Wegen naar abstrahering bij voorzetselvoorwerpen | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 28, Issue 2
 • ISSN: 1384-5845
 • E-ISSN: 2352-1171

Abstract

Abstract

Constructions in which the verb combines with a fixed preposition in many cases have a verb taking a prepositional object (PO). It is often said that the preposition with a PO is very close to meaningless, and therefore arbitrary, but there are reasons to doubt this assertion. This paper aims at exploring the paths followed by prepositional and constructional meaning towards abstraction. For a relevant sample of PO-prepositions, it turns out to be possible to reconstruct the path that connects it to its literal sense, even synchronically. Important gateways to abstraction turn out to be the use of analogy and the shift from literal to figurative meaning.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/NEDTAA2023.2.002.SCHE
2023-09-01
2023-09-23
Loading full text...

Full text loading...

References

 1. Beeken, Jeannine (1993). Spiegelstructuur en variabiliteit. Leuven: Peeters.
  [Google Scholar]
 2. Broekhuis, Hans (2004). Het voorzetselvoorwerp. Nederlandse Taalkunde9, 97-131.
  [Google Scholar]
 3. Broekhuis, Hans (2007). Worstelen met het voorzetselvoorwerp: Opmerkingen bij Ina Schermer-Vermeers artikel. Nederlandse Taalkunde12, 351-358.
  [Google Scholar]
 4. Broekhuis, Hans (2013). Syntax of Dutch: Adpositions and Adpositional Phrases. Amsterdam: Amsterdam University Press.
  [Google Scholar]
 5. Broekhuis, Hans, NorbertCorver & RietVos (2015). Syntax of Dutch: Verbs and Verb Phrases, Volume 1. Amsterdam: Amsterdam University Press.
  [Google Scholar]
 6. Cuyckens, Hubert (1991). The semantics of spatial prepositions in Dutch. Proefschrift, Universiteit Antwerpen.
  [Google Scholar]
 7. Colleman, Timothy (2014). Nog eens de dubbel-voorzetselobjectconstructie. In: F.Van de Velde, H.Smessaert, F.Van Eynde & S.Verbrugge (red.), Patroon en argument: Een dubbelfeestbundel bij het emeritaat van William Van Belle en Joop van der Horst. Leuven: Universitaire Pers Leuven, 115-127.
  [Google Scholar]
 8. De Schutter, Georges (1974). De Nederlandse zin: Poging tot beschrijving van zijn struktuur. Brugge: De Tempel.
  [Google Scholar]
 9. De Schutter, Georges (2014). Een overzicht van PP-objecten en PP-complementen. In: F.Van de Velde, H.Smessaert, F.Van Eynde & S.Verbrugge (red.), Patroon en argument: Een dubbelfeestbundel bij het emeritaat van William Van Belle en Joop van der Horst. Leuven: Universitaire Pers Leuven, 89-102.
  [Google Scholar]
 10. De Schutter, Georges & Paul vanHauwermeiren (1983). De structuur van het Nederlands: Taalbeschouwelijke grammatica. Malle: De Sikkel.
  [Google Scholar]
 11. De Schutter, Georges & WillyVandeweghe (2020). Resultaats- en bron-PP’s in het Nederlands. Leuvense Bijdragen102, 119-141.
  [Google Scholar]
 12. Duinhoven, Anton M. (1989). Het voorzetselvoorwerp: Een zinspatroon in wording. De Nieuwe Taalgids82, 40-58.
  [Google Scholar]
 13. Es, Gustaaf A. van & Paul P.J.van Caspel (1972). De patronen van de zinspotente groepen grondtype C en zijn varianten I. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen.
  [Google Scholar]
 14. Fischer, Olga, AnetteRosenbach & DieterStein (red.) (2000). Pathways of change: Grammaticalization in English. Amsterdam: John Benjamins.
  [Google Scholar]
 15. Geeraerts, Dirk (2023). The structured nature of prepositional meaning. In: H.De Smet, P.Petré & B.Szmrecsanyi (red.), Context, intent and variation in grammaticalization. Berlijn: De Gruyter Mouton, 135-157.
  [Google Scholar]
 16. Haeseryn, Walter, KirstenRomijn, GuidoGeerts, Jaapde Rooij & Maarten C.van den Toorn (red.) (1997). Algemene Nederlandse Spraakkunst. Tweede, geheel herziene druk. Groningen/Deurne: Martinus Nijhoff/Wolters Plantyn.
  [Google Scholar]
 17. Hertog, Cornelis H. den (1892). Nederlandsche Spraakkunst. Amsterdam: W. Versluys.
  [Google Scholar]
