Spelen met verwachtingen | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 28, Issue 3
 • ISSN: 1384-5845
 • E-ISSN: 2352-1171

Abstract

Abstract

The lively research into changing negation patterns focuses mostly on the patterns found between authors. It rarely offers any insight into the individual language user who uses one- and two-part negations interchangeably in everyday communication, or in literary products. To fill this gap, this article focuses on the negation variation of the individual seventeenth-century language user Michiel de Ruyter (1607-1676), by studying travel journals that he wrote during his sea voyages between 1633 and 1676. It is the aim of this article to analyze, in addition to the sociolinguistic and grammatical contexts of his negative sentences, the ‘meaning contexts’ in which his negations appear and function. This article demonstrates that De Ruyter’s travel journals show a meaningful pattern in his use of the single negation and bipartite negation. Whereas De Ruyter used single negation mostly in sentences expressing a decision or an announcement, bipartite negation functioned to emphatically negate an expectation he shared with the reader. This case study offers insight into the different functions of negation types and the subtle meanings they can express. In a more general sense, this case demonstrates the importance of researching variation at the level of the individual language user to better understand processes of language variation and change.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/NEDTAA2023.3.001.KOPP
2023-12-01
2024-02-26
Loading full text...

Full text loading...

References

 1. Alphen, Marc van (2014). Het oorlogsschip als varend bedrijf. Schrijvers, administratie en logistiek aan boord van Nederlandse marineschepen in de 17een 18e eeuw. Franeker: Van Wijnen.
  [Google Scholar]
 2. Beheydt, Griet (1998). Het gebruik en de vorm van de negatie in het zuidelijke Nederlands in een diachronisch perspectief (15e–20e eeuw). Masterscriptie, Katholieke Universiteit Leuven.
  [Google Scholar]
 3. Brandt, Geeraardt (1988). Leven en bedryf van den heere Michiel de Ruiter (fotografische herdruk). Franeker: Van Wijnen.
  [Google Scholar]
 4. Breitbarth, Anne (2009). A hybrid approach to Jespersen’s cycle in West Germanic. Journal of Comparative Germanic Linguistics12, 81–114.
  [Google Scholar]
 5. Breitbarth, Anne (2014). Oxford Studies in Diachronic and Historical Linguistics 13. Oxford: Oxford University Press.
  [Google Scholar]
 6. Breitbarth, Anne & LilianeHaegeman (2015). ‘En’ en is níet wat we dachten: A Flemish discourse particle. MIT Working Papers in Linguistics75, 85-102.
  [Google Scholar]
 7. Breitbarth, Anne, MelissaFarasyn, Anne-SophieGhyselen, LilianeHaegeman & JacquesVan Keymeulen (2021). Je Had Dien Een Keer Moeten En Zien! Neue Erkenntnisse zum Gebrauch der Partikel en im Gesproken Corpus van de (Zuidelijk-)Nederlandse Dialecten. In: A.Speyer & J.Hertel (red.), Syntax Aus Saarbrücker Sicht 4: Beiträge Der SaRDiS-Tagung zur Dialektsyntax. Stuttgart: Franz Steiner, 67–83.
  [Google Scholar]
 8. Brouwer, Judith (2014). Levenstekens: gekaapte brieven uit het Rampjaar 1672. Hilversum: Verloren.
  [Google Scholar]
 9. Burridge, Kate (1993). Syntactic change in Germanic: Aspects of language change in Germanic. Amsterdam: John Benjamins.
  [Google Scholar]
 10. Gelder, Roelof van (1997). Het Oost-Indisch avontuur. Duitsers in dienst van de VOC (1600-1800). Nijmegen: SUN.
  [Google Scholar]
 11. Gestel, Frank van, FredWeerman, Jan NijenTwilhaar & TinekeRinkel (1992). Oude zinnen: Grammaticale analyse van het Nederlands tussen 1200-1700. Leiden/ Antwerpen: Martinus Nijhoff Uitgevers.
  [Google Scholar]
 12. Haegeman, Liliane (2002). West Flemish negation and the derivation of SOV order in West Germanic. Nordic Journal of Linguistics25: 154–189.
  [Google Scholar]
 13. Haegeman, Liliane & AnneBreitbarth (2014). The distribution of preverbal en in (West) Flemish: Syntactic and interpretive properties. Lingua147, 69–86.
  [Google Scholar]
 14. Hoeksema, Jack (1997). Negation and negative concord in Middle Dutch. In: D.Forget, P.Hischbühler, F.Martineau & M.Rivero (red.), Negation and Polarity: Syntax and Semantics. Amsterdam: John Benjamins, 139-158.
  [Google Scholar]
 15. Hoeksema, Jack (2014). The Middle Dutch negative clitic: Status, position and disappearance. Lingua147, 50-68.
  [Google Scholar]
 16. Horst, Joop van der (2008). Geschiedenis van de nederlandse syntaxis. Leuven: Universitaire Pers.
  [Google Scholar]
 17. Horst, Joop van der & Marijkevan der Wal (1979). Negatieverschijnselen en woordvolgorde in de geschiedenis van het Nederlands. Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde95, 6-37.
  [Google Scholar]
 18. Jespersen, Otto (1917). Negation in English and other languages. Copenhagen: A.F. Høst.
  [Google Scholar]
