2004
Volume 28, Issue 1
 • ISSN: 1384-5845
 • E-ISSN: 2352-1171

Abstract

Abstract

Although the use of binominal groups with a proper name and no article is increasing rapidly, there is no common opinion as to their structure. I argue that the way adjectives behave in these groups gives an indication of the structure.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/NEDTAA2023.1.005.SCHE
2023-04-01
2023-06-04
Loading full text...

Full text loading...

References

 1. Blom, A. (1994). Het ondoorgrondelijk bijvoeglijk naamwoord. Forum der letteren35, 81-95.
  [Google Scholar]
 2. Broekhuis, H & M.den Dikken (2012). Syntax of Dutch. Nouns and Noun Phrases. Volume2.
  [Google Scholar]
 3. Broekhuis, H. (2013). Syntax of Dutch. Adjectives and Adjective Phrases.
  [Google Scholar]
 4. Haeseryn, W. , K.Romijn, G.Geerts, J.de Rooij, M. C.van den Toorn (red.) (1997). Algemene Nederlandse Spraakkunst. Groningen/Deurne: Martinus Nijhoff Uitgevers/Wolters Plantyn.
  [Google Scholar]
 5. Horst, J. M. van der (1992). Iets over veel en vele. In: De kunst van de grammatica. Artikelen aangeboden aan Frida Balk-Smit Duyzentkunst. Amsterdam: Vakgroep Nederlandse Taalkunde Universiteit van Amsterdam, 111-118.
  [Google Scholar]
 6. Horst, J. van der (2010). Moslim Bazarghan. In: Met (het) oog op morgen. Opstellen over taal, taalverandering en en standaardtaal. Leuven: Universitaire Pers Leuven, 25-33.
  [Google Scholar]
 7. Horst, J. van der & K.van der Horst (1999). Geschiedenis van het Nederlands in de twintigste eeuw. Den Haag/Antwerpen: Sdu Uitgevers/Standaard Uitgeverij.
  [Google Scholar]
 8. Kraak, A. & W.G.Klooster (1968). Syntaxis. Culemborg: H. Stam Internationaal.
  [Google Scholar]
 9. Mattens, W.H.M. (1970). De indifferentialis. Een onderzoek naar het anumerieke gebruik van het substantief in het algemeen bruikbaar Nederlands. Assen: Van Gorcum & Comp.
  [Google Scholar]
 10. Odijk, J. (1992). Uninflected adjectives in Dutch. In: R.Bok-Bennema & R.van Hout (red.), Linguistics in the Netherlands 1992. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, 197-209.
  [Google Scholar]
 11. Schermer, I. (2014). Manneken Pis en wandelaar Bastet. Over lidwoordloze eigennaamsgroepen en de (ontbrekende) correspondentie met een naamwoordelijk gezegde. In: F.Van de Velde, H.Smessaert, F.Van Eynde & S.Verbrugge (red.), Patroon en argument. Een dubbelfeestbundel bij het emeritaat van William Van Belle en Joop van der Horst. Leuven: Universitaire Pers Leuven, 229-241.
  [Google Scholar]
 12. Schermer, I. (2017). De beschrijving van kale predicaatsnomina. Nederlandse Taalkunde22, 123-136.
  [Google Scholar]
 13. Schmitt, C. & E.Kester (2014). Predicate nominals in Papiamentu: A comparison with Brazilian Portuguese and other languages. In: A.Agular-Guevara, B.Le Bruyn & J.Zwarts (red.), Weak Referentiality. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, 129-157.
  [Google Scholar]
 14. Swart, H. de & J.Zwarts (2009). Less form – more meaning: Why bare singular nouns are special. Lingua119, 280-295.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/NEDTAA2023.1.005.SCHE
Loading
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error