 18. Hoeksema, Jack (2009). The swarm alternation revisited. In: E.Hinrichs & J.Nerbonne (red.), Theory and Evidence in Semantics. CSLI, Stanford, 53-80.
  [Google Scholar]
 19. Hoeksema, Jack (2022). Rillen van angst en blaken van zelfvertrouwen. Emotietermen in constructie met causatief van. Nederlandse Taalkunde27, 105-134.
  [Google Scholar]
 20. Höllein, Dagobert (2019). Präpositionalobjekt vs. Adverbial. Die semantischen Rollen der Präpositionalobjekte. Berlijn: De Gruyter.
  [Google Scholar]
 21. Horst, Joop van der (2008). Geschiedenis van de Nederlandse syntaxis. Leuven: Peeters.
  [Google Scholar]
 22. Horst, Joop van der & Kees van derHorst (1999). Geschiedenis van het Nederlands in de twintigste eeuw. Den Haag: Sdu uitgevers, Antwerpen: Standaard Uitgeverij.
  [Google Scholar]
 23. Langacker, Ronald W. (1987). Foundations of Cognitive Grammar: Theoretical Prerequisites. Stanford, CA: Stanford University Press.
  [Google Scholar]
 24. Levin, Beth (1993). English verb classes and alternations: A preliminary investigation. Chicago: University of Chicago Press.
  [Google Scholar]
 25. Loonen, Leonardus J.M. (2003). Stante pede gaande van dichtbij langs AF bestemming @. Proefschrift, Universiteit Utrecht.
  [Google Scholar]
 26. Matisoff, James A. (1991). Areal and universal dimensions of grammaticalization in Lahu. In: E.C.Traugott & B.Heine (red.) Approaches to grammaticalization, Volume II: Focus on types of grammatical markers. Amsterdam: John Benjamins, 383-454.
  [Google Scholar]
 27. Paardekooper, Piet C. (z.j.). Beknopte ABN-Syntaxis. Eindhoven: Eigen beheer.
  [Google Scholar]
 28. Pijpops, Dirk (2019). How, why and where does argument structure vary? A usage-based investigation into the Dutch transitive-prepositional alternation. Proefschrift, KU Leuven.
  [Google Scholar]
 29. Schermer-Vermeer, Ina (1988). De grammatische status van het zogenaamde ‘voorzetselvoorwerp’. GLOT11, 11-27.
  [Google Scholar]
 30. Schermer-Vermeer, Ina (1990). Het voorzetselvoorwerp en het begrip ‘vorm’. De nieuwe Taalgids83, 238-247.
  [Google Scholar]
 31. Schermer-Vermeer, Ina (1991). Substantiële versus formele taalbeschrijving: Het indirect object in het Nederlands. Proefschrift, Universiteit van Amsterdam.
  [Google Scholar]
 32. Schermer-Vermeer, Ina (2006). Worstelen met het voorzetselvoorwerp. Nederlandse Taalkunde11, 146-168.
  [Google Scholar]
 33. Schermer-Vermeer, Ina (2007). Worstelen rond het voorzetselvoorwerp: een reactie op de opmerkingen van Hans Broekhuis. Nederlandse Taalkunde12, 358-366.
  [Google Scholar]
 34. Schermer-Vermeer, Ina (2019). Waarom zou een zin geen twee voorzetselvoorwerpen kunnen bevatten?Nederlandse Taalkunde24, 3-15.
  [Google Scholar]
 35. Schermer-Vermeer, Ina (2020). Zich verzoenen met het voorzetselvoorwerp: Over de invloed van Vandeweghe (2011). Nederlandse Taalkunde25, 269–279
  [Google Scholar]
 36. Vandeweghe, Willy (2011). Het voorzetselvoorwerp en de hiërarchie der objecten. Nederlandse Taalkunde16, 88-101.
  [Google Scholar]
 37. Vandeweghe, Willy (2020). Nieuwe inzichten over het voorzetselvoorwerp. Nederlandse Taalkunde25, 281-294.
  [Google Scholar]
 38. Vandeweghe, Willy (2022) Reactieve en overvloed-constructies met causale van-PP: Huiveren en krioelen van. Verslagen & Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren130, 165-197.
  [Google Scholar]
 39. Vandeweghe, Willy & MagdaDevos (2003). Relationele subtypes bij voorzetselobjecten. Leuvense Bijdragen92, 103-114.
  [Google Scholar]
 40. Vandeweghe, Willy & TimothyColleman (2011). Drie-argumentenstructuurconstructies met een voorzetselobject. Verslagen & Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde121, 205-228.
  [Google Scholar]
 41. WNT = Woordenboek der Nederlandsche Taal. https://ivdnt.org/woordenboeken/woordenboek-der-nederlandsche-taal
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/NEDTAA2023.2.002.SCHE
Loading
/content/journals/10.5117/NEDTAA2023.2.002.SCHE
Loading

Data & Media loading...

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error