutch and Afrikaans grammar and lexicon. Amsterdam: Benjamins.
  [Google Scholar]
 29. Kristiansen, Gitte, KarlienFranco, StefanoDe Pascale, LauraRosseel & WeiweiZhang (red.) (2021). Cognitive Sociolinguistics revisited [Applications of Cognitive Linguistics, 48]. Berlin: De Gruyter Mouton.
  [Google Scholar]
 30. Moerdijk, Alfons & DirkGeeraerts (1983). Lexicale semantiek en morfologische betekenisbeschrijving. De Nieuwe Taalgids76, 517-531.
  [Google Scholar]
 31. Montes, Mariana, KarlienFranco & KrisHeylen (2021). Indestructible insights. A case study in distributional prototype semantics. In: Kristiansen et al. (red.), 251-263.
  [Google Scholar]
 32. Rosch, Eleanor (1973). Natural categories. Cognitive Psychology4(3), 328-350.
  [Google Scholar]
 33. Verhagen, Arie (2021). Metonymies in sociocognitive linguistics – a plea for ‘normal science’. In: Kristiansen et al. (red.), 435-445.
  [Google Scholar]
 34. Viskil, Erik (1998). Wat unbidan we nu? Naar een raad voor de neerlandistiek. Den Haag: SdU.
  [Google Scholar]
 35. Zenner, Eline, DirkGeeraerts & DirkSpeelman (2009). Expeditie Tussentaal – Leeftijd, identiteit en context in ‘Expeditie Robinson’. Nederlandse Taalkunde14(1), 26-44.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/NEDTAA2021.2.002.FOOL
Loading
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error