 19. Kemenade, Ans van (2000). Jespersen’s cycle revisited: formal properties of grammaticalization. In: S.Pintzuk, G.Tsoulas & A.Waner (red.), Diachronic Syntax: Models and Mechanisms. Oxford: Oxford University Press, 51-75.
  [Google Scholar]
 20. Kemenade, Ans van (1987). Syntactic case and morphological case in the history of English. Proefschrift, Universiteit Utrecht.
  [Google Scholar]
 21. Koelmans, Leendert (1959). Teken en klank bij Michiel de Ruyter. Assen: Van Gorcum.
  [Google Scholar]
 22. Koelmans, Leendert (2001). Het Nederlands van Michiel de Ruyter: Morfologie, woordvorming, syntaxis. Assen: Van Gorcum.
  [Google Scholar]
 23. Koelmans, Leendert (2007). Michiel de Ruyter in eigen woorden. Franeker: Van Wijnen.
  [Google Scholar]
 24. Larrivée, Pierre. (2014). The syntax of pragmatics: The case of presuppositional negatives. Syntaxe & Sémantique15, 155-137.
  [Google Scholar]
 25. Lunsford, Virginia (2005). Piracy and privateering in the Golden Age Netherlands. New York/Basingstoke: Palgrave Macmillan.
  [Google Scholar]
 26. Nobels, Judith (2013). (Extra)Ordinary letters: A view from below on 17th-century Dutch. Proefschrift, Universiteit Leiden.
  [Google Scholar]
 27. Nobels, Judith & GijsbertRutten (2014). Language norms and language use in seventeenth-century Dutch: Negation and the genitive. In: G.Rutten, R.Vosters & W.Vandenbussche (red.), Norms and usage in language history, 1600-1900: A sociolinguistic and comparative perspective. Amsterdam: John Benjamins, 21-48.
  [Google Scholar]
 28. Paardekooper, Piet (2006). Bloei en ondergang van onbeperkt ne/en, vooral dat bij niet-woorden. Neerlandistiek.nl6(2).
  [Google Scholar]
 29. Pagden, Anthony (1993). European encounters with the New World, from Renaissance to Romanticism. New Haven/Londen: Yale University Press.
  [Google Scholar]
 30. Poppe, Cora van de (2020). Narrativity in Naval Logbooks – Michiel de Ruyter and the Narrative Function of Verb Variation. Journal of Dutch Literature11, 52-78.
  [Google Scholar]
 31. Postma, Gertjan & HansBennis (2006). Variatie in negatie. Het gedrag van het negatieve cliticum in het Middeldrents van rond 1400. Taal & Tongval58(1), 148-166.
  [Google Scholar]
 32. Prud’homme van Reine, Ronald (2015). Rechterhand van Nederland: Biografie van Michiel Adriaenszoon de Ruyter. 7e druk. Amsterdam: De Arbeiderspers.
  [Google Scholar]
 33. Rutten, Gijsbert (2016). Diaglossia, individual variation and the limits of standardization: Evidence from Dutch. In: C.Russi (red.), Current Trends in Historical Sociolinguistics. Berlin: De Gruyter, 194-218.
  [Google Scholar]
 34. Rutten, Gijsbert & Marijkevan der Wal (2014). Letters as Loot: A sociolinguistic approach to seventeenth-and eighteenth-century Dutch. Amsterdam: John Benjamins.
  [Google Scholar]
 35. Schilling-Estes, Natalie (2013). Investigating stylistic variation. In: K.Chambers, P.Trudgill & N.Schilling-Estes (red.), The Handbook of Language Variation and Change. Hoboken: Blackwell Publishing Ltd.
  [Google Scholar]
 36. Schotte, Margaret (2013). Expert records: Nautical logbooks from Columbus to Cook. Information & Culture48, 281-322.
  [Google Scholar]
 37. Sijs, Nicoline van der (2004). Taal als mensenwerk. Het ontstaan van het ABN. Den Haag: SDU.
  [Google Scholar]
 38. Sijs, Nicoline van der (2019). 15 eeuwen Nederlandse taal. Gorredijk: Sterck & De Vreese.
  [Google Scholar]
 39. Sijs, Nicoline van der & RolandWillemijns (2009). Het verhaal van het Nederlands. Amsterdam: Bert Bakker.
  [Google Scholar]
 40. Simons, Tanja (2013). Ongekend 18-eeuws: Taalvariatie in persoonlijke brieven. Proefschrift, Universiteit Leiden.
  [Google Scholar]
 41. Thompson, Carl (2011). Travel Writing. Londen/New York: Routledge.
  [Google Scholar]
 42. Vosters, Rik & WimVandenbussche (2012). Bipartite negation in 18th and early 19th century Southern Dutch. Sociolinguistic aspects of norms and variation. Neuphilologische Mitteilungen3, 343-64.
  [Google Scholar]
 43. Wal, Marijke van der (1995). De moedertaal centraal: Standaardisatie-aspecten in de Nederlanden omstreeks 1650. Den Haag: SDU.
  [Google Scholar]
 44. Wal, Marijke van der & Corvan Bree (2008). Geschiedenis van het Nederlands. Utrecht: Het Spectrum.
  [Google Scholar]
 45. Weijnen, Anton (1965). Zeventiende-eeuwse taal. Zutphen: Thieme.
  [Google Scholar]
 46. Witzenhausen, Elisabeth (2019). Negation – Exception – Contrast: The post-cyclical development of ne/en in Middle High German, Middle Low German and Middle Dutch. Proefschrift, Universiteit Gent.
  [Google Scholar]
 47. Wouden, Ton van der (2007). Meer over dubbele ontkenningen. Reactie op Piet Paardekooper. Neerlandstiek.nl7(3).
  [Google Scholar]
 48. Zeijlstra, Hedde (2004). Sentential negation and negative concord. Proefschrift, Universiteit van Amsterdam.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/NEDTAA2023.3.001.KOPP
Loading
/content/journals/10.5117/NEDTAA2023.3.001.KOPP
Loading

Data & Media loading...

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error